Domů Oficiální oznámení

Potřebujeme nové moderátory!


ModerátorNeustále hledáme nové talenty do našeho týmu. A tím myslíme vás! Pokud si myslíte, že nám můžete pomáhat s organizací a informováním komunity a při tom všechny bavit, tak se přihlaste. Potřebujeme pomoci s fórem, zákulisním děním u oznámení, na Discordu i s našimi dalšími účty na sociálních sítích.


Pokud vás to zaujalo, klikněte ZDE


Pořadí akcí

1525

Komentáře

 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Přihlas se o dědictví ještě dnes!


  Velký král Adelbert zemřel a jeho dědici se hádají, kdo usedne na berimondský trůn. Jejich armády se již šikují na bojišti a připravují se na krveprolití. Přidáš se dnes k nim v Bitvě o Berimond?

  Bylo by moudré udeřit co nejdříve, porazit nepřátele a rovněž se přihlásit o nástupnictví po zesnulém králi. Jen dnes na tebe čeká 150% Globální Prime Time. A to není vše. Berimondský poklad bude během příštích dnů k dispozici, než bude rozprodáván prohnaným kupcům a obchodníkům po celé zemi.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Zničte Krále mrchožroutů a jeho proradné Krkavce


  Krkavci jsou tu a Král mrchožroutů se chce přehrabovat kostmi našeho velkého království. Jeho odporní bojovníci se již proplížili do našich zemí a kradou a loupí na každém kroku. Cožpak se vetřelcům nikdo nepostaví? Nepostavíte se jim vy? Nechť naše praporce vlají a naše meče i štíty nechť se třpytí na slunečním svitu. Posviťme si na odporné bojovníky Krále mrchožroutů, ať spatříme jejich pravou odpudivou tvář. Vyžeňme je z našeho království. Spojme síly, hradní pánové i dámy, neb dnes jdeme do války.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  upraveno 29.07.2019
  Chán chce svou pomstu, zabraňte mu v tom za každou cenu!


  Uprostřed noci se přihnal váš strážce Lysimakos a přinesl děsivé zprávy. Jeho průzkumníci objevili novou hrozbu pro naše království. Chánovi mocní bojovníci se znovu vydali na válečnou stezku a na svých nejrychlejších ořích se už blíží ke království. Stihl varovat odlehlá sídla a základny, že na dveře klepe válka. Válka je krutá a nemilosrdná, ale je možné si  vysloužit i čest a slávu! Náš moudrý vůdce, král Erik, odmění ty nejstatečnější ze svých poddaných, kteří povstávají proti invazi a rozdrtí neschopné vetřelce.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Tažení do Vnějších království započalo


  Tajuplní jasnovidci předpověděli, že za úsvitu dalšího dne osvítí slunce průchod, kterým naše armády mohou vstoupit do Vnějších království. Úsvit je zde, stateční válečníci, cesta nám byla zjevena a je čas vydat se na pochod. Shromážděte armády, protože právě dnes jsme objevili novou zem a jménem Krále Erika si ji podrobíme. Tažení do Vnějších království započalo.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Říše je v plamenech, odrazte útok cizáckých nájezdníků!


  Je to troufalý útok, nůž do srdce našeho království! Cizí hradní pánové a dámy prorazili naši obranu a obsadili hrady v našem království. Tito nečestní nájezdníci nás chtějí připravit o zem našich předků, o pole, která obděláváme po generace, a o všechny naše těžce vydobyté statky. Připustíte to? Budete jen přihlížet podrobení svých bratrů, kteří přísahají věrnost jinému pánu? Povstaňte a následujte svého krále, neb sám Erik bude stát v čele našich vojsk. Kam se zařadíte vy? Vrhnete se na steč? Nastal čas odplaty a boje pro čest a slávu!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  upraveno 05.08.2019
  Náš spojenec Takemura si žádá naši pomoc

  Samurajsk prapor

  Šógun Takemura, náš urozený a oddaný spojenec, zaslal naléhavou žádost. Domýšlivý generál Akeši znovu vyvěsil prapory a shromáždil nejlepší samurajské bojovníky, se kterými chce napadnout naše území. Takemura ho pozdrží, jak nejdéle bude moci, ale my musíme vyvěsit naše vlastní prapory a vydat se mu na pomoc. Dnes je den, kdy odpovíme na Akešiho výhrůžky silou.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  upraveno 05.08.2019
  Vážení pánové, milé dámy,

  Král Eric dále prohlašuje, že tento běh by měl také zažít následující vylepšení:

  Úpravy v příslušném obchodě s událostmi: ceny různých položek byly sníženy, byly zahrnuty i další a nové odměny

  Alianční nadšenci zažijí větší flexibilitu

  Oprava chyby: medaile se počítají do bushido bodů

  Oprava chyby: ztráta holuba po útoku samurajů

  Další vylepšení budou od nynějška oznámena v příslušných oznámeních o událostech.
  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  upraveno 08.08.2019
  Krásné dámy, stateční páni, 

  dnes bude trochu rušnější den, protože jsme pro vás připravili trochu více zábavy najednou


  Zničte Krále mrchožroutů a jeho proradné Krkavce

  Krkavci jsou tu a Král mrchožroutů se chce přehrabovat kostmi našeho velkého království. Jeho odporní bojovníci se již proplížili do našich zemí a kradou a loupí na každém kroku. Cožpak se vetřelcům nikdo nepostaví? Nepostavíte se jim vy? Nechť naše praporce vlají a naše meče i štíty nechť se třpytí na slunečním svitu. Posviťme si na odporné bojovníky Krále mrchožroutů, ať spatříme jejich pravou odpudivou tvář. Vyžeňme je z našeho království. Spojme síly, hradní pánové i dámy, neb dnes jdeme do války.

  Krkavci začínají v 10:00 a body se nepočítají do Ligy Království


  Zvolte právoplatného Adelbertova dědice!


  Mlha se na krátký moment rozplynula a otevřela cestu do Berimondského království. 
  Do země, ve které spolu soupeří lev s medvědem. Do země, kde Leopold III., „Zlatý lev“ z Gerbrandtské dynastie a Grimbert, „Medvěd z Berimondu“ z Ursidaeské dynastie, svolávají své vazaly do bitvy o nadvládu nad královstvím. Jste poslední naděje Berimondského království. To vy si zvolíte, kterou šelmu podpoříte v jejím tažení. Vybírejte moudře, neb nepřítel bude nelítostně bojovat až do úplného konce.

  Bitva o Berimond začíná v 10:30 a body se počítají do Ligy Království


  Příchod Eidolonů


  Z velkých Soumračných hor mezi námi přišel Eidolonové. Její velké tělo ze žily a čediče drží pohromadě svítící zelené žíly elementální esence. Zahrát jeden z nich, být v jejich domovských horách, je velmi vzácné. Mnozí obyvatelé království za svůj život nikdy nespatřili tyto dvanáct stop vysoké kolosy procházející krajinou. Nepřicházejí často, ale když se tak děje, deset pohledů nemůže nikdo zapomenout. Přichází do nížin hledat životodárné elementální esence, kteří potřebují pro svá těla. Samotné esence jsou velmi vzácné a velmi zajímavé po léta usazují na kamenných útvarech. Sběr esencí je pro Eidolony obtížný a dlouhotrvající úkol. Místo, které dobře zaplatí hradním pánům a paním za esence, které jim pomáhají. Přepadněte nepřátelská území a získejte všechny esence, kteří se jim podávají nasbírat. Odměny od Eidolonů jsou prý jedny z nejcennějších na světě. Shromážďte své jednotky a vyrazte ještě dnes , než stihnou reklamu nepřátelé zareagovat.

  Sběratelská akce začíná v 11:00


  Královská pozvánka na velký turnaj


  "Drahé dámy a drazí pánové, 

  a všichni ostatní, kdož nejste královské krve: dnes jsme si všichni rovni! 
  Největší z velkých turnajů bude soubojem síly, nedbaje na urozenost. Bude záležet na síle, chrabrosti a šikovnosti. 

  Ovšem turnaj prověří i vaši pospolitost, neb jak bylo předpovězeno, sjednocená síla vždy porazí kousající vlky samotáře. Pozvedněte prapory a povolejte do zbraně své nejvěrnější spojence, neboť jen ta nejlepší aliance může zvítězit v tomto turnaji. 

  Avšak na pozoru se mějte: dezertéři budou potrestáni a bude jim odebráno privilegium účasti v tomto turnaji. 

  Přeji vám dobré pořízení a nechť jsou údery vašeho meče vždy přesné.

  S úctou posel jeho Veličenstva, 

  Henry La-Voicé"

  Alianční turnaj začíná ve 12:00


  Post edited by Druid on
  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Tažení do Vnějších království započalo


  Tajuplní jasnovidci předpověděli, že za úsvitu čtvrtého dne osvítí slunce průchod, kterým naše armády mohou vstoupit do Vnějších království. Úsvit je zde, stateční válečníci, cesta nám byla zjevena a je čas vydat se na pochod. Shromážděte armády, protože právě dnes jsme objevili novou zem a jménem Krále Erika si ji podrobíme. Tažení do Vnějších království započalo.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Chán chce svou pomstu, zabraňte mu v tom za každou cenu!


  Uprostřed noci se přihnal váš strážce Lysimakos a přinesl děsivé zprávy. Jeho průzkumníci objevili novou hrozbu pro naše království. Chánovi mocní bojovníci se znovu vydali na válečnou stezku a na svých nejrychlejších ořích se už blíží ke království. Stihl varovat odlehlá sídla a základny, že na dveře klepe válka. Válka je krutá a nemilosrdná, ale lze si v ní vysloužit i čest a slávu! Náš moudrý vůdce, král Erik, odmění ty nejstatečnější ze svých poddaných, kteří povstanou proti invazi a rozdrtí neschopné vetřelce.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Hrozba přichází zevnitř!


  Měniči se skrývají ve stínech a mezi obyčejnými lidmi. Používají odporné čáry, aby skryli svou pravou podobu a pouze za svitu měsíce se zjeví jejich pravé já, ohyzdná karikatura lidí z království. Vztyčují své totemy, provádějí své karmínové rituály a znesvěcují naši zem. Toto nemůžeme povolit. Naši obyvatelé musí žít beze strachu z nože, který jim přeřízne krční tepnu. Hradní páni a paní, vyjeďte dnes a strhněte totemy a symboly našich nepřátel. Nepolevíme, dokud je nevyženeme z našich krajin!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • HorusHorus Moderator Komentářů: 364
  Říše je v plamenech, odrazte útok cizáckých nájezdníků!

  Je to troufalý útok, nůž do srdce našeho království! Cizí hradní pánové a dámy prorazili naši obranu a obsadili hrady v našem království. Tito nečestní nájezdníci nás chtějí připravit o zem našich předků, o pole, která obděláváme po generace, a o všechny naše těžce vydobyté statky. Připustíte to? Budete jen přihlížet podrobení svých bratrů, kteří přísahají věrnost jinému pánu? Povstaňte a následujte svého krále, neb sám Erik bude stát v čele našich vojsk. Kam se zařadíte vy? Vrhnete se na steč? Nastal čas odplaty a boje pro čest a slávu!

  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • HorusHorus Moderator Komentářů: 364
  Vzhůru do pokladnice!

  PrimeTime

  Král Erik pozval vrchního pokladníka Skrblíka na hon do královského revíru. Měli bychom vyrazit hned, protože tohle je ta nejlepší příležitost na vyloupení drahocenných rubínů z královské pokladnice: dnes na všechny věrné poddané čeká 150% Globální Prime Time. Nezapomeňte tuto nabídku využít do konce dnešního dne, protože vrchní pokladník Skrblík se již brzy vrátí!

  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • HorusHorus Moderator Komentářů: 364
  Chán chce svou pomstu, zabraňte mu v tom za každou cenu!


  Uprostřed noci se přihnal váš strážce Lysimakos a přinesl děsivé zprávy. Jeho průzkumníci objevili novou hrozbu pro naše království. Chánovi mocní bojovníci se znovu vydali na válečnou stezku a na svých nejrychlejších ořích se už blíží ke království. Stihl varovat odlehlá sídla a základny, že na dveře klepe válka. Válka je krutá a nemilosrdná, ale lze si v ní vysloužit i čest a slávu! Náš moudrý vůdce, král Erik, odmění ty nejstatečnější ze svých poddaných, kteří povstanou proti invazi a rozdrtí neschopné vetřelce.

  Nikdy sa nesprávaj k ľuďom tak ako nechceš aby sa správali ku tebe.
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Hrozba přichází zevnitř!


  Měniči se skrývají ve stínech a mezi obyčejnými lidmi. Používají odporné čáry, aby skryli svou pravou podobu a pouze za svitu měsíce se zjeví jejich pravé já, ohyzdná karikatura lidí z království. Vztyčují své totemy, provádějí své karmínové rituály a znesvěcují naši zem. Toto nemůžeme povolit. Naši obyvatelé musí žít beze strachu z nože, který jim přeřízne krční tepnu. Hradní páni a paní, vyjeďte dnes a strhněte totemy a symboly našich nepřátel. Nepolevíme, dokud je nevyženeme z našich krajin!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Královská pozvánka na velký turnaj


  Drahé dámy a drazí pánové, 

  a všichni ostatní, kdož nejste královské krve: dnes jsme si všichni rovni! 
  Největší z velkých turnajů bude soubojem síly, nedbaje na urozenost. Bude záležet na síle, chrabrosti a šikovnosti. 

  Ovšem turnaj prověří i vaši pospolitost, neb jak bylo předpovězeno, sjednocená síla vždy porazí kousající vlky samotáře. Pozvedněte prapory a povolejte do zbraně své nejvěrnější spojence, neboť jen ta nejlepší aliance může zvítězit v tomto turnaji. 


  Avšak na pozoru se mějte: dezertéři budou potrestáni a bude jim odebráno privilegium účasti v tomto turnaji. 

   

  Přeji vám dobré pořízení a nechť jsou údery vašeho meče vždy přesné.

   

  S úctou posel jeho Veličenstva, 

  Henry La-Voicé 

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • ZoeZoe Moderator Komentářů: 16,657
  upraveno 30.08.2019


  Hrdí pánové a dámy tohoto království,

  váš lenní pán, král Erik, vyhlásil, že je nutné jeho jménem a z právoplatného důvodu dobýt Vnější království. Všichni dobyvatelé, kteří se této výpravy zúčastní, budou obdarováni nezměrným bohatstvím.

  Tento Prime Time vás – z výnosu krále Erika – opravňuje k získání výhod z 200% bonusu při nákupu uskutečněném dnes mezi 21:00 a 21:30 (SELČ)! Jen nezapomeňte: Tuto nabídku lze využít pouze ve Vnějších královstvích a v uvedené době!

 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Náš spojenec Takemura si žádá naši pomoc

  Samurajsk prapor

  Šógun Takemura, náš urozený a oddaný spojenec, zaslal naléhavou žádost. Domýšlivý generál Akeši znovu vyvěsil prapory a shromáždil nejlepší samurajské bojovníky, se kterými chce napadnout naše území. Takemura ho pozdrží, jak nejdéle bude moci, ale my musíme vyvěsit naše vlastní prapory a vydat se mu na pomoc. Dnes je den, kdy odpovíme na Akešiho výhrůžky silou.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Tažení do Vnějších království započalo


  Tajuplní jasnovidci předpověděli, že za úsvitu čtvrtého dne osvítí slunce průchod, kterým naše armády mohou vstoupit do Vnějších království. Úsvit je zde, stateční válečníci, cesta nám byla zjevena a je čas vydat se na pochod. Shromážděte armády, protože právě dnes jsme objevili novou zem a jménem Krále Erika si ji podrobíme. Tažení do Vnějších království započalo.

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
 • DruidDruid Moderator Komentářů: 1,132
  Hrozba přichází zevnitř!


  Měniči se skrývají ve stínech a mezi obyčejnými lidmi. Používají odporové čáry, které mají pravdu podobnou a pouze za svitu měsíce se zjeví jejich pravé já, ohyzdná karikatura lidí z království. Vztyčují své totemy, provádějí své karmínové rituály a znesvěcují své země. Toto nemůžeme povolit. Naši obyvatelé mohou žít bez strachu z nože, kteří jim přeřízne krční tepnu. Hradní páni a paní, vyjmout dnes a strhněte totemy a symboly našich nepřátel. Nepolevíme se, že je nevyženeme z našich krajin!

  Vsledek obrzku pro esk vodopdy
Sign In to comment.