Αρχική
1,000 LOLs

Ο χρήστης 1,000 γέλασε δυνατά

22 άτομα έχουν κερδίσει αυτό το σήμα.

Πιο πρόσφατοι παραλήπτες

BaileyBailey
Jiesta (NL1)Jiesta (NL1)
mamouna21 (FR1)mamouna21 (FR1)
BigRoberta (IT1)BigRoberta (IT1)
ERICOCHET (FR1)ERICOCHET (FR1)
Marine750 (FR1)Marine750 (FR1)
- Dracula -- Dracula -
ChrisGaby (FR1)ChrisGaby (FR1)
ROMA (IT1)ROMA (IT1)
_anto1962_ (INT1)_anto1962_ (INT1)
Southern (US1)Southern (US1)
funambuleke (FR1)funambuleke (FR1)