Начало Bulgarian Goodgame Empire – Играта Въпроси, свързани с играта Съвети и трикове

Разузнаване на разбойническите кули

PGI (BG1)PGI (BG1) BG1 Публикации: 15
редактирано 18.08.2013 в Съвети и трикове
Разбойници

Ниво 1 - 1т.
1-1: 0 -
- 1меч-
- 0

Ниво 2 - 1т.
2-1: 1селянин - 1селянин - 1селянин

Ниво 3 - 2т.
3-1: 0 - 6боздугана - 0

Ниво 4 - 2т.
4-1: 1селянин+2боздугана - 2селяни+2боздугана -
1селянин+2боздугана

Ниво 5 - 3т.
5-2: 0 - 0 - 10боздугана
5-1: 0 - 1копие/1камък - 0

Ниво 6 - 3т.
6-2: 1копие/1камък - 1копие - 1копие/1камък
6-1: 1селянин+1боздуган+1копие - 0 -
- 1селянин+2боздуган+1копие

Ниво 7 - 4т.
7-3: 1копие+1боздуган/1камък - 1копие+2боздугана/1подложка -
- 1копие+1боздуган/1камък
7-2: 2копия+2боздугана/1камък - 0 - 2копия+2боздугана/1камък
7-1: 1боздуган+1копие/1камък - 2боздугана+2копия/1подложка
- 1боздуган+1копие/1камък

Ниво 8 - 5т.
8-3: 1копие+1боздуган/1камък -
- 2селяни+2копия+4боздугани/1подложка+1камък -
- 1копие+1боздуган/1смола
8-2: 6лъка/1камък - 19лъка/1подложка+1камък -
- 6лъка/1камък
8-1: 15лъка/1смола - 0 - 15копия/1смола

Ниво 9 - 5т.
9-3: 10лъка/1камък - 10лъка/1подложка+1камък - 0
9-2: 12лъка/1камък - 2селяни+4копия - 5селяни+8копия/1камък
9-1: 5лъка/1смола - 14лъка/1подложка+1камък - 5лъка/1камък

Ниво 10 - 6т.
10-3: 8лъка/1камък - 24лъка/1подложка+1камък -
8лъка/1камък
10-2: 20лъка/1камък - 0 - 20боздугана/1камък
10-1: 13селяни/1камък - 13селяни/1р.подложка+1камък -
14селяни/1смола

Ниво 11 - 7т.
11-4: 10лъка/1камък -
- 3меча+6лъка/1подложка+1камък -
- 9меча/1смола
11-3: 3селяни+8лъка/1камък - 4селяни+7лъка/1подложка -
3селяни+8лъка/1камък
11-2: 5копия+4лъка/1камък - 13копия+13лъка/1подложка+
1камък - 5копия+4лъка/1камък -- 7копия+9лъка
11-1: 0 - 44лъка/1подложка+1камък - 0

Ниво 12 - 7т.
12-4: 24лъка/1камък - 0 - 24копия/2камъка -- 1копие+1лък
12-3: 16селяни/2камъка - 16селяни/1подложка+2камъка -
- 16селяни/1смола -- 17селяни
12-2: 12пики/2камъка - 24пики/1подложка+2камъка -
- 12копия/1смола
12-1: 7лъка/2камъка - 29лъка/1подложка+1камък - 12лъка/1камък
-- 30копия

Ниво 13 - 8т.
13-4: 13лъка/1камък - 39лъка/1подложка+1камък - 0
-- 20лъка
13-3: 1селянин+2копия+4лъка/1камък -
3селяни+3копия+9лъка/1подложка+2камъка -
4селяни+3копия+10лъка/1камък -- 1лък
13-2: 2копия+24лъка/2камъка - 0 - 4селяни+22копия/2камъка
-- 26селяни
13-1: 17селяни/1смола - 18селяни/1подложка+2камъка -
17селяни/2камъка --26селяни

Ниво 14 - 9т.
14-5: 20меча/1камък - 0 - 0
14-4: 13лъка/1камък - 0 - 20боздугана/1смола
14-3: 18селяни/1камък - 19селяни/1камък - 18селяни/1камък --
-- 33селяни
14-2: 8меча/2камъка - 7меча/1подложка+2камъка - 8меча/1камък
14-1: 5лъка/2камъка - 5лъка/1подложка+1камък - 5лъка/2камъка

Ниво 15 - 9т.
15-5: 12селяни+3меча+3лъка/1смола - 11селяни+4меча+4лъка -
- 12селяни+3меча+3лъка/1смола+1камък
15-4: 8меча/1камък - 24меча/1подложка+2камъка -
8меча/2камък
15-3: 23лъка/1смола+1камък -
1селянин+15копия+7лъка/1подложка+2камъка - 0
15-2: 0 - 59селяни+1копие/1подложка+1смола+1камък - 0
-- 41селяни
15-1: 17лъка/2камъка - 0 - 16лъка/1смола

Ниво 16 - 10т.
16-5: 1селянин+2меча+8лъка/2камъка -
- 4селяни+4меча+8лъка/1подложка+2камъка -
- 5селяни+4меча+4лъка/2камъка
16-4: 21лъка/1стрела - 5меча/2камъка - 5меча/2камъка
16-3: 7лъка/2камъка - 4меча+4лъка/1подложка+2камъка -
8меча/2камъка
16-2: 24лъка/2камъка - 10меча+8лъка/1подложка+2камъка -
- 13меча/2камъка
16-1: 5селяни+17лъка/2камъка -
- 3селяни+18лъка/1подложка+2камъка - 0

Ниво 17 - 11т.
17-5: 3копия+4лъка/2камъка -
- 11копия+13лъка/1подложка+2камъка - 0
17-4: 6селяни+9лъка/1стрела - 8селяни+12лъка/1подложка -
- 6селяни+9лъка
17-3: 22селяни/1камък+1смола - 23селяни/1подложка+2камъка -
22селяни/2камъка -- 53селяни
17-2: 13боздугана/1камък+1смола - 13лъка/1подложка+2стрели -
13лъка/2камъка
17-1: 3селяни+6меча+8лъка/2камъка -
- 2селяни+5меча+10лъка/1подложка+1смола+1камък -
- 2селяни+3меча+10лъка/2камъка

Ниво 18 - 11т.
18-6: 12меча/2камъка -
- 27меча/1подложка+2камъка -
- 12меча/2камъка
18-5: 18лъка/2камъка - 8лъка/1подложка+2камъка -
18лъка/2камъка
18-4: 10меча+6лъка/2камъка -
9меча+7лъка/1подложка+2камъка -
6меча+12лъка/2камъка
18-3: 0 - 35меча/1подложка+2камъка - 0
18-2: 12лъка/1смола+1камък - 0 - 11лъка/2камъка
18-1: 0 - 29селяни/1подложка+2камъка - 43селяни/2камъка --
-- 68селяни

Ниво 19 - 12т.
19-6: 8копия/2стрели - 38копия/1подложка+2стрели -
- 30копия/2стрели -- 92копия
19-5: 6селяни+15лъка/2камъка -
- 7селяни+21лъка/1подложка+2камъка -
- 2селяни+19лъка/2камъка
19-4: 19селяни+27меча/2камъка -
- 1селяни+3меча+3лъка/1подложка+2камъка -
- 15лъка/1смола+1камък
19-3: 30меча/2камъка -
- 15меча/1подложка+2камъка -
- 15меча/2камъка
19-2: 76боздугана/2камъка - 0 - 0 -- 274боздугана
19-1: 25селяни/2камъка - 26селяни/1подложка+2камъка -
25селяни/2камъка -- 84селяни

Ниво 20 - 13т.
20-6: 13лъка/2стрели - 27лъка/1подложка+2стрели -
- 13лъка/2стрели
20-5: 0 - 33пики/1подложка+2камъка - 0
20-4: 38меча/2камъка - 39меча/1подложка+2камъка -
- 30меча/2камъка -- 185меча
20-3: 0 - 34селяни+34меча/1подложка+2камъка - 0
20-2: 38лъка/2стрели - 39лъка/1подложка+2стрели -
- 38лъка/2стрели -- 110лъка
20-1: 10меча+11лъка/1камък+1стрела -
- 11меча+10лъка/1подложка+1камък+1стрела -
- 11меча+10лъка/1камък+1стрела

Ниво 21 - 13т.
21-6: 18меча/2камъка - 0 - 18лъка/2стрели
21-5: 48боздугана/2камъка - 24лъка/1подложка+2камъка -
- 48лъка/2камъка -- 30лъка
21-4: 17лъка/2стрели - 0 - 16пики/2камъка
21-3: 60селяни/2камъка - 30селяни/1подложка+2камъка -
- 30селяни/2камъка -- 60селяни
21-2: 11копия+12лъка/2стрели -
- 13копия+11лъка/1подложка+2стрели -
- 11копия+12лъка/2стрели
21-1: 33селяни+5меча+20лъка/2камъка - 0 -
- 47селяни+7меча+4боздугана/2камъка

Ниво 22 - 14т.
22-7: 6меча+12лъка/1камък+1стрела -
- 6меча+13лъка/1подложка+1камък+1стрела -
- 6меча+12лъка/1камък+1стрела -- 1лък
22-6: 3селяни+10меча+10лъка/2камъка -
- 3селяни+11меча+10лъка/1подложка+2камъка -
- 4селяни+9меча+10лъка/2камъка
22-5: 53селяни+36меча+36лъка/2камъка - 0 - 0 --
-- 77селяни
22-4: 41селяни/2камъка - 43селяни/1подложка+2камъка -
- 41селяни/2смоли -- 75селяни
22-3: 10лъка/2стрели - 43лъка/1подложка+2стрели -
- 10лъка/2стрели
22-2: 63боздугана/2смоли - 0 - 63лъка/2стрели --
-- 50селяни+49лъка
22-1: 24меча+12боздугана/2камъка -
- 12меча+6боздугана/1подложка+2камъка -
- 24меча+12боздугана/2камъка

Ниво 23 - 15т.
23-7: 10пики/2камъка -
- 15пики+9лъка/1подложка+1камък+1стрела -
- 6лъка/2стрели
23-6: 0 - 131селяни/1подложка+1смола+1камък - 0 -- 89селяни
23-5: 1селянин+18лъка/1смола+1камък -
- 21селянин+7меча+23лъка/1подложка+2камъка -
- 8селяни+3меча+26лъка/2камъка -- 1лък
23-4: 40селяни+8боздугана+18лъка/2камъка -
- 0 -
- 56селяни+10боздугана/2камъка -- 4селяни
23-3: 3селяни+7меча+15лъка/2камъка -
- 4селяни+8меча+15лъка/1подложка+2камъка -
- 4селяни+7меча+14лъка/2камъка
23-2: 8лъка/2стрели - 22лъка/1подложка+1насип+1стрела -
8лъка/2стрели
23-1: 18лъка/2стрели - 35лъка/1подложка+2стрели -
- 17лъка/2стрели

Ниво 24 - 15т.
24-7: 27меча/2камъка - 82меча/1подложка+2камъка -
- 27меча/2камъка -- 264меча
24-6: 13пики/2камъка - 19пики/1подложка+2камъка -
- 13пики/2камъка
24-5: 38лъка/2стрели - 0 - 38пики/1смола+1камък
24-4: 26меча+13боздугана/2камъка -
- 12меча+6боздугана/1подложка+2камъка -
- 26меча+13боздугана/2камъка
24-3: 45селяни/2камъка - 47селяни/1подложка+2камъка -
- 45селяни/2камъка -- 101селяни
24-2: 8лъка/2стрели - 53лъка/1подложка+2стрели -
- 20лъка/2стрели
24-1: 15селяни+8меча+14лъка/2камъка -
- 15селяни+6меча+14лъка/1подложка+2камъка -
- 15селяни+8меча+14лъка/2камъка

Ниво 25 - 16т.
25-7: 19меча+10лъка/2камъка -
- 14меча+14лъка/1подложка+1смола+1камък -
- 7меча+16лъка/2камъка
25-6: 21лъка/2стрели - 47копия+46лъка/1подложка+2стрели -
- 29пики/2стрели -- 64копия+93лъка
25-5: 0 - 20пики+42лъка/1подложка+1камък+1стрела - 0
25-4: 29меча/2камъка - 86меча/1подложка+2камъка -
- 29меча/2камъка -- 311меча
25-3: 41селяни+31лъка/1камък+1стрела - 0 -
- 59селяни+13боздугана/2камъка -- 20селяни
25-2: 16меча+4боздугана/2камъка -
- 8меча+2боздугана/1подложка+2камъка -
- 16меча+4боздугана/2камъка
25-1: 11селяни+12меча+19лъка/2камъка -
- 11селяни+12меча+20лъка/1подложка+2камъка -
- 11селяни+12меча+19лъка/2камъка

Ниво 26 - 17т.
26-8: 9лъка/2стрели - 27лъка/1подложка+1насип+1стрела -
9лъка/2стрели -- 1лък
26-7: 22лъка/2стрели - 81лъка/1подложка+2стрели -
- 44лъка/2стрели -- 14лъка
26-6: 95лъка/1стрела+1камък - 0 - 0
26-5: 8лъка/2стрели - 64лъка/1подложка+2стрели -
- 8лъка/2стрели
26-4: 0 - 31меча+28лъка/1подложка+2камъка - 0
26-3: 45мечове+15боздугана/1смола+1камък - 0 -
- 45мечове+15боздугана/2камък
26-2: 19пики/2камъка - 36пики/1подложка+2камъка - 0
26-1: 49селяни/2камъка - 50селяни/1подложка+2камъка -
- 49селяни/2камъка -- 132селяни

Ниво 27 - 18т.
27-8: 23лъка/2стрели - 50копия+50лъка/1подложка+2стрели -
31копия/2стрели -- 79копия+107лъка
27-7: 23пики/2камъка - 48лъка/1подложка+2камъка -
- 12пики+12лъка/2камъка
27-6: 12копия+24лъка/2камъка - 0 - 24копия+16лъка/2камъка
27-5: 55меча - 0 - 55меча
27-4: 45лъка/2стрели -0 - 45лъка/2стрели
27-3: 22меча+28лъка/2камъка -
- 26меча+20лъка/1подложка+1смола+1камък - 0
27-2: 6меча+21лъка/2камъка - 7меча+29лъка/1подложка+3камъка -
- 6меча+21лъка/3камъка -- 1лък
27-1: 62меча/2камъка - 31меча/1подложка+2камъка -
- 62меча/2камъка -- 150селяни+95меча


Ниво 28 - 18т.
28-8: 9селяни+8меча+4лъка/2камъка -
- 31селяни+33меча+35лъка/1подложка+2камъка -
- 10селяни+10меча+12лъка/2камъка
28-7: 3копия+19лъка/2камъка -
- 13копия+34лъка/1Р.подложка+2камъка -
- 14копия+24лъка/2камъка
28-6: 31меча+32боздугана/2камъка - 0 - 63лъка/2камъка
28-5: 11селяни+18меча/3камъка -
- 5селяни+10меча+13лъка/1подложка+2камъка -
- 25лъка/3камъка
28-4: 28лъка/3стрели - 29лъка/1подложка+3стрели -
- 28лъка/3стрели
28-3: 4селяни+5меча+7лъка/2камъка -
- 33селяни+40меча+47лъка/1подложка+2камъка -
- 8селяни+7меча+9лъка/2камъка -- 52селяни
28-2: 53селяни/2камъка - 54селяни/1подложка+2камъка -
- 53селяни/2смоли -- 150селяни
28-1: 78меча/2камъка -
- 40меча/1подложка+2камъка - 0

Ниво 29 - 19т.
29-8: 49меча+23лъка/3камъка - 0 - 0
29-7: 6пики+16лъка/2стрели -
- 18пики+48лъка/1подложка+2стрели -
- 6пики+16лъка/2стрели
29-6: 2селяни+10меча+16лъка/3камъка -
- 3селяни+11меча+14лъка/1подложка+1смола+2камъка -
- 3селяни+9меча+16лъка/2камъка
29-5: 54селяни/2камъка - 56селяни/1подложка+2камъка -
- 54селяни/2смола -- 156селяни
29-4: 14меча+6лъка/2камъни - 40меча/1подложка+2камъка -
- 4меча+14лъка/2камъка
29-3: 2селяни+8меча+4лъка/2камъка -
- 8селяни+32меча+39лъка/1подложка+2камъка -
- 3селяни+12меча+9лъка/3камъка
29-2: 31лъка/3стрели - 31лъка/1подложка+3стрели -
- 31лъка/2стрели
29-1: 66меча/3камъни - 33меча/1подложка+2камъка -
- 11меча/3камъка

Ниво 30 - 20т.
30-9: 51меча/2камъка - 34меча/1подложка+2камъка -
- 86меча/3камъка -- 49меча
30-8: 56лъка/2стрели - 43лъка/1р.подложка+3стрели -
- 11лъка/2стрели
30-7: 22меча+15лъка/1смола+2камъка -
- 12меча+9лъка/1смола+1камък -
- 52меча+36лъка/2камъка
30-6: 10меча+2лъка/2камъни -
- 53меча+28лъка/1подложка+2камъка -
- 13меча+2лъка/3камъка
30-5: 0 - 42селяни/1подложка+1смола+1камък -
- 84лъка/1камък+2стрели
30-4: 0 - 14селяни+56меча+56лъка/1подложка+2камъка - 0
30-3: 56селяни/2камъка - 58селяни/1р.подложка+2камъка -
- 56селяни/1смола+2камъка -- 185селяни
30-2: 63лъка/2стрели - 62лъка/1подложка+3стрели - 0
30-1: 72лъка/2камъка - 0 - 72меча/3камъка

Ниво 31 - 20т.
31-9: 15меча+6лъка/2камъка - 45меча/1подложка+2камъка -
- 4меча+16лъка/2камъка
31-8: 58боздугана/1смола+1камъка -
- 30лъка+30боздугана/1подложка+1смола+2камъка -
- 58лъка/2камъка -- 60селяна+42лъка+42боздугана
31-7: 75меча+18боздугана/2камъка -
- 37меча+10боздугана/1подложка+2камъка - 0
31-6: 39лъка/2стрели - 42лъка/р.1подложка+3стрели -
- 39лъка/2стрели
31-5: 89лъка/3камъка - 0 - 89пики/3камъка --
-- 136лъка+136пики
31-4: 89селяни/1смола+1камък - 0 - 89селяни/2камъка --
-- 187селяни
31-3: 13лъка/3стрели - 0 - 52лъка/3стрели
31-2: 0 - 0 - 15селяни+60меча+60лъка
31-1: 58лъка/2камъка - 60лъка/1подложка+3камъка -
- 58лъка/2камъка -- 54лъка

Ниво 32 - 21т.
32-9: 22лъка/3камъка - 23лъка/1подложка+2камъка -
- 22лъка/3камъка
32-8: 60селяни/2камъка - 62селяни/2подложки+3камъка -
- 60селяни/2камъка
32-7: 13селяни+16меча+7лъка/2камъка -
- 37селяни+43меча+29лъка/2подложки+3камъка -
- 15селяни+19меча+2лъка/2камъка -- 65селяни
32-6: 11селяни+22меча/3камъка -
- 5селяни+12меча+17лъка/1подложка+2камъка -
- 32лъка/3камъка
32-5: 36лъка/3стрели - 35лъка/1подложка+3стрели -
- 36лъка/2стрели
32-4: 41селяни+50меча/2камъка - 0 - 41селяни+50меча/2камъка --
-- 18селяни
32-3: 3селяни+12меча+18лъка/3камъка -
- 3селяни+12меча+19лъка/1подложка+1смола+2камъка -
- 3селяни+12меча+18лъка/2камъка -- 1лък
32-2: 8пики+13лъка/2камъка -
- 9пики+13лъка/1подложка+1смола+2камъка -
- 8пики+13лъка/3камъка
32-1: 38пики/3камъка - 0 - 38лъка/1камък+1стрела

Ниво 33 - 22т.
33-9: 9селяни+13меча+16лъка/2камъка -
- 39селяни+58меча+16лъка/2подложки+3камъка -
- 11селяни+16меча+11лъка/2камъка --
-- 71селяни
33-8: 3селяни+29лъка/2стрели -
- 4селяни+60лъка/1подложка+2стрели -
- 3селяни+29лъка/3стрели
33-7: 21селяни+41меча/2камъка - 21селяни+43меча -
- 21селяни+41меча/2камъка -- 37селяни
33-6: 22копия+52лъка/2камъка - 0 -
- 1селянин+21копия+51лъка/1смола+2камъка
33-5: 60меча+35лъка/3камъка - 0 - 0
33-4: 11меча+28лъка/2камъка -
- 31меча/1подложка+3камъка -
- 55лъка/3камъка
33-3: 49лъка/2стрели - 25лъка/1подложка+2стрели -
- 49лъка/3стрели
33-2: 62селяни/3камъка - 64селяни/1подложка+2камъка -
- 62селяни/2камъка -- 238селяни
33-1: 17селяни+67меча+68лъка/2камъка+1стрела - 0 - 0

Ниво 34 - 23т.
34-9: 64лъка/2стрели - 66лъка/2подложки+3стрели -
- 64лъка/2стрели -- 356лъка
34-8: 40лъка/3камъка - 0 - 41пики/2камъка
34-7: 29меча+10лъка/2камъка -
- 83меча+33лъка/2подложки+3камъка -
- 29меча+10лъка/2камъка -- 59меча
34-6: 64селяни/3камъка - 66селяни/1подложка+2камъка -
- 64селяни/2камъка -- 246селяни
34-5: 36меча/3камъка - 38меча/2подложки+3камъка -
- 36меча/2камъка
34-4: 17селяни+28меча+42лъка/2стрели -
- 5селяни+9меча+5лъка/2подложки+3камъка -
- 33селяни+54меча/2камъка -- 90селяни
34-3: 6селяни+24меча+22лъка/2камъка+1стрела -
- 6селяни+22меча+24лъка/1подложка+2камъка-
- 6селяни+24меча+22лъка/1камък+1стрела
34-2: 23лъка/2камъка - 20меча+12лъка/2подложки+3камъка -
- 40меча/2камъка
34-1: 12лъка/2стрели - 96лъка/1подложка+2стрели -
- 12лъка/2стрели

Ниво 35 - 23т.
35-10: 100лъка/2камъка - 100меча/2подложки+3камъка - 0 --
-- 58меча+58лъка
35-9: 12селяни+5меча+3лъка/2камъка -
- 36селяни+15меча+9лъка/2подложки+3камъка -
- 72селяни+20меча+18лъка/2камъка -- 100селяни
35-8: 40лъка/3камъка - 120лъка/2подложки+3камъка -
- 40лъка/2камъка -- 184боздугана
35-7: 18селяни+12меча+19лъка/3камъка -
- 19селяни+13меча+19лъка/1подложка+1смола+2камъка -
- 18селяни+12меча+19лъка/2камъка
35-6: 4меча+86лъка/3стрели -
- 11меча+9лъка/1подложка+1смола+2камъка -
- 90меча/1смола+1камък -- 65меча
35-5: 66селяни/2камъка - 68селяни/2подложки+3камъка -
- 66селяни/2камъка -- 266селяни
35-4: 33лъка/1камък+2стрели - 17лъка/1подложка+2стрели -
- 33лъка/1смола+2стрели
35-3: 43лъка/3стрели - 46лъка/1подложка+3стрели - 43лъка/2стрели
35-2: 22селяни+15меча+16лъка/2камъка -
- 18селяни+20меча+18лъка/2подложки+3камъка -
- 22селяни+15меча+16лъка/2камъка
35-1: 13селяни+1меч+14лъка/1камък+1стрела -
- 9селяни+12меча+13лъка/2подл+1см+1камък+1стрела
- 6селяни+13меча+4лъка/3камъка
Post edited by PGI (BG1) on
PGI @ bg 1

Коментари

Оставяне на коментар

ПолучерКурсивЗачеркнатоOrdered listНеподреден списък
Емотикон
Изображение
Изравнете отлявоПодреждане в центъраПодравняване вдясноПревключете HTML изгледПревключване на цяла страницаПревключване на светлини
Пускане на изображение/файл