Domů Czech Oficiální oznámení

Směrnice pro komunitu (2018)

Vítejte u našich směrnic pro komunitu!

Vytvořili jsme tyto směrnice pro komunitu, abychom udrželi přátelskou a slušnou spolupráci mezi členy komunity. Apelujeme na všechny hráče, aby si tato pravidla důkladně přečetli a aby je dodržovali.

Mějte prosím na paměti, že kromě těchto směrnic, které budou vysvětleny v následujících kapitolách, platí také obecné zákony a jakékoli porušení bude potrestáno také na fóru.


ZÁKLADNÍ STRUKTURA


1. Moderátoři a CM


A. Práva a povinnosti

I. Náš tým fóra pracuje na tom, aby zajistil přátelskou komunitu. Community manageři (CM) a moderátoři (BM) reprezentují Goodgame Studios a jsou na oficiálních fórech nejvyšší autoritou. Pomáhají hráčům poskytováním informací, zodpovídáním dotazů, snahou o řešení konfliktů a údržbou přehlednosti fóra, aby zajistili, že na fóru najdete věci tam, kde je očekáváte. Kromě toho také dohlíží na to, aby všichni dodržovali směrnice pro komunitu a smluvní podmínky.

II. Z toho důvodu mají právo zasáhnout, pokud nejsou pravidla dodržována a mohou udílet varování, upravovat, přesouvat nebo mazat obsah vytvořený uživateli a - pokud to bude nutné - vykonat své právo určit, kdo by měl mít povolen a kdo zakázán přístup, a tudíž blokovat uživatele.
Mějte prosím na paměti, že fóra jsou vlastnictvím Goodgame Studios a ačkoli máte svobodu říkat, co chcete, my máme právo rozhodnout, který obsah a chování chceme na našich fórech dovolit. Nejedná se o žádné porušení svobody slova. Např. někdo přijde do vašeho domu a řekne o vás něco špatného. Je jejím/jeho právem to udělat, ale zároveň vy máte právo na to donutit tuto osobu opustit váš dům.

III. Moderátoři mají dovoleno mít svůj vlastní názor a vyjadřovat ho na fóru. Pouze musí být jasné, pokud tak činí.


B. Postupy

I. Náš tým fóra má vždy důvod příspěvek moderovat, zdržte se prosím vytváření hádek ohledně moderování, např. kvůli varováním, která jste dostali, upraveným příspěvkům, banům nebo zamčeným vláknům.

II. Pokud se diskuze a spory dostanou do mrtvého bodu, zajdou příliš daleko nebo jsou jinak neřešitelné, CM a moderátoři mají v diskuzi poslední slovo. Pokud je téma týmem prohlášeno za uzavřené, prosím neotvírejte k danému tématu další diskuze.


C. Co dělat, když jsem nespokojená/ý s chováním moderátora?

I.
 Pokud vidíte v individuálním případě problém nebo nejste spokojeni s přístupem moderátora, pošlete soukromou zprávu s oprávněnou kritikou danému členu týmu (nebo pokud preferujete, tak jinému členu týmu) a o problému s vámi budeme samozřejmě diskutovat. Můžete do takovýchto zpráv také zařadit CM. Berte na vědomí, že pokud se téma, které byste chtěli řešit, týká způsobu moderování člena týmu, můžeme to diskutovat pouze s vámi. Mějte prosím na paměti, že by měly být uvedeny příklady, aby vaše obavy a situace mohly být plně pochopeny. Nicméně nechceme, aby diskuze o moderování odpoutala pozornost od tématu vlákna.

2. Podpisy

A. Formát

I. Obecně by velikost vašich podpisů neměla přesahovat tyto rozměry:

Šířka: 600px

Výška: 220px (včetně textu, smajlíků atd.)


B. Obsah

I. Samozřejmě vaše podpisy mohou vyjadřovat vaši osobnost a váš charakter, ale nepoužívejte prosím žádné obrázky nebo obsah, který by porušoval směrnice pro komunitu. Tím máme na mysli jakýkoli druh napadání jiných hráčů, moderátorů nebo GGS, násilí, nahotu a obecně jakýkoli nevhodný obsah. Moderátoři a CM mají právo smazat nebo upravit jakýkoli obsah, pokud je považován za nevhodný.

3. Jak přispívat?

A. Formát

I.
 Než přispějete, měli byste mít jasno o tom, co chcete říci a jakou zprávu chcete předat. Pokud máte např. problém a chcete nahlásit chybu, neříkejte jen "to nefunguje", ujasněte, co konkrétně nefunguje a napište to. Používejte také prosím přesný a jasný jazyk a pokuste se vyvarovat přehnaného užívání tučného písma a jiných velikostí písma mimo přednastavené. Prosíme, vyvarujte se také vícenásobných příspěvků i spamování ostatních uživatelů notifikacemi.


B. Obsah

I. Je fórum tím správným místem pro mé příspěvky? Prosíme, vždy se sami sebe zeptejte, než něčím přispějete na fórum. Pokud jste např. ztratili něco ve hře, fórum není tím správným místem. Místo toho byste ohledně tohoto problému měli kontaktovat podporu. Totéž platí pro hlášení hráčů s více účty, hlášení o obtěžování a změny emailové adresy. Stejně tak pokud dostanete na svůj email zprávu, abyste v daném případě kontaktovali podporu, učiňte tak, naši členové týmu fóra vám s tímto nebudou moci pomoci. Pokud se potýkáte s chybou (v samotné hře, výkonu nebo funkcích), můžete o tom napsat na fórum v příslušné sekci.

Pokud byste chtěli diskutovat právní témata na fóru a vyžadovali odpověď, berte na vědomí, že vám žádný zaměstnanec Goodgame Studious k tomuto na fóru neodpoví. Právní záležitosti nejsou obsahem fóra a mohou být diskutovány pouze soukromě. Pro více informací ohledně tohoto tématu prosím nahlédněte sem.


CHOVÁNÍ A DŮSLEDKY

Obecně

Nashromáždění bodů za varování může vést k dočasným banům (zamezení přístupu na fórum). Bany mohou být nastoleny ve vážných případech také okamžitě. Ve speciálních případech mohou být uděleny také trvalé bany.

Poznámka: skupiny, zejména soukromé skupiny, zpravidla nejsou členy týmu fóra monitorovány. Pokud dostaneme informaci o porušení práv, obtěžování nebo těžkých případech porušení směrnic nebo zákonů, samozřejmě učiníme odpovídající kroky, což může vést k uzavření/smazání skupiny a/nebo jednotlivým přestupkům a banům zodpovědným uživatelům.


1. Násilný, sexuální a vulgární obsah

A. Úvod

I. Není dovoleno přispívat takovým obsahem nebo používat takový obsah v profilových obrázcích a podpisech. To zahrnuje přispívání a šíření obsahu, který je označen M pro materiál pro dospělé a přímo sexuální a pornografický materiál, stejně jako brutální a násilný obsah, obrázky a texty. Vulgární jazyk je také zahrnut do této kategorie. Poznámka: obsah, který zveřejňujete z jiných platforem (jako Youtube), musí být také v souladu s těmito požadavky a pokud ne, budou provedeny moderátorské kroky.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, za které nejsou uděleny žádné trestné body.

II. Varování za 2 body = Za použití nevhodného/vulgárního jazyka.

III. Varování za 3 body = Za zveřejňování obsahu na fóru, který zobrazuje cokoli pornografického, brutálního či násilného.

2. Napodobování GGS zaměstnanců nebo moderátorů

A. Úvod


I.
 Není dovoleno napodobovat zaměstnance GGS nebo moderátory fóra. Je také zakázáno šířit na fóru klamavé informace.

B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, za které nejsou uděleny žádné trestné body.

II. Varování za 2 body = Za slabé/nepřímé napodobování zaměstnanců GGS nebo moderátorů a šíření klamavých informací na fóru s tvrzením, že se jedná o pravdu.

III. Varování za 3 body = Za otevřené a přímé napodobování zaměstnanců GGS a moderátorů.


3. Rasismus

A. Úvod

I. Není dovoleno šířit otevřenou nebo skrytou rasistickou nebo etnickou nenávist, pomluvy nebo symboly.
Poznámka: Také obsah, který zveřejňujete z jiných platforem (jako Youtube), musí být také v souladu s těmito požadavky a pokud ne, budou provedeny moderátorské kroky.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, za které nejsou uděleny žádné trestné body.

II. Varování za 2 body = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, za které jsou uděleny 2 trestné body.

III. Varování za 3 body = Za hanlivé komentáře a urážky, které se vztahují k negativním stereotypům nebo předsudkům dle rasy, barvy nebo původu. Nezáleží, zda jsou provedeny jako obecná stanoviska, nebo jsou myšleny jako urážky.


4. Narušování moderování

A. Úvod

I. Není dovoleno narušovat moderování, což zahrnuje vyvolávání hádek nebo diskuze o varováních, uzamykání atd., což zahrnuje i cenzuru nebo historické, negativně srovnávané příklady vzhledem k úpravě nebo mazání, a podobně komentáře otevírající diskuze ohledně moderátorských kroků. Je také zakázáno zneplatňovat moderátorské kroky opětovnou úpravou příspěvků nebo pokračováním v přispívání ohledně určitého tématu, ačkoli už moderátor řekl, aby se v něm nepokračovalo. Každý moderátorský krok může být diskutován soukromě se samotným moderátorem a jedním z CM klidným a přátelským způsobem.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Za narušování moderování nechtěně nebo pokud si uživatel není vědom, že se jedná o porušení.

II. Varování za 2 body = Za vědomé narušování moderování pro zdůraznění myšlenky (v prudké diskuzi).

III. Varování za 3 body = Za vědomé narušování moderování pro vytvoření rozruchu a provokace moderátorského týmu.


5. Spam a trolling

A. Úvod

I. Není dovoleno spamovat naše fóra. To zahrnuje:

  • Opakované komentování té samé věty, podobné věty, náhodná písmena/slova.

  • Přispívání s jediným cílem vytvářet rozruch a způsobovat potíže.

  • Vytváření problémů během hádek, komentáře mimo téma nebo záměrné ničení diskuze.

  • Jednoslovné příspěvky jako "LOL", "První!" nebo podobně bezvýznamné komentáře.

  • Zneužívání reakcí u příspěvků / nahlašování s cílem šikanovat jiné hráče. (Nahlásit zneužití)


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Za opakované příspěvky s tím samým nebo velmi podobným komentářem bez záměru ublížit nebo za neúčelné narušování diskuzí.

II. Varování za 2 body = Za opakované příspěvky s tím samým nebo velmi podobným komentářem s cílem narušit diskuze nebo za psaní komentářů na fórů, jejichž cílem je provokace jiných hráčů, zatímco jste si vědomi, že toto chování je zakázáno.

III. Varování za 3 body = Za opakované příspěvky s tím samým nebo velmi podobným komentářem všude po fóru s cílem způsobit újmu a chaos na fóru.


6. Propagace konkurenčních produktů

A. Úvod

I. Není dovoleno propagovat konkurenční produkty (jiná fóra, jiné hry atd.) s cílem nalákat hráče z naší komunity na něco jiného. Odkazy podporující soukromé stránky, např. fanouškovské stránky, wiki nebo blogy jsou obvykle povoleny, pokud je reklama omezená podpisem nebo relevantními příspěvky. Je také zcela v pořádku odkazovat na jiné hry nebo používat screenshoty, abyste nám dali námět pro možné herní prvky nebo abyste nám poskytli zpětnou vazbu o vylepšení hry.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Za ponechání odkazu nebo mluvení o konkurenčních produktech, zatímco si nejste vědomi, že je toto zakázáno, nebo pokud pouze chcete nabídnout rozšíření her/fór GGS místo nahrazení.

II. Varování za 2 body = Za ponechání odkazu nebo mluvení o konkurenčních produktech a požadování po hráčích, aby se připojili, zatímco člen fóra, který tak přispěl, nechce hrát naši hru a je si vědom toho, že je toto zakázáno.

III. Varování za 3 body = Za přílišnou propagaci jiných konkurenčních produktů s cílem získat více a více hráčů.


7. Manipulace s účty

A. Úvod

I. Není dovoleno vytvářet a ponechávat si více účtů na fóru stejného jazyka nebo prodávat účty na fóru.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, za které nejsou uděleny žádné trestné body.

II. Varování za 2 body = Za ponechávání si více než jednoho účtu na stejném fóru a jejich používání k interakci na fóru a za pokus o prodej/darování herních účtů na fóru, zatímco si nejste vědomi toho, že toto je porušení.

III. Varování za 3 body = Za ponechávání si více než jednoho účtu na stejném fóru s cílem podporovat vlastní vlákna a názory, obcházet varování a blokace nebo vytvářet takovou iluzi, za vícenásobné účty a za pokus o prodej/darování herních účtů na fóru s vědomím, že je to zakázáno.

Poznámka: Pokud je na fóru ponecháván více než jeden účet, všechny účty kromě jednoho (toho nejstaršího) budou zabanovány a zbývající účty budou potrestány dle pravidel zmíněných výše.


8. Zveřejňování konverzací

A. Úvod

I. Není dovoleno zveřejňovat záznamy textů, soukromé zprávy, emailové konverzace, konverzace se členy týmu fóra nebo týmem podpory GGS.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Za zveřejňování konverzací atd. na fóru, zatímco si nejste vědomi toho, že se jedná o porušení.

II. Varování za 2 body = Za zveřejňování konverzací na fóru s vědomím, že toto je zakázáno.

III. Varování za 3 body = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, ze které jsou uděleny 3 trestné body.


9. Vyzývání k bojkotu

A. Úvod

I. Není dovoleno vyzývat k bojkotu některé z našich her, nákupů nebo samotné firmy přímo i nepřímo.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Za zmínky s přestáním nakupovat prémiovou měnu bez záměru získat hráče, aby se přidali.

II. Varování za 2 body = Za nepřímé vyzývání k bojkotu některé z našich her, nákupů nebo samotné firmy.

III. Varování za 3 body = Za přímé vyzývání k bojkotu některé z našich her, nákupů nebo samotné firmy.


OSTATNÍ

1. Jmenování a hanobení

A. Úvod

I. Není dovoleno veřejně diskutovat činy a chování jiných hráčů/ aliancí/ spolků, což zahrnuje obviňování jiných hráčů/ aliancí/ spolků z nečestného chování jako podvádění, hackování, krádež aliance/ spolku apod. a obviňování je z konkrétních věcí. Pokud jste se opravdu setkali s případem, že jiný hráč podvádí, kontaktujte ohledně toho prosím podporu nebo náš tým fóra i s důkazy.

II. (Empire a E4K) Zveřejňování jmen hráčů s hlášením o událostech ve hře, bojové záznamy nebo jiné herní statistiky jsou dovoleny. Zveřejňování soukromých zpráv není dovoleno.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Za diskutování o činech jiných hráčů/ aliancí/ spolků otevřeně na fóru (např. použitím jako příkladu) nebo kritikou takových činů, zatímco si nejste vědomi toho, že je toto zakázáno.

II. Varování za 2 body = Za kritiku chování a činů jiných hráčů/ aliancí/ spolků otevřeně na fóru s vědomím, že toto je zakázáno.

III. Varování za 3 body = Za přímé obviňování jiných hráčů/ aliancí /spolků z nečestného chování.


2. Napadání a vyhrožování

A. Úvod

I. Není dovoleno napadat nebo obtěžovat, otevřeně či skrytě, jiné hráče, moderátory nebo zaměstnance GGS. To zahrnuje útoky a hanlivé komentáře proti ostatním uživatelům (včetně moderátorů a zaměstnanců GGS) na fóru, stejně jako útoky nebo znevažování ostatních uživatelů kvůli jejich osobním názorům, jazyku nebo pravopisu, pohlaví nebo orientaci, původu nebo vyznání. Psaní nevhodných historických odkazů spadá pod stejné pravidlo.

Berte na vědomí, že napadání nebo obtěžování nezávisí jen na výběru slov, ale i na záměru za nimi skrytým.

I když se s výrokem o jiném hráči ztotožňujete, stále to může být považováno za napadání. Napadání v rámci soukromých zpráv vůči moderátorům a zaměstnancům GGS spadá pod stejné pravidlo.

B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Za napadání jiných hráčů, moderátorů nebo zaměstnanců GGS používáním velmi jemných útoků nebo za nepřímé napadání někoho jiného.

II. Varování za 2 body = Za napadání jiných hráčů, moderátorů nebo zaměstnanců GGS s tvrdými urážkami nebo za nenápadné vyhrožování jiným hráčům.

III. Varování za 3 body = Za otevřené vyhrožování nebo těžké napadání jiných hráčů, moderátorů a zaměstnanců GGS.


3. Šíření nebo diskutování soukromých informací od jiných hráčů, moderátorů nebo zaměstnanců GGS

A. Úvod

I. Není dovoleno šířit nebo diskutovat soukromé informace od jiných hráčů, moderátorů nebo týmu GGS na fórech.


B. Vysvětlení trestných bodů

I. Varování za 0 bodů = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, za které nejsou uděleny žádné trestné body.

II. Varování za 2 body = Toto porušení není nikdy považováno za porušení, za které jsou uděleny 2 trestné body.

III. Varování za 3 body = Za šíření a diskutování soukromých informací od jiných hráčů, moderátorů nebo zaměstnanců GGS (fotky, adresy, profily na sociálních sítích atd.).


black-.-angel @ cs 1
Sign In to comment.