преобличане на кастелана

В момента за да се подсили някакво качество на вече оборудван кастелан е необходимо задължително да се преоблича /примерно, необходим ви е пожарникар или трябва да се засили някое от качествата му/ говоря за някакъв конкретен момент и конкретна ситуация. Та предложението ми е ако все пак не е възможно дадена конфигурация да се запаметява /както е при командирите/, то поне да може да се указва на кастелана на замък А да отиде в замък Б без да се налага да го събличате и после обличате, за да го преместите.
ALB @ bg 1
Sign In to comment.