BİLİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK SUÇU & İZLENECEK ADIMLAR

CekiCeki Gönderiler: 340Moderator
16.09.2016 düzenlendi kategorisi Konu Dışı


İnternete hızlı ve kolay erişim, mobil cihazların çeşitlilik gösteren ve sürekli kendini yenileyen yapıları ve diğer teknoloji ile yakından bağlantılı ürünlerin karmaşık yapıları nedeniyle; pek çok hukuka aykırı eylemin de doğmasına neden olmaktadır. Çoğu zaman bu kullanım; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” bölümünde düzenlenen bilişim suçları olarak karşımıza çıksa da, her zaman doğrudan bir bilişim sistemi üzerinden bu tür suçlar işlenmemektedir. Suçun işlenmesi için en nihayetinde eylem içerisinde “insan” faktörünün mağduriyetine sebep olunması artık bu suçun yalnızca bir “bilişim suçu” olarak değerlendirilmesinin mümkün kılmamaktadır.


5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre dolandırıcılık;

“hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır.

Dolandırıcılık suçu, kişilerin mal varlığına karşı işlenen bir suçtur. Yukarıdaki tanımda, kişilerin sahip bulunduğu mal varlığı hakkını korunması amaçlanmıştır. Bu suçun işlenişi sırasında hileli davranışlar ile kişiler aldatılmaktadır.

BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

IP NUMARASI: İnternet Protokol Numarası adına gelir. İnternette bulunan her bilgisayarın kendine ait bir adresi vardır. Bu adres internet üzerinde bilgisayarların birbirlerini tanımaları ile iletişim kurmalarını sağlar ve numaralarla ifade edilir.
SERVER : Hazırlanan internet sitesi veya diğer bilişim sistemi yapılanmalarına sunuculuk hizmeti veren fiziksel bir birimdir.
HOSTİNG : Hazırlanan her hangi bir web sitesinin internet üzerinde yayınlandığı, server yapılanmasının bulunduğu fiziki birimdir.
DOMAİN : İnternet alan adı, her hangi bir internet sitesinin adresi anlamına gelmektedir.

BİLİŞİM SUÇLARININ TAHKİKAT AŞAMASI

1- Suçun Oluşması
2- Müşteki/Mağdurun Savcılığa müracaat etmesi
3- Savcılık Tarafından İlgili Birime (Emniyet / Jandarma) Havale
4- Müşteki / Tanıkların İfadelerin Alınması
5- Suç Hakkında Teknik İnceleme Yapılarak Tespitlerin Yapılması
6- Tespit Edilen Bilgilerin İlgili Kuruluşlara Savcılık Havaleli Sevk Edilmesi
7- İlgili Kurumlardan Gelen Bilgilere İstinaden Şüpheli Adres Tespitlerinin Yapılması
8- Adres Araması ve Bilgisayar İncelemesi
9- Suç Delillerinin Tespiti Halinde Şüphelinin Yakalanması
10- Şüphelinin İlgili Savcılıklara Alınacak Talimata İstinaden Sevk Edilmesi

Gördüğünüz gibi kanun maddesi düzenlenmiş, Emniyet birimleri özellikle BİLİŞİM SUÇLARI BÜRO AMİRLİĞİ bu gibi dolandırıcılık, hakaret, şantaj, tehdit vb. gibi durumlarla yakinen ilgilenmekte ve bu konu üzerinde gerçekten durmaktadırlar. Sizde bu gibi durumlara maruz kaldıysanız yukarıda belirtilen adımları izleyerek şikayetçi olunuz.
Post edited by Şehzade on
Bu tartışma kapatıldı.