Strona główna Polish Oficjalne Ogłoszenia

W puli nagród Lodowych Mistrzostw zagościła dzielnica wewnętrzna

W nadchodzących Lodowych Mistrzostwach pojawi się szansa na wygranie pierwszej dzielnicy wewnętrznej. Można umieścić w niej wiele budynków zamku, takich jak tawerna lub uniwersytet. Zwolni to miejsce na inne przydatne obiekty, na przykład piekarnie czy gospodarstwa.

To jednak nie wszystko! Dzielnica handlowa przenosi się do kowala, toteż warto oszczędzać środki!

Sign In to comment.