her iyiliğin bir karşılığı vardır:)))

Sign In to comment.