Domů Otázky k Empire Návody

Potřebujeme nové moderátory!


ModerátorNeustále hledáme nové talenty do našeho týmu. A tím myslíme vás! Pokud si myslíte, že nám můžete pomáhat s organizací a informováním komunity a při tom všechny bavit, tak se přihlaste. Potřebujeme pomoci s fórem, zákulisním děním u oznámení, na Discordu i s našimi dalšími účty na sociálních sítích.


Pokud vás to zaujalo, klikněte ZDE


Mapa - Speciální objekty

ZoeZoe Moderator Komentářů: 16,015
upraveno 14.04.2017 v Návody
Obsah tématu:
Poděkování: Za návody tohoto tématu děkuji @Elam (CZ1) - většina vychází z jejích návodů a také @Hugolínek (CZ1) za screeny a "rozšiřující" informace.

Zpět na Seznam návodů ke hře
Post edited by Zoe on

Komentáře

 • ZoeZoe Moderator Komentářů: 16,015
  upraveno 16.04.2017

  Hlavní města


  Alianční (hlavní) město se objeví na mapě podle počtu hráčů na serveru. Zabírá se jako základna, dobyvačním útokem - není možné ho postavit.
  Kastelána pro zabrání Aliančního města má k dispozici každý hráč od lvl 35 (hráči pod tuto úroveň na město mohou poslat jen normální útok, nikoli dobyvačný). Tohoto kastelána není možné před útokem nijak vybavit.
  V dobyvačném útoku na Alianční město je možné poslat až 6 vln.


  Alianční město v „opuštěném“ stavu má Hrad, Bránu, Hradby i Věže na úroveň 3 a je maximálně rozšířené. Nic jiného tam není.

  V aliančním městě se neprodukují kromě jídla žádné zdroje, všechny zdroje nutné k výstavbě se tedy do města musí naposílat.

  S Aliančním městem může manipulovat pouze ten hráč, který ho dobyl, tváří se u něho jako 4. základna.

  ALIANČNÍ MĚSTO BEZ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÁ RUBÍNŮ NEMÁTE ŠANCI UDRŽET!

  Alianční město obsahuje dvě speciální budovy, královský sklad a palác.
  Královský sklad v sobě dokáže udržet 1.160.000 surovin, bez skladu nepostavíte palác.


  Palác stojí 1.000.000 surovin od každé a umožňuje pak po dokončené výstavbě verbovat v kasárnách celé alianci vojáky královské stráže.


  Takto vypadá verbování jednotek:


  Takhle může vypadat Alianční město uvnitř:


  A takhle vypadalo dříve na mapě světa:


  Alianční města jsou ve všech trvalých královstvích (Velká říše, Ledovec věčné zimy, Hořící písky, Ohnivé vrchy).
  Pokud aliance vlastní město na daném světě, může tam verbovat odpadlíky (nicméně je nemůžete verbovat v jiných království).
  Nahoru
  Post edited by Zoe on
 • ZoeZoe Moderator Komentářů: 16,015
  upraveno 12.04.2017

  Obchodní metropole


  Obchodní metropole se vyskytují pouze ve Velké říši, podle počtu hráčů na serveru. Je jich více než Aliančních měst.
  Každý hráč může mít pouze jednu metropoli, jejich počet v alianci není omezen.

  Pro zajímavost, takto vypadá metropole se vzhledem z Trnového krále (žezlo démona za 125 amuletů):


  Zabírá se jako základna, dobyvačním útokem (k dispozici je 6 vln) - není možné ji postavit.
  Kastelána má k dispozici každý hráč, který už dosáhl úrovně 35, stejně jako u Aliančního města. Kastelánovi také není možné dát před útokem vybavení.

  Na volné metropoli je 35 městských stráží.
  Obsazená má samozřejmě počet stráží jiný a počet vojáků je také různý - může dosahovat několika desítek tisíc, podle toho, kolik vojáků tam členové aliance pošlou.

  Metropole, stejně jako Alianční město, produkuje pouze jídlo. Dřevo a kamení se na ni musí dovážet.

  Jako Alianční město umožňuje verbovat speciální jednotky, Obchodní metropole dává všem členům aliance bonus k produkci jídla.
  Jestliže je v alianci více metropolí, bonusy se sčítají.
  Bonus je pevně stanoven (není v %) a platí pouze na Hlavním hradě a základnách (tedy jen ve Velké říši).

  V Metropoli jde opět postavit dvě speciální budovy.
  První z nich je Centrum obchodu, které zmíněný bonus k produkci jídla uděluje. Narozdíl od paláce má 5 úrovní.
  Takto vypadá ta poslední:

  První úroveň stojí 1 199 000 kamene a 1 149 000 dřeva, poslední úroveň stojí 20 000 000 kamene a 20 000 000 dřeva.
  Produkce jídla závisí právě na úrovni Obchodního centra.
  1. Úroveň -> + 100 Jídla
  2. Úroveň -> + 140 Jídla
  3. Úroveň -> + 190 Jídla
  4. Úroveň -> + 220 Jídla
  5. Úroveň -> + 250 Jídla

  Další jedinečná budova je Sklad kupce.
  Vypadá podobně jako královský sklad, jen jméno je jiné.
   
  Má 3 úrovně. První stojí 80 000 kamene a 80 000 dřeva a má kapacitu 1 200 000 dřeva a kamene. Poslední úroveň má kapacitu 9 900 000 dřeva a kamene. Pro královské suroviny a jídlo platí stejné omezení skladu jako všude jinde (maximum je tedy 81 000)
  Sklad je potřebný pro výstavbu Obchodního centra - bez něj nemáte možnost mít v Metropoli dostatek surovin.
  Nahoru

  Post edited by Zoe on
 • ZoeZoe Moderator Komentářů: 16,015
  upraveno 12.04.2017

  Královské věže  Královské věže najdete jen ve Velké říši (v "zeleném" království).
  Dají se obsadit podobně jako zdrojové vesnice - není zapotřebí kastelána (k útoku se využívá velitel) a neprobíhá žádná doba okupace. Stejně tak není možné tam stavět žádné budovy (nemají vnitřní náhled).
  Obsadit je může každý hráč, bez ohledu na jeho úroveň.

  Pro zajímavost, takto vypadaly věže na staré mapě:

  Vojáci majitele, umístění na věži spotřebovávají jídlo z hlavního hradu, v případě podpor jsou vojáci krmeni klasicky z místa, odkud je hráč jako podporu poslal.

  Počet věží, které může jeden hráč vlastnit není omezen. Taktéž není stanoven jejich maximální počet v jedné alianci.
  Jejich počet na serveru se odvíjí od počtu hráčů, je jich ale podstatně více než Hlavních měst nebo Metropolí.

  Za každou vlastněnou věž získá aliance bonus 20% k útoku na Města a Metropole.
  Bonusy se sčítají, takže pokud má aliance 12 věží, celkový bonus k útokům na speciální objekty je 240%. 

  Aliance vlastnící Města a Metropole by si tedy měly hlídat i věže, aby zvládali vlastněné objekty dlouhodoběji bránit.

  Když někdo opustí alianci, ztratí tím královské věže, které právě vlastní - věže budou neutrální (bez majitele).
  Před opuštěním aliance bude na tento fakt samozřejmě upozorněn.
  Nahoru

  Post edited by Zoe on
 • ZoeZoe Moderator Komentářů: 16,015
  upraveno 12.04.2017

  Monumenty

  Monumenty najdeme jen ve Velké říši (na zeleném). 
  Dávají bonus ke slávě získané při útoku (k obraně žádný bonus nedávají) v jakémkoli království všem členům aliance.

  Máme Malé monumenty:

  A Velké monumenty:

  Každý měsíc (druhý den v měsíci v 00:30) jsou obnoveny a objeví se na jiném místě v daném království.
  Majiteli monumentu se při obnovení vrátí všichni vojáci i prostředky na hlavní hrad, kromě prostředků které jsou nastaveny na hradbách - je tedy lepší je sundat.

  Každý hráč může vlastnit neomezené množství monumentů, taktéž počet monumentů v jedné alianci tedy není nijak limitován.
  Bonus z monumentu platí pro všechny členy aliance, ale počítá se jen bonus z jednoho - nejlepšího - monumentu!
  Vlastnit více monumentů je tedy zbytečné, jediným smyslem by mohlo být získání bodů do aliančního žebříčku s Velitelskými body (nicméně žádná odměna se za něj nedostává, praktický smysl tedy chybí) - každý monument dává 25 velitelských bodů.

  Na monument lze poslat útok pouze z Hlavního hradu. 
  Stejně tak může majitel na monument umístit jednotky jen ze svého hlavního hradu - všechny jednotky na monumentu tedy spotřebovávají jídlo právě z něj.
  Členové aliance mohou podporu poslat i ze základen a ta je samozřejmě živena z objektu, ze kterého byla poslána.

  Majitel monumentu z něj může umístit jednotky nejen na svůj hlavní hrad, ale i na základny. 
  Poslat z monumentu podporu členům aliance není možné.

  Úroveň monumentu mohou zvýšit členové aliance posláním surovin.
  Jednoduše kliknout na monument a zvolí možnost "Spravovat". 


  Následně kliknou na možnost "Poslat zdroje":

  A poté zvolí odkud a kolik jich pošlou.
  Je třeba pamatovat na to, že množství surovin, které může hrář poslat, záleží na kapacitě jeho vozíků. Také nebude možné obchodní vozíky po dobu přesunu využívat.

  Útoky na monumenty se neotáčejí. Pokud hráč obsadí volný monument, útok vyslaný jiným hráčem v době, kdy byl monument ještě volný se neotočí, ale bude bojovat.
  Výjimkou jsou útoky členů stejné aliance nebo aliance s paktem - ty se samozřejmě otáčí :)

  Při zabrání vylepšeného monumentu jinou aliancí se úúroveň monumentu vrací na základní úroveň.
  U Malého monumentu je to 2. úroveň (zvyšuje body slávy o 3%)
  U Velkého monumentu je to 5. úroveň (zvyšuje body slávy o 6%).
  Nahoru

  Post edited by Zoe on
 • Sstyx (CZ1)Sstyx (CZ1) Komentářů: 3,902
  upraveno 12.04.2017

  Laboratoře

  Laboratoře se nacházejí na všech světech (zelené, led, písek, oheň).

  Když aliance obsadí Laboratoř, budou její členové dostávat výrobní bonus k surovině, která v daném království je, jedná se o železnou rudu, uhlí, olej a sklo. Aliance může vlastnit více Laboratoří, ale pouze ta na nejvyšší úrovni pro daný svět bude započítána do bonusu pro celo alianci.
  Na každém světě je bonus přednastaven na 10% a 20% královských surovin (železná ruda, uhlí, olej, sklo).
  Bonusy mohou vyšplhat až na 150 % v písečném a ohnivém království. Na zeleném a na ledu je to až 100 %

  Pokud chcete obsadit laboratoř, stačí poslat obsazovací útok. Zde neplatí stejné pravidlo jako na ostrovech, pokud laboratoř obsadíte, počítá se obrana kastelánem z vašeho HH. Vojenské jednotky a nástroje si však budete muset na objekt přesunout, jinak se vám z HH nezapočítají do případné obrany. Stejně jako v případě královské věže, tak ani u laboratoře nelze použít vodní příkop a prostředky do něj, protože u budovy chybí a není možné ho postavit.

  Pro zvýšení úrovně Laboratoře můžete investovat dřevo a kamení. Pokud obsadíte Laboratoř cizí, tak si sice zachová svojí úroveň, ale suroviny, které již byly do Laboratoře investovány pro zvýšení úrovně jinou aliancí, budou sníženy.

  Každý měsíc budou Laboratoře resetovány a jejich pozice na mapě se změní - každý hráč obdrží formou zprávy že došlo k takovému resetu. Vojáci, kteří jsou na ní umístěni na konci akce se automaticky přesunou na HH.

  V aliančním přehledu celkových společných budov a bodu se vám bonusy z laboratoře zobrazí takto:

  Pokud jste dobily volnou laboratoř a vidíte (na mapě) že na vás jde dobyvačný útok, ale aliance ho nevidí, pak je to proto, že útok byl vyslaný ještě před obsazením laboratoře vámi. Pokud by byl vyslaný po obsazení vámi, pak by se útok zobrazil normálně všem (jako trumpetka). Pokud na vás takovýto útok jede, pak se neotočí s hláškou "bez boje", ale laboratoř dobyje, proto doporučuji si hlídat vlastníky a útoky.

  Bonusy a procenta navýšení:
  Edit: tabulka vypůjčena ze stránek: http://empire.herna.biz/cs/budovy-na-mape - Děkuji:)
  Nahoru
  Post edited by Zoe on • ZoeZoe Moderator Komentářů: 16,015
  upraveno 06.04.2018

  Alianční města


  Alianční město může mít, narozdíl od výše zmíněných objektů, úplně každá aliance. Alianční města úzce souvisí s aliančním erbem - jakmile si založíte alianční erb, získáváte i alianční město.

  Informace k aliančnímu erbu - strážci urozenosti.

  Po založení šlechtického rodu aliance získá alianční město.
  • Město se ukazuje v informační kartě všech členů aliance, avšak jen velitel má možnost změnit obranu
  • Město je vždy blízko Hlavního hradu velitele aliance, při změně velitele se město automaticky přesune
  Vybudované město uvnitř vypadá takto:

  Budovy ve městě:
  Po postavení budovy bonusy automaticky nezískáváte - postavením budovy se Vám pouze zpřístupní možnost bonus odemknout.
  Může to tedy vypadat například takto:

  • Hrad: Odemykají lepší bonusy velitele
  • Kasárna: Navyšují počet obránců 
  • Cvičiště: Odemyká lepší typ obránců
  • Obranná dílna: Odemyká další sloty pro prostředky na hradbách
  • Hradby: Zvýšení obrany hradeb
  • Brána: Zvýšení obrany brány
  • Vodní příkop: Zvýšení obrany příkopu
  Obrana města:
  Do nastavení obrany se chodí přes mapu světa (podobně jako u monumentů a laboratoří):


  Nastavování obrany vypadá úplně obyčejně:

  • Nastavení obrany může měnit jen velitel aliance
  • Na alianční město není možné poslat podporu (od členů aliance) ani umístit vojáky (v případě velitele) - vojáci a prostředky jsou určováni budovami ve městě
  • Pokud při obraně města vojáci zemřou, je po bitvě jejich počet automaticky navýšen na hodnotu určovanou Kasárny.
  • Podobný princip platí s prostředky - po bitvě se vše vrátí do stavu, který určují budovy ve městě.
  • Možnost stavět/vylepšovat ve městě budovy má jen velitel a zástupci 
  Další informace:
  Přejmenovat alianční město může opět velitel a zástupci, pomocí ikonky v pravém horním rohu. Cena je 10 000 rubínů (platí se z alianční pokladny).
  Ikonka pro změnu jména:


  Samotné přejmenování:

  Kastelán města se nezobrazuje mezi ostatními kastelány a není možné dát mu vybavení, vylepšuje se pouze přes Hrad aliančního města. I bez postaveného hradu ale poskytuje určité bonusy.
  Bonusy základního kastelána:
  Každé vylepšení města Vám poskytuje bonus k získaným mincím během bojové fáze.

  Alianční města souvisí s události Bitva o Alianční města.

  • Pokud se během bojové fáze změní velitel aliance, město zůstává na stávající pozici a k hradu nového velitele se přesune až po ukončení bojové fáze.
  • Více informací k události bude až se vrátí do hry (jelikož jsou v ní plánovány úpravy)
  Nahoru

  Post edited by Zoe on
Sign In to comment.