Home Dutch

Horizongebouwen en kassen

Wat gebeurt er met je kassen en horizongebouwen als je andere buitenposten neemt?

Answers

  • WillyWiz (NL1)WillyWiz (NL1) NL1 Posts: 1,106

    Ik weet het niet zeker, maar ik ben bang dat je ze kwijt raakt. De bouwitems zou je terug moeten krijgen maar ik zou die voor de zeker er zelf al afhalen.

Sign In to comment.