Směrnice pro komunitu

MrazaakMrazaak Komentářů: 629Member
upraveno 08.09.2017 v Oficiální oznámení
                   

RESPEKTUJ OSTATNÍ

Nevybíjejte si frustraci na ostatních členech komunity, např. ve formě komentářů či obsahu, který sdílíte v rámci této komunity. Věcná kritika je vítána, ale kritika, která uráží nebo útočí na osoby v hanlivé podobě, může podléhat cenzuře a moderaci. Příspěvky a komentáře, jejichž hlavním úkolem je napadat ostatní uživatele kvůli jejich pravopisu, překlepům a gramatickým chybám, nejsou vítány. Respektujte všechny členy komunity, stejně tak i moderátory a zaměstnance Goodgame Studios, pokud chcete být také respektován. Nebudeme tolerovat následující: bezohledné chování, urážky, pomluvy či pomlouvačné poznámky o ostatních, výhrůžky, obtěžování, vulgární (to se týká i 'vyhvězdičkovaných' urážek) nebo obscénní obsah, nelegální aktivity, propagandu, urážlivé chování vůči jiným kulturám nebo jiné nevhodné vyzývání k bojkotu nebo stávce, urážlivé, provokativní chování. To se týká také: klíčů, cheatů, hacků, cracků či jiných nelegálních prostředků včetně stahovacích stránek a „warez“. Stejně tak nebudou tolerované politicky či nábožensky urážlivé diskuze. Takové nebo podobné chování může mít za následek výstrahu, nebo dokonce zakázání přístupu na fórum - BAN.


SOUKROMÍ A ANONYMITA

Chraňte si vlastní soukromí a respektujte soukromí ostatních, a to i ve virtuálním světě. Prosím, akceptujte důvěrnost soukromých zpráv a emailovou komunikaci se zaměstnanci GGS. Nebudeme zveřejňovat tyto druhy zpráv a totéž očekáváme od Vás. To platí i pro komunikaci s podporou. Žádáme také, aby hráči nebyli jmenováni herním jménem za účelem ponižování a aby herní jména nebyla používána za pomlouvačným či hanlivým účelem. Ve výjimečných případech (např. pokud všechny strany souhlasí se zveřejňováním svého jména), může tento bod pozbýt platnosti.


DBEJTE NA OBSAH A DRŽTE SE TÉMATU

Pokud se chceš bavit na téma, které nesouvisí s daným tématem komunity, ve kterém jsi aktivní, jdi do příslušné sekce, které se pro dané téma hodí. Smíš samozřejmě založit i novou diskuzi, k čemuž máš k dispozici dostatečný počet sekcí. Pro obsahy, které se netýkají fóra/tématu, tak zvaný spam/mimo téma (např. obrázky /video/ Smiley spam v oblastech, které k tomu nejsou určeny), máme vyhrazenou oblast, kde je možné se dle libosti vyřádit. Avšak i zde je vhodné znát určité hranice a tvůj příspěvek by neměl být vyzdoben 10 obrázky a 3 videi. To vede pouze ke zbytečně dlouhým časům načítání a zhoršení kvality fóra a čtení. Také zdvojené a mnohonásobné příspěvky jakéhokoliv druhu nezjednodušují týmu fóra práci ani nezlepšují přehlednost. Zdvojené a mnohonásobné příspěvky (tzv. multipost), ať už je to za účelem posouvání starých & nových vláken bez nových poznatků/argumentů/obsahu, jsou považovány za spam. Dále je jmenování výrobků, webových stránek nebo služeb povoleno pouze tehdy, pokud není sledován v první řadě reklamní záměr. Při porušení bude příslušný příspěvek dle uvážení moderátora nebo Community Managera buď editován nebo smazán. 


DODRŽUJTE ZÁKONY

Ujistěte se, že vaše příspěvky neporušují žádná platná pravidla (včetně našich VOP - Všeobecných obchodních podmínek) a zákony. Nešiřte informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé nebo zavádějící. Podpořte svou komunitu v přátelském interaktivním prostředí a obraťte se na moderátorský tým, pokud jste si vědomi porušení. Rádi vám s vašimi problémy pomůžou.


VÁŠ PODPIS NA FÓRU

.... je váš vlastní, osobní podpis, který se zobrazí pod vašimi příspěvky. Podpisy by neměly být používány jako billboardy nebo reklamní plochy. Ne každý chce procházet stránku plnou dlouhých podpisů. Většina chce pouze číst příspěvky, proto prosíme, pokuste se udržet podpis skromný. Community manageři a Board moderátoři mají kompletní možnost vám podpis modifikovat nebo celý vymazat a zakázat jeho používání, pokud uznají za vhodné. Držte délku podpisu co nejvíce kompaktní, ať již pro vaše vlastní dobro nebo pro zachování dobré čitelnosti fóra. V podpisu smíte používat grafiku, ale prosíme nepoužívejte animované obrázky a držte výšku grafiky co nejmenší.


VAROVÁNÍ & ZABLOKOVÁNÍ ÚČTU

Někdy se může stát, že člen komunity poruší naše směrnice. Nemusí se to stát záměrně, ale v důsledku přehlédnutí nebo nepozornosti. Ne při každém porušení musí hned hrozit zablokování. Každý případ je řešený individuálně. Ve většině případů dostanete jen varování, abyste byli upozorněni na to, že byste si měli opět přečíst směrnice fóra. Veškeré tresty může ohlásit pouze tým fóra prostřednictvím soukromé zprávy. Rozhovor by měl také zůstat soukromý. Veřejná diskuse o sankcích jakéhokoli druhu bude odstraněna týmem fóra. Viz také položka „[2] Ochrana anonymity".

Tyto Směrnice fóra jsou doplněk k našim již existujícím Všeobecným smluvním podmínkám, speciálně paragraf 5.

Směrnice v tomto znění jsou platné od 10. 9. 2015, tedy data spuštění fóra na současné adrese.


//Edit; Zoe (8. 9. 2017) - grafické úpravy textu
Post edited by Zoe on

Komentáře

Sign In to comment.