баг на гаргите

няма ли кой да оправи бъга от куеста за гаргите откакто го пуснаха сутринта ми взема пари но не отчита и не позволява да се отиде на по горно ниво

Sign In to comment.