Strona główna Oficjalne Ogłoszenia

Nasz sojusznik Takemura wzywa nas na pomoc


Nasz szlachetny i silny sojusznik szogun Takemura przesyła ci pilną prośbę. Arogancki generał Akechi po raz kolejny wzonce again raised his banners to summon the elite Samurai warriors to him with whom he plans to invade our fair lands. Takemura powstrzyma go tak długo, jak będzie mógł, ale musimy zwołać nasze chorągwie i ruszyć mu w sukurs. Dziś odpowiemy siłą na groźby Akechiego.

Sign In to comment.