Αρχική

Αποχώρηση

Αποχώρηση από Goodgame Empire Forum. Κλικ για συνέχεια σε http://el.board.goodgamestudios.com/empire/showthread.php?8044-%CE%A0%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82.