Dubnová aktualizace | Status Quo

ZoeZoe Komentářů: 15,764Moderator
Vážení hráči,
v první řadě bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši trpělivost během posledních několika dní. Ve druhé řadě bychom Vám chtěli vysvětlit, co se stalo a jak postupuje plán. 

Ve čtvrtek 2. května proběhla aktualizace. Tato aktualizace obsahovala požadované základní generální opravu některých ze základů hry. Cílem bylo přepracovat databázi, ve které jsou uložena data všech Vašich hradů, což s sebou neslo i restrukturalizaci celé databáze. Tato zásadní oprava, stejně jako aktualizace, byly testovány celý měsíc na našem Beta serveru, kde se žádné problémy neobjevily. Tato restrukturalizace by nám umožnila snadněji manipulovat s daty, což by mohlo být využito k různým účelům, jako třeba efektivnějším implementace budoucích funkcí a lepším možnostem pro naše Quality Assurance oddělení. 

Po zavedení aktualizace jsme velmi rychle zjistili, že se hráči během hraní potýkají s mnohými problémy, na což jsme reagovali rychlou opravou chyb. Opravené chyby zahrnovaly nemožnost přesouvat zdroje nebo jednotky mezi hrady.

Po opravě těchto problémů se ale objevilo mnoho dalších. Tyto není možné reprodukovat na našem testovacím serveru, jelikož zasahují pouze minimum hráčů. Kvůli tomu je postup s opravami těchto chyb velmi pomalý. Abychom zmírnili situaci, každá z chyb dostává prioritu na základě toho, jak moc zasahují do hry. 

Víme o mnoha problémech, ale aktuálně největší problémy, na kterých pracujeme, jsou tyto:
 • Bouřné ostrovy
 • Berimond
 • Zobrazení jídla není počítáno s zobrazováno správně a ukazuje příliš vysokou úroveň, která postupně klesá na správnou hodnotu.
 • Přesouvání hradů a opouštění základen nefunguje správně
 • Záznamy špionáží příležitostně vedou k výskytu chyb (errorů), kvůli kterým není možné je zobrazit z mapy světa
Výše zmíněný seznam neukazuje na prioritu chyb, ani na pořadí, ve kterém budou opravovány. Taktéž nejde o kompletní seznam aktuálních problémů. Jak jsme již zmínili, budeme muset postupovat pomalu a opatrně. Pokračujte, prosím, s hlášením chyb, jak to doposud děláte. Vaše pomoc je neocenitelná. Ještě jednou děkujeme za Vaši trpělivost, zatímco pracujeme na opravě problémů.

S pozdravem
Váš tým Empire

Komentáře

 • ZoeZoe Komentářů: 15,764Moderator
  Vážení hráči,
  dnes jsme provedly opravu dvou chyb:
  • Při nastavování obrany hradu se nezobrazovaly hodnoty kastelána, pokud jste na něj najeli myší 
  • Alianční kovárna zobrazovala hráčům chybnou cenu za vykování předmětů. 
  Začátkem příštího týdne, nejspíš v podnělí, očekávejte další aktualizaci, kterou budou opraveny další problémy. Doufáme, že bude zahrnovat i přesunutí tlačítka "Ztraceno a nalezeno". S našimi moderátory jsme hlasovali o možném řešení a toto bylo jednomyslně schváleno. 

  Přejeme příjemný víkend plný hraní! 
 • MBeeMBee Komentářů: 924Moderator
  upraveno 14.05.2019
  Během posledních několika dnů jsme byli upozorněni na další chyby a bugy, které se vyskytly v Goodgame Empire, a cítili jsme, že je důležité Vás informovat, které to jsou. Tyto chyby se vyskytují hlavně v rámci Vnějšího Království a vyžadovaly opravu a reset serveru 10. května. Těm hráčům, kteří již začali tuto akci, než jsme si uvědomili, že nefunguje tak, jak bylo zamýšleno, se velmi omlouváme. Vrátili jsme veškeré platby provedené během tohoto krátkého období a pokud jste neobdrželi vrácení peněz, obraťte se na naši zákaznickou podporu. Naštěstí jsme byli schopni opravit chyby poměrně rychle, protože jsou velmi podobné tomu, co se stalo při akci Bouřné ostrovy a událost Vnější kkrálovství je z velké části spuštěna tak, jak by měla.

  Jak bylo zmíněno výše, tyto chyby vyplývají z požadované zásadní revize na některou základní architekturu hry a jako takové vyžadují mnoho času na opravu. Stále máme nevyřešené problémy, na kterých budeme pracovat na začátku tohoto týdne, mezi ně patří:

  • Vnější Království: Dva hrady jsou zobrazeny na vašem hradě, to je čistě kosmetické, ale zabírají prostor, který by mohl být použit pro něco jiného.
  • Vnější Království: Útoky trvají pouze dvě minuty a neposkytují obránci varování.
  • Krkavčí relikní úkol: Naplnění válečné truhly není v současné době možné naplnit.
  • Přesouvání hradů a opouštění základen nefungují tak, jak bylo zamýšleno
  •  Produkce potravin se zobrazuje nesprávně

  Výše uvedený seznam není založen na prioritě ani na pořadí, ve kterém je stanoven. Není to také seznam všech aktuálních chyb, spíše je to seznam těch, které mají největší vliv na hru. Pokud narazíte na chyby ve hře, ujistěte se, že nám je nahlásíte, jak jste to dělali, včetně možných screenshotů. Vaše pomoc je vždy neocenitelná, když vidíme, že všechno je opraveno a běží tak, jak má být. Jsme velmi vděční za pochopení a trpělivost, zatímco náš tým tvrdě pracuje na řešení aktuálních problémů.

  Chtěli bychom však zmínit, že události Bouřné ostrovy a Berimond byly opraveny a budou probíhat podle plánu.
Sign In to comment.