Strona główna Polish Sugestie, pochwały & krytyka

Wprowadzcie zmiany w czasowkach

Wprowadźcie by czasówki typu 24 godzinne i 5 godzinne 1 godzinne i 30 minowe by się nie kończyly
lepiej na tym wszyscy wyjdą

Komentarz

Sign In to comment.