Riešenie nesprávneho zobrazovania produkcie jedla dreva a kameňa

Každý komu ešte stále ukazuje záporné hodnoty može skúsiť odstrániť-

na každom hrade a základni jeden stavebný predmet zo sýpky kamenárstva lesnej chaty hned po odstránení ho môžte vložiť späť a hodnoty produkcie budú správne (aspoň to fungovalo u kamaráta z aliancie)
dokonca sa mu produkcia všade zvýšila o 2 až 3t
Sign In to comment.