Accueil French Le coin des artistes

Nous cherchons des modérateurs !


ModérateurNous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour compléter notre équipe. C'est peut-être vous ! Si vous pensez pouvoir nous aider à organiser et informer la communauté tout en la divertissant, n'hésitez pas à postuler. Nous cherchons des personnes pour nous aider sur le forum, en coulisse au niveau des annonces, sur Discord, ainsi que sur nos autres réseaux sociaux.


Si cela vous intéresse, rendez-vous à cette adresse

dessin avec ponctuation

11719»

Réponses

 • Thibaut400 (ASIA1)Thibaut400 (ASIA1) Messages: 4,095
  Modifié (15.07.2015)
  JEREMYOGIER a écrit: »
  Il me sembler :) Bravo on a notre gagnant qui na pas tricher !

  Merci, Merci!!!
 • LucyXXX (FR1)LucyXXX (FR1) Messages: 772
  Modifié (29.10.2015)
              _____
            /              \
          /                  \
         |        \''/      |
          \         |        /
            \       |      /
              \     |    /
               |''''''|
                ''''''

  c une ampoule ^_^
  8ltopngmerci à Haut-Elfe pour la signa
  Réseau 2 : Les KLEIN 3 AK, LucyXX (nv46, Archiduchesse)

  MegOone, ami_365, freddy45, VOLTURY1, vous êtes et serez toujours mes exemples à suivre
  Au moment ou tu abandonne tu laisse qqun gagner voilà pourquoi je n'abandonne jamais
 • azerty 12 (FR1)azerty 12 (FR1) Messages: 565
  Modifié (27.05.2017)
    .....'',;;::cccllllllllllllcccc:::;;,,,''...'',,'..
                ..';cldkO00KXNNNNXXXKK000OOkkkkkxxxxxddoooddddddxxxxkkkkOO0XXKx:.
             .':ok0KXXXNXK0kxolc:;;,,,,,,,,,,,;;,,,''''''',,''..       .'lOXKd'
           .,lx00Oxl:,'............''''''...................  ...,;;'.       .oKXd.
         .ckKKkc'...'',:::;,'.........'',;;::::;,'..........'',;;;,'.. .';;'.      'kNKc.
        .:kXXk:.  ..    ..................     .............,:c:'...;:'.     .dNNx.
       :0NKd,     .....''',,,,''..        ',...........',,,'',,::,...,,.    .dNNx.
       .xXd.     .:;'..     ..,'       .;,.        ...,,'';;'. ...    .oNNo
       .0K.     .;.       ;'       ';           .'...'.      .oXX:
      .oNO.     .         ,.       .   ..',::ccc:;,..   ..        lXX:
      .dNX:        ......    ;.        'cxOKK0OXWWWWWWWNX0kc.          :KXd.
     .l0N0;       ;d0KKKKKXK0ko:...       .l0X0xc,...lXWWWWWWWWKO0Kx'          ,ONKo.
    .lKNKl...'......'. .dXWN0kkk0NWWWWWN0o.      :KN0;. .,cokXWWNNNNWNKkxONK: .,:c:.   .';;;;:lk0XXx;
   :KN0l';ll:'.     .,:lodxxkO00KXNWWWX000k.    oXNx;:okKX0kdl:::;'',;coxkkd, ...'. ...'''.......',:lxKO:.
   oNNk,;c,'',.           ...;xNNOc,.     ,d0X0xc,.   .dOd,      ..;dOKXK00000Ox:.  ..''dKO,
  'KW0,:,.,:..,oxkkkdl;'.        'KK'       ..      .dXX0o:'....,:oOXNN0d;.'. ..,lOKd.  .. ;KXl.
  ;XNd,; ;. l00kxoooxKXKx:..ld:     ;KK'               .:dkO000000Okxl;.  c0;   :KK;  . ;XXc
  'XXdc. :. ..  '' 'kNNNKKKk,   .,dKNO.                  ....    .'c0NO'   :X0. ,. xN0.
  .kNOc' ,.   .00. ..''...   .l0X0d;.       'dOkxo;...          .;okKXK0KNXx;.  .0X: ,. lNX'
   ,KKdl .c,  .dNK,      .;xXWKc.        .;:coOXO,,'.......    .,lx0XXOo;...oNWNXKk:.'KX; '  dNX.
   :XXkc'.... .dNWXl    .';l0NXNKl.     ,lxkkkxo' .cK0.     ..;lx0XNX0xc.   ,0Nx'.','.kXo ., ,KNx.
    cXXd,,;:, .oXWNNKo'  .'.. .'.'dKk;    .cooollox;.xXXl   ..,cdOKXXX00NXc.   'oKWK'   ;k: .l. ,0Nk.
    cXNx. . ,KWX0NNNXOl'.      .o0Ooldk;      .:c;.':lxOKKK0xo:,.. ;XX:  .,lOXWWXd.   . .':,.lKXd.
     lXNo  cXWWWXooNWNXKko;'..    .lk0x;    ...,:ldk0KXNNOo:,..    ,OWNOxO0KXXNWNO,    ....'l0Xk,
     .dNK.  oNWWNo.cXK;;oOXNNXK0kxdolllllooooddxk00KKKK0kdoc:c0No    .'ckXWWWNXkc,;kNKl.     .,kXXk,
     'KXc .dNWWX;.xNk. .kNO::lodxkOXWN0OkxdlcxNKl,..    oN0'..,:ox0XNWWNNWXo. ,ONO'      .o0Xk;
     .ONo  oNWWN0xXWK, .oNKc    .ONx.   ;X0.     .:XNKKNNWWWWNKkl;kNk. .cKXo.      .ON0;
     .xNd  cNWWWWWWWWKOkKNXxl:,'...;0Xo'.....'lXK;...',:lxk0KNWWWWNNKOd:..  lXKclON0:      .xNk.
     .dXd  ;XWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNWWNNNNNNNNNWWNNNNNNWWWWWNXKNNk;..    .dNWWXd.       cXO.
     .xXo  .ONWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNK0ko:'..OXo     'l0NXx,       :KK,
     .OXc  :XNk0NWXKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNX00NNx:'..    lXKc.   'lONN0l.       .oXK:
     .KX;  .dNKoON0;lXNkcld0NXo::cd0NNO:;,,'.. .0Xc      lXXo..'l0NNKd,.       .c0Nk,
     :XK.   .xNX0NKc.cXXl ;KXl  .dN0.    .0No      .xNXOKNXOo,.        .l0Xk;.
     .dXk.   .lKWN0d::OWK; lXXc  .OX:    .ONx.   . .,cdk0XNXOd;.  .'''....;c:'..;xKXx,
     .0No     .:dOKNNNWNKOxkXWXo:,,;ONk;,,,,,;c0NXOxxkO0XXNXKOdc,. ..;::,...;lol;..:xKXOl.
     ,XX:       ..';cldxkOO0KKKXXXXXXXXXXKKKKK00Okxdol:;'..  .';::,..':llc,..'lkKXkc.
     :NX'  .   ''      ..................       .,;:;,',;ccc;'..'lkKX0d;.
     lNK.  .;   ,lc,.     ................    ..,,;;;;;;:::,....,lkKX0d:.
    .oN0.  .'.   .;ccc;,'....       ....'',;;;;;;;;;;'..  .;oOXX0d:.
    .dN0.   .;;,..    ....        ..''''''''....   .:dOKKko;.
     lNK'     ..,;::;;,'.........................      .;d0X0kc'.
     .xXO'                         .;oOK0x:.
     .cKKo.                  .,:oxkkkxk0K0xc'.
      .oKKkc,.             .';cok0XNNNX0Oxoc,.
       .;d0XX0kdlc:;,,,',,,;;:clodkO0KK0Okdl:,'..
         .,coxO0KXXXXXXXKK0OOxdoc:,..
              ...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  az
  Post edited by azerty 12 (FR1) on
  O===]):::::::::::::::::::::::::> ~ Roi Azerty 12 Le Noble~ <:::::::::::::::::::::::::([===O

 • julax (FR1)julax (FR1) FR1 Messages: 187
          /\                /\
        /     \           /   \
                 --__--
                   !   !       

Ajouter un commentaire

GrasItaliqueBarréOrdered listListe non ordonnée
Emoji
Image
Aligner à gaucheCentrer le texteAligner à droiteBasculer en code HTMLBasculer en mode plein écranAllumer les lumières
Déplacer image/fichier