Domů Czech Oficiální oznámení

Pravidla hry Big Farm 2.0

CM KaraCM Kara Community Manager Komentářů: 83
upraveno 05.09.2022 v Oficiální oznámení

Obrzek


Big Farm ("hra") je online prohlížečová hra vyvinutá a distribuovaná Goodgame Studios ("GGS"). Hru můžete jako Uživatel („hráč“) používat prostřednictvím počítačů, mobilních zařízení, konzolí, přístupových bodů k internetu, virtuálních nebo reálných sítí („prostředky připojení“) a lze ji hrát za určitých herních pravidel („ pravidla"), aby byl zajištěn spravedlivý herní zážitek pro všechny hráče. Jako hráč Big Farm si můžete zaregistrovat účet, který vám umožní přístup na více herních serverů ("servery"). Pravidla jsou definována GGS a aplikována týmem podpory a komunity GGS (dále jen „tým“). Registrací účtu ve hře se zavazujete dodržovat pravidla. Tým zajistí, aby byly podmínky pravidel splněny varováními a tresty ("zákazy"). Hráč, který si zakoupil prémiovou měnu, bude podléhat stejným pravidlům a zákazům jako všichni ostatní hráči.1. Obecná pravidla

1.1 Hra je určena pro hráče starší 16 let.

1.2 Hra je produkt, který je neustále ve vývoji a nelze jej považovat za finální produkt. Ve hře se mohou vyskytnout chyby. Zneužívání chyb ve hře ve prospěch hráčů nebo spolků je zakázáno.

1.3 Jakékoli zneužití nebo chyby zjištěné ve hře by měly být okamžitě hlášeny týmu.

1.4 Za veškeré spory o porušení pravidel ve hře nese odpovědnost tým.

1.5 Rozhodnutí učiněná týmem jsou konečná.

1.6 Jakékoli zneužití systému podpory bude mít za následek zákaz používání systému.

1.7 Hráč nemá nárok na vrácení peněz nebo náhradu za prémiovou měnu a/nebo prémiové služby, pokud byl zakázán, pokud smaže svůj účet nebo pokud jsou účty smazány jeho jménem.

1.8 GGS může tato pravidla kdykoli změnit na základě oznámení s podrobnostmi.


2. V herní komunikaci

2.1 Od hráčů se očekává, že se budou po celou dobu hraní hry chovat zdvořile. To platí pro všechny aspekty hry včetně, ale bez omezení na komunikaci ve hře.

2.2 Ve hře nejsou povoleny reklamní služby.

2.3 Obsah sdělovaný nebo používaný ve hře, jako jsou mimo jiné fyzické hrozby, kyberšikana, stalking, pornografie, extrémní politika, rasismus a nezákonné chování, bude komunikován s orgány činnými v trestním řízení v místní jurisdikci hráčů.

2.4 Hráči nesmějí vytvářet ani používat nevhodné uživatelské jméno nebo avatar. To zahrnuje, ale není omezeno na používání jmen obsahujících vulgární výrazy, sexuální narážky, nenávistné projevy nebo cokoli souvisejícího s politickými osobnostmi. Také nesmíte používat jméno obsahující „Big Farm“, „GGS“, „Support“ nebo jakékoli jiné jméno, které se vydává za zaměstnance GGS. Kromě toho nesmíte používat jména, která jsou vizuálně identická se stávajícími hráči pomocí mezer a podobně vypadajících znaků v názvu.


3. Zabezpečení účtu:

3.1 Jako hráč odpovídáte za bezpečnost svého herního účtu. Údaje o svém účtu nesmíte sdělit jinému hráči. GGS nepřijímá odpovědnost za škody způsobené na vašem účtu, pokud k nim přistupuje třetí strana.

3.2 Nemáte povolen přístup k účtu jiného hráče za jakýmkoli účelem.


4. Automatizované procesy/boty

4.1 Používání automatizovaných procesů ve hře je zakázáno. Použití botů, skriptů, maker a/nebo proxy není povoleno.


5 Využití

5.1 Zneužívání jakékoli herní funkce, která nebyla určena k použití, není povoleno.

5.2 Zneužívání herního účtu na úkor herního zážitku nebo požitku ze hry ostatních hráčů není povoleno.

5.3 Zneužívání herních účtů nebo herních funkcí pro účely podvodu je přísně zakázáno.

5.4 Hráči mohou ve hře používat více účtů, pokud tyto účty neslouží k manipulaci nebo využívání herních mechanismů

5.5 Více účtů musí být jednoznačně pojmenováno a nelze je použít k vytvoření konkurenční výhody oproti hráčům používajícím jeden účet.

5.6 Hráči používající více účtů za účelem využívání herních mechanismů budou podléhat zákazu všech účtů.

5.7 Hráči nesmí používat více účtů k odesílání více útoků nebo sabotáží na jeden cíl.

5.8 Totéž 3. Pravidla zabezpečení účtu platí pro více účtů a přístupové údaje nesmí být sdíleny s jinými hráči.


6 Smluvní podmínky

6.1 Tato pravidla jsou rozšířením stávajících Podmínek a jako taková musí být dodržována stejným způsobem. Platné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na https://goodgamestudios.com/.

6.2 V případě, že na situaci se tato pravidla hry konkrétně nevztahují, vyhrazuje si podpora právo učinit konečné rozhodnutí s přihlédnutím k Podmínkám služby.
Post edited by Panda on
Sign In to comment.