Strona główna Oficjalne Ogłoszenia

Kwietniowa aktualizacja


 Przez ostatnie tygodnie inżynierowie Wielkiego Cesarstwa pracowali w pocie czoła nad ulepszeniami swoich wcześniejszych wynalazków. Także królewscy heroldowie postanowili zreorganizować nieco sposób dostarczania przez nich wiadomości. Podsumowując rzeczy już na wstępie, możemy powiedzieć, że aktualizacja ta pełna jest wspaniałych zgoła atrakcji.

Nowe, wspaniałe elementy budynków sprzed wieków

Już wkrótce gracze uzyskają dostęp do pięciu nowych elementów budynków sprzed wieków. Każdy z nich przynosi zupełnie nowe, wyjątkowe efekty. Jeden z elementów będzie można umieścić w obrębie obozu. Zapewni on premię do skrzydeł armii, podczas gdy koszary zapewnią premię jej frontowi. Następne dwa są bardzo interesujące i mogą sprawić, że pomyślisz o nowym układzie budynków w swoim zamku. Otrzymasz powiązany z budynkiem produkującym kamienie element, który wzmocni walkę wręcz, i powiązany z budynkiem produkującym drewno element, który zapewni premię do walki dystansowej. Ostatni nowy element będzie mógł znajdować się w kasztelu i zapewnia premię podczas ataków na dziedzińce wrogów. Sądzimy, że nowe elementy budynków zapewnią Ci wiele zajęcia podczas prób maksymalizacji uzyskiwanych efektów.

Ograniczenia baronów rozbójników

Postanowiliśmy znieść ograniczenia związane z osiąganiem nowych poziomów przez baronów rozbójników. Jak zapewne zdajesz sobie sprawę, jedynie 150 stosownych wież mogło zyskiwać nowe poziomy. Od dzisiaj nie będą powstrzymywać Cię żadne ograniczenia w kwestii liczby wież, które możesz awansować na nowe poziomy. Baronowie rozbójnicy już trzęsą się ze strachu.

Wojna Tukanowych Bogów 

W krainach za horyzontem rozpoczęła się Wojna Tukanowych Bogów. Lokalni możnowładcy proszą o pomoc, zaś Kapitan Rudobrody Smok czeka na Ciebie w porcie. Twoim zadaniem będzie zdobycie świętych statuetek przechowywanych w kapliczkach w dżungli i obrona Twoich zdobyczy przed zazdrosnymi rywalami.

Dołączenie Twojego sojuszu do wojny sprawi, że wejdziecie w posiadanie kapliczek w dżungli. Do obrony każdej z kapliczek w dżungli zostanie przypisanych pięciu graczy. Oznacza to, że sojusz posiadający pełną obsadę sześćdziesięciu pięciu członków może posiadać maksimum 13 kapliczek. Nie można zdobyć ich więcej. W kapliczkach przechowywane są statuetki pożądane przez lokalnych możnowładców. Twój sojusz będzie mógł wesprzeć obronę kapliczek będących w posiadaniu ugrupowania, jednakże istnieją ścisłe ograniczenia liczby obrońców w każdej kapliczce. 

Po każdym udanym ataku na kapliczkę i kradzieży składowanych w niej statuetek potrzeba kilku godzin na odbudowanie zapasu statuetek. W tym czasie kapliczki nie można atakować. Kapliczki należące do sojuszu mogą zyskiwać nowe poziomy. Kontrolujący je gracze muszą w tym celu atakować z powodzeniem kapliczki wrogów. Nowe poziomy kapliczek oznaczają większą maksymalną liczbę składowanych w nich statuetek, co sprawia, że kapliczki stają się atrakcyjnymi celami wrażych ataków!

W celu zaatakowania kapliczki należy dokonać wyłomu w umocnieniach przynajmniej jednego z powiązanych z nią zamków. Zamek, w umocnieniach którego nastąpił wyłom, to zamek pokonany w toku zwykłego ataku. Zamki, w których umocnieniach dokonano wyłomów, w ciągu kilku godzin zostają odbudowane i ufortyfikowane ponownie.

Dokonywanie wyłomów w umocnieniach zamków powiązanych z kapliczką zwiększa liczbę statuetek dostępnych w kapliczce. Przypominamy zarazem, że każda kapliczka jest połączona z pięcioma zamkami od początku wydarzenia. Oznacza to, że śmiałkowie ostrzący sobie zęby na maksymalną liczbę statuetek będą musieli dokonać wyłomów w umocnieniach pięciu zamków. 

Kapliczki trafiają w nowe ręce co dwa dni. Co dwa dni uzyskasz więc kontrolę nad nową kapliczką będącą pod kontrolą Twojego sojuszu. Do kapliczki przypisanych zostanie także maksymalnie czterech innych graczy. Faktyczna ich liczba zależeć będzie od liczby członków sojuszu biorących udział w wydarzeniu.

W punktacji wydarzenia najważniejsze są statuetki. Raz dziennie wszystkie statuetki zgromadzone przez poszczególnych członków każdego sojuszu są sumowane w celu określenia pozycji sojuszu w klasyfikacji ogólnej. Na wynik wpłynie ponadto każda kapliczka, której Twojemu sojuszowi nie uda się obronić. Sytuacje te skutkują karą do statuetek sojuszu, która zmniejsza liczbę statuetek uwzględnianych podczas codziennego obliczania punktów rankingowych sojuszu. Maksymalizacja liczby statuetek, które możesz zdobyć wraz z resztą sojuszników, wymaga tak solidnej obrony, jak i mocy ofensywnej.

Obeliski ze skarbami to wrogie miejsca, na które możesz natknąć się podczas Wojny Tukanowych Bogów. Musisz atakować je z sojusznikami. Pomyślne ofensywny zapewnią Wam łupy w postaci zasobów. Im częściej Tobie i Twoim sojusznikom uda się pokonać obelisk ze skarbami, tym wyższy poziom uzyska i tym większe łupy będzie oferował. Poziom obelisku zwiększany jest zarówno dla Ciebie, jak i Twoich sojuszników. Czas ochłonięcia obelisku po ataku ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do graczy biorących udział w ataku na obelisk.

Sign In to comment.