Не мога да създам страноприемница в главния си замък

ImperiumRomanumImperiumRomanum Публикации: 6
В моя главен замък имам 3 страноприемници в меню за строителство военни
показва че немога да създавам страноприемници само къщи на стражата.
Post edited by ImperiumRomanum on
ImperiumRomanum @ bg 1

Коментари

Sign In to comment.