Informacje odnośnie braku nagród po wczorajszym meczu Rosja / Arabia Saudyjska.

Drodzy gracze

Mamy świadomość , że niewielka liczba graczy nie otrzymała pucharów/punktów po wczorajszym meczu Rosja / Arabia Saudyjska. Nie można zrekompensować tej straty podczas tego hotfixu, ale naprawiliśmy problem powodujący brak nagród. Może nie być możliwe zrekompensowanie wszystkim zdobytych punktów, ale cały Zespół pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Obecnie nie gwarantujemy żadnych konkretnych ram czasowych dla rozwiązania znanych nam problemów. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość!

Wszystkiego dobrego!

Zespół Big Farm


Sign In to comment.