Начало Bulgarian Goodgame Empire - Новини Официални съобщения

насоки за състезания и залагания

Условия за участие 

Следните условия важат за участие в състезанията или залаганията (наричани събирателно „състезания“) на Altigi GmbH под търговската марка Goodgame Studios (Goodgame Studios е търговска марка на Altigi GmbH, Theodorstraße 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Германия).

Приемане на условията за участие
С участието си в състезанието, организирано от Goodgame Studios, участникът се съгласява с настоящите условия на състезанието. 

Общи условия
Общите условия обуславят употребата на онлайн игри, мобилни игри и други предложения за услуги, предоставяни от Altigi GmbH/Goodgame Studios, на уебсайтовете на Goodgame Studios и в магазините за приложения, като общите условия важат и за състезанията. Можете да прочетете повече за това на адрес http://www.goodgamestudios.com/terms_bg/.

Лица с право на участие
Всяко физическо лице, което е навършило пълнолетие към момента на участие, и има регистриран акаунт в играта, се счита за лице, което има право на участие. Служителите и консултантите на Goodgame Studios, както и дружествата, асоциирани с Goodgame Studios, нямат право на участие. Това важи и за служителите и техните роднини.

Режим
Goodgame Studios си запазва правото да удължи периода на състезанието и промоцията, като за целта предостави своевременна информация чрез комуникационните канали на Goodgame Studios. За участие в състезанието е необходима предварителна регистрация в съответната игра. 

Недопускане до участие
Goodgame Studios си запазва правото да не допуска лица до участие в състезанието в следните случаи: манипулиране на процеса по участие, възпрепятстване провеждането на събитието или на самата игра, тормоз или заплахи на колеги или други участници, (опит за) разпространяване на послания в нарушение на закона или морала. Ако са налице условия за изключване на участник, Goodgame Studios няма да изплати или връчи никакви награди; а ако такива са вече връчени, Goodgame Studios има право да ги поиска обратно.

Декларация за съгласие
Участниците се съгласяват, че Goodgame Studios ще събира техните лични данни за целите на състезанията. Победителите ще бъдат обявени чрез изписване на техния никнейм, който използват в играта, на страницата за действия в платформите на Goodgame Studios. В случай че една или повече снимки бъдат изпратени от участниците до Goodgame Studios по време на състезанието, лицето, изпратило съответната снимка, упълномощава Goodgame Studios да използва тази снимкa като част от или като резултат от състезанието и също така упълномощава разпространение и/или публикуване в други медии с цел отразяване на състезанието. В този ред на мисли, участникът прехвърля правата за ползване и експлоатация, свързани със снимката, на Goodgame Studios, без ограничения. По силата на настоящето не следва да се удовлетворява претенция за изплащане на хонорар нито на участника, нито на лицата, които биха могли да бъдат разпознати на снимката.

Изплащания на награди 
Goodgame Studios ще изплати наградите единствено на лицата, които отговарят на предварителните условия, описани в Общите условия, или ще поиска съответните награди обратно, в случай че след връчването им се установи, че условията за изплащане не са налице. Goodgame Studios не изплаща награди на малолетни лица. По отношение на парични награди, изплащането на дадена награда може да се извърши единствено след удостоверяване на кредит по GIRO сметка, ако победителят е притежател на съответната GIRO сметка в международна кредитна институция. Кредитът ще бъде предоставен в рамките на 30 дни след края на състезанието. Когато става дума за материални награди, не е възможно изплащане на парични средства, равни на стойността на наградата или размяна на наградата. Непаричните награди ще бъдат доставени на победителя в рамките на 30 дни след края на състезанието, освен ако не е посочено друго. Goodgame Studios няма да замени каквито и да било непредвидени или последващи допълнителни начисления, нито последващи начисления, свързани с наградата или нейното изплащане и разпространение. 

Прекъсване на състезанието 
Goodgame Studios си запазва правото да отмени или прекрати състезанието по всяко време – особено в случай на форсмажорни обстоятелства и/или ако състезанието не може да бъде проведено или продължено поради организационни, технически или правни причини. Ако състезанието бъде спряно или прекратено поради тези причини, участниците не могат да имат претенции към Goodgame Studios.

Отговорност
Goodgame Studios винаги се стреми да предостави технически безупречно качество на играта и да дава точни твърдения относно състезанието. Въпреки това, Goodgame Studios не поема отговорност за неверни изказвания (например грешни изказвания относно наградата) или за технически грешки, свързани с взимане на решение относно наградата.

Поверителност на данните 
Личните данни на участниците, събрани по време на състезанието, са предмет на Политиката за поверителност. Тяхната употреба е единствено за целите на състезанието. 
Тези данни ще бъдат напълно изтрити след края на състезанието, съгласно законовите периоди на задържане. Goodgame Studios взема работата с такива данни много насериозно, вижте нашата Политика за поверителност https://www.goodgamestudios.com/terms_bg/#privacy.

Sign In to comment.