Pořadí akcí

1235»

Komentáře

 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Hrozba přichází zevnitř!


  Měniči se skrývají ve stínech a mezi obyčejnými lidmi. Používají odporné čáry, aby skryli svou pravou podobu a pouze za svitu měsíce se zjeví jejich pravé já, ohyzdná karikatura lidí z království. Vztyčují své totemy, provádějí své karmínové rituály a znesvěcují naši zem. Toto nemůžeme povolit. Naši obyvatelé musí žít beze strachu z nože, který jim přeřízne krční tepnu. Hradní páni a paní, vyjeďte dnes a strhněte totemy a symboly našich nepřátel. Nepolevíme, dokud je nevyženeme z našich krajin!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • HorusHorus Komentářů: 321Moderator
  Říše je v plamenech, odrazte útok cizáckých nájezdníků!

  Je to troufalý útok, nůž do srdce našeho království! Cizí hradní pánové a dámy prorazili naši obranu a obsadili hrady v našem království. Tito nečestní nájezdníci nás chtějí připravit o zem našich předků, o pole, která obděláváme po generace, a o všechny naše těžce vydobyté statky. Připustíte to? Budete jen přihlížet podrobení svých bratrů, kteří přísahají věrnost jinému pánu? Povstaňte a následujte svého krále, neb sám Erik bude stát v čele našich vojsk. Kam se zařadíte vy? Vrhnete se na steč? Nastal čas odplaty a boje pro čest a slávu!

  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • HorusHorus Komentářů: 321Moderator
  Vzhůru do pokladnice!

  PrimeTime

  Král Erik pozval vrchního pokladníka Skrblíka na hon do královského revíru. Měli bychom vyrazit hned, protože tohle je ta nejlepší příležitost na vyloupení drahocenných rubínů z královské pokladnice: dnes na všechny věrné poddané čeká 150% Globální Prime Time. Nezapomeňte tuto nabídku využít do konce dnešního dne, protože vrchní pokladník Skrblík se již brzy vrátí!

  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • HorusHorus Komentářů: 321Moderator
  Chán chce svou pomstu, zabraňte mu v tom za každou cenu!


  Uprostřed noci se přihnal váš strážce Lysimakos a přinesl děsivé zprávy. Jeho průzkumníci objevili novou hrozbu pro naše království. Chánovi mocní bojovníci se znovu vydali na válečnou stezku a na svých nejrychlejších ořích se už blíží ke království. Stihl varovat odlehlá sídla a základny, že na dveře klepe válka. Válka je krutá a nemilosrdná, ale lze si v ní vysloužit i čest a slávu! Náš moudrý vůdce, král Erik, odmění ty nejstatečnější ze svých poddaných, kteří povstanou proti invazi a rozdrtí neschopné vetřelce.

  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Hrozba přichází zevnitř!


  Měniči se skrývají ve stínech a mezi obyčejnými lidmi. Používají odporné čáry, aby skryli svou pravou podobu a pouze za svitu měsíce se zjeví jejich pravé já, ohyzdná karikatura lidí z království. Vztyčují své totemy, provádějí své karmínové rituály a znesvěcují naši zem. Toto nemůžeme povolit. Naši obyvatelé musí žít beze strachu z nože, který jim přeřízne krční tepnu. Hradní páni a paní, vyjeďte dnes a strhněte totemy a symboly našich nepřátel. Nepolevíme, dokud je nevyženeme z našich krajin!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Královská pozvánka na velký turnaj


  Drahé dámy a drazí pánové, 

  a všichni ostatní, kdož nejste královské krve: dnes jsme si všichni rovni! 
  Největší z velkých turnajů bude soubojem síly, nedbaje na urozenost. Bude záležet na síle, chrabrosti a šikovnosti. 

  Ovšem turnaj prověří i vaši pospolitost, neb jak bylo předpovězeno, sjednocená síla vždy porazí kousající vlky samotáře. Pozvedněte prapory a povolejte do zbraně své nejvěrnější spojence, neboť jen ta nejlepší aliance může zvítězit v tomto turnaji. 


  Avšak na pozoru se mějte: dezertéři budou potrestáni a bude jim odebráno privilegium účasti v tomto turnaji. 

   

  Přeji vám dobré pořízení a nechť jsou údery vašeho meče vždy přesné.

   

  S úctou posel jeho Veličenstva, 

  Henry La-Voicé 

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Náš spojenec Takemura si žádá naši pomoc

  Samurajsk prapor

  Šógun Takemura, náš urozený a oddaný spojenec, zaslal naléhavou žádost. Domýšlivý generál Akeši znovu vyvěsil prapory a shromáždil nejlepší samurajské bojovníky, se kterými chce napadnout naše území. Takemura ho pozdrží, jak nejdéle bude moci, ale my musíme vyvěsit naše vlastní prapory a vydat se mu na pomoc. Dnes je den, kdy odpovíme na Akešiho výhrůžky silou.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Tažení do Vnějších království započalo


  Tajuplní jasnovidci předpověděli, že za úsvitu čtvrtého dne osvítí slunce průchod, kterým naše armády mohou vstoupit do Vnějších království. Úsvit je zde, stateční válečníci, cesta nám byla zjevena a je čas vydat se na pochod. Shromážděte armády, protože právě dnes jsme objevili novou zem a jménem Krále Erika si ji podrobíme. Tažení do Vnějších království započalo.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Hrozba přichází zevnitř!


  Měniči se skrývají ve stínech a mezi obyčejnými lidmi. Používají odporové čáry, které mají pravdu podobnou a pouze za svitu měsíce se zjeví jejich pravé já, ohyzdná karikatura lidí z království. Vztyčují své totemy, provádějí své karmínové rituály a znesvěcují své země. Toto nemůžeme povolit. Naši obyvatelé mohou žít bez strachu z nože, kteří jim přeřízne krční tepnu. Hradní páni a paní, vyjmout dnes a strhněte totemy a symboly našich nepřátel. Nepolevíme se, že je nevyženeme z našich krajin!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • HorusHorus Komentářů: 321Moderator
  Vylepšené hrady v akcích

  150 Prime Time

  Král mrchožroutů znovu táhne krajinou a jeho horda špinavých válečníků za sebou nechává jen spálenou zemi. Tentokrát je to ještě horší než kdy dříve! Mrchožroutský pán shromáždil větší síly než kdy předtím a po celé říši jsou nyní k vidění ještě silnější hrady. Přihlas se hned teď a podívej se, co je nového.

  Léto rychle pádí ke svému konci i v královstvích a král Erik se rozhodl oslavovat. Od dnešního dne až do 13. září na tebe budou čekat fantastické výprodejové nabídky s vysokými slevami, krásnými dekoracemi a vzácnými předměty.

  A kdyby ti náhodou výprodej nestačil, můžeš během dneška využít i skvělou nabídku na 150% Prime Time.

  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Hrozba přichází zevnitř!


  Měniči se skrývají ve stínech a mezi obyčejnými lidmi. Používají odporné čáry, aby skryli svou pravou podobu a pouze za svitu měsíce se zjeví jejich pravé já, ohyzdná karikatura lidí z království. Vztyčují své totemy, provádějí své karmínové rituály a znesvěcují naši zem. Toto nemůžeme povolit. Naši obyvatelé musí žít beze strachu z nože, který jim přeřízne krční tepnu. Hradní páni a paní, vyjeďte dnes a strhněte totemy a symboly našich nepřátel. Nepolevíme, dokud je nevyženeme z našich krajin!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • HorusHorus Komentářů: 321Moderator
  upraveno 12.09.2019
  Chán chce svou pomstu, zabraňte mu v tom za každou cenu!


  Uprostřed noci se přihnal váš strážce Lysimakos a přinesl děsivé zprávy. Jeho průzkumníci objevili novou hrozbu pro naše království. Chánovi mocní bojovníci se znovu vydali na válečnou stezku a na svých nejrychlejších ořích se už blíží ke království. Stihl varovat odlehlá sídla a základny, že na dveře klepe válka. Válka je krutá a nemilosrdná, ale lze si v ní vysloužit i čest a slávu! Náš moudrý vůdce, král Erik, odmění ty nejstatečnější ze svých poddaných, kteří povstanou proti invazi a rozdrtí neschopné vetřelce.

  Post edited by Druid on
  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  upraveno 16.09.2019
  Říše je v plamenech, odrazte útok cizáckých nájezdníků!


  Je to troufalý útok, nůž do srdce našeho království! Cizí hradní pánové a dámy prorazili naši obranu a obsadili hrady v našem království. Tito nečestní nájezdníci nás chtějí připravit o zem našich předků, o pole, která obděláváme po generace, a o všechny naše těžce vydobyté statky. Připustíte to? Budete jen přihlížet podrobení svých bratrů, kteří přísahají věrnost jinému pánu? Povstaňte a následujte svého krále, neb sám Erik bude stát v čele našich vojsk. Kam se zařadíte vy? Vrhnete se na steč? Nastal čas odplaty a boje pro čest a slávu!


  Porážka tohoto nepřítele si žádá dovednosti bitvou ošlehaného velitele, ale je zapotřebí i dobře naplánovat svou strategii: Z posledních zpráv našich zvědů vyplývá, že se barbarské kmeny Nomádů chystají zaútočit na království hned poté, co se vypořádáte se svým současným nepřítelem! 

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Komentářů: 955Moderator
  Tažení do Vnějších království započalo


  Tajuplní jasnovidci předpověděli, že za úsvitu čtvrtého dne osvítí slunce průchod, kterým naše armády mohou vstoupit do Vnějších království. Úsvit je zde, stateční válečníci, cesta nám byla zjevena a je čas vydat se na pochod. Shromážděte armády, protože právě dnes jsme objevili novou zem a jménem Krále Erika si ji podrobíme. Tažení do Vnějších království započalo.

  Porážka tohoto nepřítele si žádá dovednosti bitvou ošlehaného velitele, ale je zapotřebí i dobře naplánovat svou strategii: Z posledních zpráv našich zvědů vyplývá, že se napětí mezi Gerbrandtskou a Ursidaeskou dynastií v Berimondském království znovu vyhrotí hned poté, co se vypořádáte se svým současným nepřítelem! 

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
Sign In to comment.