Ομάδες

Νέες Ομάδες

 • i partecipando della colazione : draghi Sparta o amicizia o nuova Italia 🇮🇹 
  0 συζητήσεις 1 μέλος
 • A fast growing alliance!
  1 συζήτηση 2 μέλη Η πιο πρόσφατη συζήτηση: Nomad letter από tenzinglion (GB1) 15.02.2020
 • Hello, everybody, I created this Alliance come and visit if you like it then stay if you don't then you can leave it's called "Bounty Hunters&qu…
  0 συζητήσεις 2 μέλη
 • Ont recrute dans notre alliance serveur Francais 1
  2 συζητήσεις 4 μέλη Η πιο πρόσφατη συζήτηση: Je recherche une alliance από Anakin73230 (INT3) 04.02.2020
 • Unione di players che hanno subito almeno un attacco da questo soggetto. Organizziamoci per stenderlo una volta per tutte lui e tutti i suoi gost, ti…
  0 συζητήσεις 3 μέλη
 • "Sojusz Pod Wezwaniem Przensajświętszej Jadzi " "Pochylcie Głowy idzie DZIAD BOROWY! "
  0 συζητήσεις 7 μέλη
 • Salut,Le but de se groupe est de:-apprendre des trucs utiles au bas levels-se marrer-se souder-donner des infos importantes -discutez Regles:Pas d…
  3 συζητήσεις 4 μέλη Private Group
 • Salut,Le but de se groupe est de:-apprendre des trucs utiles au bas levels-se marrer-se souder-donner des infos importantes -discutez Regles:Pas d…
  0 συζητήσεις 1 μέλος Private Group
 • This is a group to advertise my alliance, The Golden Eagles. If you have any questions contact BrickHero
  0 συζητήσεις 3 μέλη