Únorová soutěž


Zdravím vás spolubojovníci.                                                                         Máme pro vás připravenou únorovou soutěž skládající se z několika menších úkolů. Jde o to být rychlý a přesný :) 
Během měsíce sem budeme dávat celkově 5 úkolů, které budou oceněny rubíny.
Začneme 6.2. s tematickou osmisměrkou a poté bude následovat ještě několik podobných. Pravidla k jednotlivým úkolům budou blíže specifikovány při jejich spuštění.  Během měsíce tak můžete získat nemálo rubínů. :)  
Vyhodnocování bude probíhat průběžně po každém kole, takže budete vědět, na co se můžete těšit :D


Váš empire tým
Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666

Komentáře

  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1

    Úkol č. 1


    Tak a máme tu první úkol. Je jím osmisměrka. :)


    • Vaším úkolem je odhalit 7 budov, které můžete, ale také nemusíte mít na hradě.
    • Odpověď (Seznam těchto budov) mi pošlete soukromou zprávou, každý může zkoušet max. 3x.
    • Prvních 6 hádačů, kteří správně odhalí všechny budovy, bude ohodnoceno rubíny od 1000 do 400 podle pořadí. 
    • Čas je omezený, když se nenajde 6 výherců, bude kolo prvního úkolu v 23:00 uzavřeno.
    • Pokud bych na zprávu hned nereagovala, nelekejte se, znamená to jen, že si kontroluji odpověď, případně jsem si odskočila od PC. Všechny příchozí zprávy budu brát popořadě tak, jak přišly. :)


    Tak hurá do toho! :)    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1
    upraveno 06.02.2018

    Tak vítěze už máme.


    1. místo: Ineris (CZ1)  - 1000 rubínů

    2. místo: metalhanz (CZ1) - 800 rubínů

    3. místo: Nemesis08 (CZ1) - 700 rubínů

    4. místo: Robo1 (CZ1) - 600 rubínů

    5. místo: malináč (CZ1) - 500 rubínů

    6. místo: patrik96070 (SK1) - 400 rubínů

    Gratulujeme:)


    Post edited by gamina (CZ1) on


    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1


    Úkol  č. 2    Na vědomost se dává, že dnes opět můžete získat nějaké ty rubíny. :)


    • Vaším úkolem je vyluštit tajenku křížovky. Tajenka se čte od shora dolu a jsou to tedy dvě slova.
    • Ono hledané slovní spojení mi opět jako v minulém úkolu posílejte soukromou zprávou.
    • Šest nejrychlejších luštitelů bude ohodnoceno rubíny.
    • Pokud by někdo nechtěl luštit ale rovnou tipovat, každý může poslat max. 3 soukromé zprávy, určitě jedna správná odpověď bude  ;)
    • Čas je omezen max. do 23:00.


    Tak šup šup :D
    Lépe viditelná je zde

    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1


    Vyhlášení po druhém úkolu:


    Tentokrát máme jen tři vítěze:
    1. místo: @metalhanz (CZ1)  - 1000 rubínů
    2. místo: @Ineris (CZ1) - 800 rubínů
    3. místo:   @Nemesis08(CZ1) - 700 rubínů


    Průběžné výsledky:

    Ineris: 1800 rubínů,
    Metalhanz: 1600 rubínů,
    Nemesis08: 1400 rubínů,
    Robo1: 600 rubínů,
    Malináč: 500 rubínů,
    Patrik96070: 400 rubínů


    Blahopřejeme a zanedlouho se můžete těšit na další úkol ;)


    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1


    Úkol č. 3 


    Hádačům vpřed! Dnes pro vás máme připravenou šifru. 

    • Vaším úkolem je z níže uvedeného textu zjistit slovo / slovní spojení. 
    • Platí stejné pravidlo jako v předešlých úkolech. Odpověď posílejte soukromou zprávou.
    • Šest nejrychlejších  úspěšných hádačů bude ohodnoceno rubíny podle pořadí.
    • Časové omezení je opět do 23:00.    Zadání šifry (patří k tomu i číselný kód dole ;) ):

    Jednoho chladného rána,

    v království ledu,

    otřásla se hradní brána.

    „Dobyju ho! Toho svedu!“


    Nemeškal obránce,

    na hrad vlít,

    rozlepil ve 4 ráno ospalé oko,

    „Vždyť máme noční klid!“


    Svedla se lítá bitva,

    obránce zelenal,

    „Nechybělo málo,

    málem mě udolal!“


    Příkop plný mrtvol,

    v hradbách díry.

    Kastelán těžce oddychuje,

    nabírá síly.


    „Jen počkej,

    zítra přijedu odvetu!“

    „Zapálím vše hořlavé,

    obranu ti rozmetu!“


    0;0;10;12;8;0;0;0;0;0;0;8;0;6;8;8;7;0;0;0

    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1
    upraveno 19.02.2018


    Vyhlášení po třetím úkolu:


    Tentokrát máme šest vítězů:
    1. místo: @Panthera (SK1)  - 1500 rubínů
    2. místo: @Metalhanz (CZ1) - 1300 rubínů
    3. místo: @Ineris (CZ1) - 1100 rubínů
    4. místo: @Fanie (SK1)  - 1000 rubínů
    5. místo: @Titus Pulo (CZ1) - 800rubínů
    6. místo: @MmoouurreekkRul (CZ1) - 700 rubínů

     

    Průběžné výsledky:

    Ineris:                    2900 rubínů,
    Metalhanz:            2900 rubínů,
    Panthera:              1500 rubínů
    Nemesis08:           1400 rubínů,
    Fanie:                    1000 rubínů
    Titus Pulo               800 rubínů
    MmoouurreekkRul  700 rubínů
    Robo1:                    600 rubínů,
    Malináč:                  500 rubínů,
    Patrik96070:           400 rubínů


    Blahopřejeme a zanedlouho se můžete těšit na další úkol ;)

    Post edited by gamina (CZ1) on


    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1    Úkol č. 4


    Vloupejte se do trezoru s rubíny!


    • Sestavte číselný kód z odpovědí na zde položené otázky.
    • Příklad: Kolik máme druhů královských surovin? Odpověď: 4 (ruda, uhlí, olej, sklo)
    • Platí stejné pravidlo jako v předešlých úkolech. Odpověď posílejte soukromou zprávou.
    • Šest nejrychlejších  úspěšných lupičů bude ohodnoceno rubíny podle pořadí.
    • Časové omezení je opět do 23:00.


    Hodně štěstí při luštění kódu (některé odpovědi lze najít i v návodech na foru ;)  ).


    1. Kolik může mít jeden hráč maximálně základen? 

    2. Kolik může mít jeden hráč maximálně zdrojových vesnic v království ledu? 

    3. Za kolik celých dní ode dneška nastane měsíční bouře?    

    4. Kolikátého února začne Invaze Berimondu? 

    5. Kolik % k produkci přidává jídlová zdrojová vesnice v království Ohnivé vrchy? 


    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1


    Vyhlášení po čtvrtém úkolu:


     Máme šest vítězů:

    1. místo: @Fanie (SK1)  - 800 rubínů
    2. místo: @SAURON DRTIVÝ (CZ1) - 700 rubínů
    3. místo: @Csiposin Anjel (SK1) - 600 rubínů
    4. místo: @Samuell1 (SK1)  - 500 rubínů
    5. místo: @metalhanz (CZ1)  - 400 rubínů
    6. místo: @Ineris (CZ1) - 300 rubínů 


    Průběžné výsledky:


    Metalhanz:            3300 rubínů,
    Ineris:                    3200 rubínů  
    Panthera:              1500 rubínů
    Nemesis08:           1400 rubínů,
    Fanie:                    1800 rubínů
    Titus Pulo               800 rubínů
    MmoouurreekkRul  700 rubínů
    SAURON DRTIVÝ  700 rubínů
    Robo1:                    600 rubínů
    Csiposin Anjel         600 rubínů
    Malináč:                  500 rubínů
    Samuell1                 500 rubínů
    Patrik96070:            400 rubínů


    Blahopřejeme a za pár dní očekávejte poslední únorový úkol ;)
    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1    Úkol č. 5


    Písmenková polévka.

    Vysypala se nám písmenka do polévky. Kuchařka marně hledá jaké že slůvko to v té polévce mělo být...pomůžete jí? Hledejte s ní. 

    • Je to šifra, tak hádejte, hledejte :D
    • Platí stejné pravidlo jako v předešlých úkolech. Odpověď posílejte soukromou zprávou.
    • Šest nejrychlejších  úspěšných kuchtíků bude ohodnoceno rubíny podle pořadí.
    • Časové omezení je opět do 23:00.

    Zadání:

    Kuchařka do polévky přidala tyto přísady:
     mrkev
     brokolice
    černosol
    kari
    chřest
    cibule
    sůl
    kukuřičný klas
    morková kost
    tykev
    zelí

    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1
    upraveno 23.02.2018


    Vyhlášení po pátém a posledním úkolu:


     Máme šest vítězů:

    1. místo: @Panthera (SK1)  - 800 rubínů
    2. místo: @Samuell1 (SK1) - 700 rubínů
    3. místo: @Titus Pulo (CZ1) - 600 rubínů
    4. místo: @SAURON DRTIVÝ (CZ1)  - 500 rubínů
    5. místo: @Ineris (CZ1)  - 400 rubínů
    6. místo: @Areja (SK1) - 300 rubínů 


    Konečné výsledky:


    Ineris:                       3600 rubínů
    Metalhanz:               3300 rubínů, 
    Panthera:                 2300 rubínů
    Fanie:                      1800 rubínů
    Nemesis08:             1400 rubínů,
    Titus Pulo                1400 rubínů
    SAURON DRTIVÝ  1200 rubínů
    Samuell1                 1200 rubínů
    MmoouurreekkRul   700 rubínů
    Robo1:                    600 rubínů
    Csiposin Anjel         600 rubínů
    Malináč:                  500 rubínů
    Patrik96070:           400 rubínů
    Areja                       300 rubínů


    Blahopřejeme všem hádačům a luštitelům. V nejbližší době  během pracovního týdne vám budou rubíny připsány na účet. :)

    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • gamina (CZ1)gamina (CZ1) Komentářů: 4,141CZ1


    Řešení jednotlivých úkolů:  ;)


    úkol č.1:   sklad, kasárny, pekařství, purkrabství, velitelství, tržiště, krčma

    úkol č.2:  zdrojová vesnice

    úkol č.3: holubník

    úkol č.4: 3;15;9;20;30

    úkol č.5: velitelství
    Jsem pomocník zaměřený na zodpovídání otázek ke hře. Pokud by někdo potřeboval s něčím pomoci a nechtěl to řešit veřejně přes forum je možné využít soukromé zprávy zde na foru, nebo skype kontakt: gamina666
  • ZoeZoe Komentářů: 15,681Moderator
    Zdravím,
    omlouváme se za průtahy (způsobené vytížeností CM), rubíny byste měli mít připsané :)
Tato diskuze je zavřená.