Αρχική
25 Agrees

Ο χρήστης 25 συμφωνεί

85 άτομα έχουν κερδίσει αυτό το σήμα.

Πιο πρόσφατοι παραλήπτες

CekiCeki
klmklm27 (FR1)klmklm27 (FR1)
Lord Titus (DE1)Lord Titus (DE1)
Ciesiek (PL1)Ciesiek (PL1)
Salieri (INT1)Salieri (INT1)
Coolking4716 (US1)Coolking4716 (US1)
Synchu (DE1)Synchu (DE1)
Sage (GR1)Sage (GR1)
MarcmindMarcmind
Arkantoss (HIS1)Arkantoss (HIS1)
MagnOE (ES2)MagnOE (ES2)
PlayerMoa38 (FR1)PlayerMoa38 (FR1)
Lupolossos (DE1)Lupolossos (DE1)