Strona główna Polish Oficjalne Ogłoszenia

Aktualizacja minimalnych wymagań co do poziomu

Drogie damy i szacowni lordowie,

Po ostatniej inwazji, na początku kwietnia, wprowadziliśmy pewne zmiany do systemu nagród i dziś skupiamy się na korekcie tego, co zostało zaktualizowane:

Niniejszym ogłaszamy, iż wymagane poziomy – chodzi tu o poziom gracza niezbędny do wzięcia udziału w danym wydarzeniu – zostały dość poważnie zmienione. Ponieważ wymagania co do poziomu różnią teraz się w zależności od wydarzenia, poniżej przedstawiamy listę ilustrującą obecną sytuację:

  • Udział w wydarzeniu „Inwazja samurajów” wymaga 10. poziomu gracza
  • Udział w wydarzeniu „Wojna Królestw” wymaga 20. poziomu gracza
  • Udział w wydarzeniach kolekcjonerskich wymaga 20. poziomu gracza
  • Udział w wydarzeniu „Inwazja nomadów” wymaga 30. poziomu gracza
  • Udział w wojnie o Berimond wymaga 40. poziomu gracza
  • Udział w wydarzeniach na Wybrzeżu Mieczowym wymaga 45. poziomu gracza
  • Udział w wydarzeniu „Inwazja Berimondu” wymaga 50. poziomu gracza
  • Udział w wydarzeniu „Zmiennokształtni” wymaga 55. poziomu gracza


Zwracamy uwagę: Wspomniany wymagany poziom oznacza minimalny poziom gracza, który niezbędny jest do udziału w danym wydarzeniu. Jeśli więc czyjś poziom gracza jest niższy od wskazanego przy danym wydarzeniu, osoba ta nie będzie mogła wziąć w nim udziału.

Sign In to comment.