Αρχική
25 LOLs

Ο χρήστης 25 γέλασε δυνατά

2424 άτομα έχουν κερδίσει αυτό το σήμα.

Πιο πρόσφατοι παραλήπτες

Fomalhaut (IT1)Fomalhaut (IT1)
doedelelch (DE1)doedelelch (DE1)
MUSHY (AU1)MUSHY (AU1)
Lagsse (DE1)Lagsse (DE1)
SuperGondor (DE1)SuperGondor (DE1)
SUPER-MAC (GB1)SUPER-MAC (GB1)
Sven H v R (DE1)Sven H v R (DE1)
Franz1990 (DE1)Franz1990 (DE1)
Ralf.D (DE1)Ralf.D (DE1)
vroni82 (DE1)vroni82 (DE1)