Domů Otázky ke hře Návody od hráčů

Vesnická slavnost - září 2018

Mineas (CZ1)Mineas (CZ1) CZ1 Komentářů: 2,232
upraveno 07.10.2018 v Návody od hráčů

Vesnická slavnost je událost, která se v současnosti opakuje 1x měsíčně (a časem se bude pravděpodobně pravidelně střídat se Soutěží spolků). Spočívá ve sklízení plodin podle aktuálně běžící výzvy, kdy si hráč ze spolku volí obtížnost, dobu trvání výzvy a kombinaci typů produktů, které bude spolek sklízet.
Událost je stále ještě ve vývoji, je proto možné, že některé herní mechaniky se s příštím během trochu změní (proto v názvu vlákna uvádím časové určení platnosti, a pokud budu měnit návod, změním i název vláka). Tento návod je napsaný podle zkušeností z prvních 3 běhů akce a odpovídá stavu hry v v době konání toho třetího.
V návodu budu zmiňovat krom platných prvků i osobní názory, poznámky a možné změny, kterých bychom se mohli dočkat (hráči po nich hlasitě volají). Takové budu uvádět v poznámce a kurzívou, aby nikoho nespletly.

1. Možné odměny a výhry

(nemám po ruce printscreen české verze, kdyžtak nahradím, až bude)

   1. spolková odměna - sloupec vlevo, závisí na lize, v které se spolek nachází, a umístění spolku v žebříčku, a pro jeho získání je třeba aktivita a spolupráce v rámci spolku, a určitý plán (viz závěr návodu)
vzpínající se jednorožec, dekorace 3x3; pohádkový vepřín, vzhled

vysvětlivka: v odměně uvádím pouze slovo dekorace a v závorce klasickou / vesnickou spokojenost
odkaz na text o možné obsahu tajemných truhel dle jejich typu
 • bronzová liga: 1. dekorace (22/3); 1.-10. 1x
 • stříbrná liga: 1. dekorace (26/3); 2.-3. dekorace (22/3); 1.-10. 2x
 • zlatá liga: 1. dekorace (28/4); 1.-3. vzhled; 2.-3. dekorace (26/3); 1.-5. 1x ; 1.-10. 2x
 • platinová liga: 1. dekorace (37/5); 1.-3. vzhled; 2.-3. dekorace (28/4); 1.-5. 2x ; 1.-10. 3x
 • diamantová liga: 1. dekorace (50/6); 1.-3. vzhled; 2.-3. dekorace (37/5); 1.-5. 2x ; 1.-10. 3x
    2. osobní odměna za tvrdou práci - sloupec uprostřed, závisí na celkovém počtu bodů, které hráč do akce získal, odměn je 50 a obtížnost (potřebný počet bodů) závisí na úrovni hráče, kvalita dekorace (50. odměna) je odvozena od ligy spolku
pegasův kolotoč, dekorace 4x4

    3. podpora výzvy - sloupec vpravo, je dostupná jednotlivým hráčům spolkuv každé spuštěné výzvě a počet možných podpor závisí na délce trvání výzvy, 30ti minutová má 2 podpory (10 jednotek hnojiva za 60 bodů a 0,25 žolík k půdě za 120 bodů), 9ti hodinová a delší má 100 podpor (získání těch vyšších už vyžaduje více než 10 000 bodů z této výzvy)

2. Cíle hráčů a spolků v události

Existuje několik možných cílů, o které mohou hráči a spolky podle své síly a aktivity usilovat:
 • získání spolkové odměny
 • získání osobní odměny
 • získání co nejvíce podpor výzvy
Dosáhnout spolkové odměny znamená umístit se ve své lize do 10. místa. Jak obtížné to bude závisí na aktivitě spolků v lize, síle a aktivitě hráčů ve spolku a jejich počtu. Více viz níže navyšování žolíků a taktická hra

Získání osobní odměny je obdoba předchozího, akorát i ve slabém spolku může aktivní hráč jít po osobních odměnách a dosáhnout dobrého výsledku (a třeba i dekorace v 50. nejvyšší odměně), pokud ale není správcem spolku či jeho zástupcem, může to být docela obtížný cíl, zvlášť, pokud vedení spolku s jeho taktikou nesouhlasí (a nechce podávat krátké výzvy s malým počtem podpor, viz následující text a část navyšování žolíků a taktická hra)

Získání co nejvíce podpor spočívá v určení nejvyšší podpory, které jsou aktivní hráči spolku schopni dosáhnout (plus mínus), a podle této podpory podávání takových výzev, kde daný počet podpor je. Hráči získají výrazně méně bodů do události, budou pomaleji postupovat v osobních odměnách, ale vynahradí si to více podporami a větším množstvím času na plnění dané výzvy. Více viz níže. Pozor, čím delší výzva, tím složitější produkty mohou být požadovány, a hráči nižších levelů některé z nich nemusí být schopni sklízet.

3. Podávání výzvy a její plnění

Výzvu může podat po skončení předchozí vedení spolku (správce, zástupci), a nebo s časovým odstupem kdokoliv ze spolku (poznámka: v prvních dvou bězích byl odstup 10 minut, v 3. 20 minut, a ne vždy to funguje správně, některým hráčům se ani později výzvu podat nedaří, časem snad bude GGS schopno podávání upravit tak, aby byl časový odstup nahrazen možností vedení nastavit, kteří hráči mohou výzvu podat - jeden z nejsilněji prosazovaných návrhů změny události)

Při volbě výzvy vybíráte z žebříčků kategorii dle obtížnosti, a pak konkrétní výzvu podle časové délky a sestavy typů sklízených produktů. Existují 4 typy: půda, chovy, sady a zpracování.Klíčové faktory volby:
 • množství požadovaných podpor / dosažitelných bodů - čím delší výzva, tím více podpor, ale tím obtížnější je získat větší množství bodů, a v době jejího trvání samozřejmě nelze podávat další výzvy (ztracená příležitost)
 • násobitel bodů - pokud je některý z produktů splněn na 100% (zelená část ukazatele stavu), je celkový počet bodů z výzvy zvýšen o 25%, pokud tedy jsou všechny 4 produkty splněny, celkový bonus bude + 100%
 • aktivace žolíků pro následující výzvy - při překročení hranice 100% u daného produktu se začíná načítat čas pro žolík do dalších výzev, doba trvání žolíka je dána tím, jak hodně je splněna žlutá část ukazatele (až do maxima - tedy 200% daného produktu - pokud byl produkt například tuřín - 842, tak při splnění na 1684 bude trvání žolíku nejdelší)
  - z jednoho produktu lze získat až 15 minut žolíka pro další výzvu, pokud je daná kategorie ve výzvě vícekrát (například půda - pšenice a kukuřice), trvání žolíka se sčítá (ze dvou produktů tedy až 30 minut)
 • dělení žolíka - při volbě více stejných kategorií produktů se doba trvání žolíka rozdělí rovnoměrně mezi ně (při dvou je tedy poloviční - z 15 minut tak bude 7,5 minuty)
 • počet právě aktivních hráčů spolku a jejich výrobní síla - lehké výzvy zvládne s trochou štěstí splnit i 1-2 hráči, ale na těžší bude třeba spolupráce větší skupiny (výzvy v době 1 hodiny trvání a déle už jsou i pro skupiny dost těžké, často nesplnitelné na 100% bez použití většího množství řas a zlata, pokud jdou ale hráči pouze po podporách a nejde jim o body, nevadí to)

4. Navyšování žolíků a taktická hra

Pokud jdou hráči po osobních odměnách a případně i spolek jako celek po odměně spolkové, je třeba získat do konce akce co nejvíce bodů. Tady je zásadní rozdíl mezi vesnickou slavností a spolkovkou (či jakoukoliv jinou akcí ve hře s výjimkou Oktoberfestu, tam funguje podobný princip)! Ve spolkovce je jedno, v kterém okamžiku akce body získáváte, jejich efekt pro spolek je stejný. Ale ve vesnické slavnosti rostou v průběhu akce žolíky. Větší počet bodů, získaný na začátku akce, je tedy při aktivním žolíku zvyšován cca o 20%, ale pokud je spolek aktivní, poslední den akce to už může být o stovky %.

Ukázka dosažitelného stavu žolíků na příkladu spolku Animagie z 3. běhu události (září 2018):
Z printscreenu je zřejmé, že žolík za půdu je klíčový, a je mnohonásobně vyšší než u ostatních kategorií (v 1. běhu události to fungovalo jinak, velikost získaných žolíků byla snížena). Je to dáno tím, že za každého hráče, který v jakékoliv výzvě - dlouhé či krátké, získá alespoň 120 bodů dostane spolek +0,25 bodů k žolíků půdy.

Taktika našeho spolku - s cílem umístit se co nejvýše v lize a získat maximum osobních odměn bez ohledu na podpory
 • v době, kdy jsou hráči aktivní - tj cca od 9:00 ráno do 22:00 večer (skoro pořád je online alespoň 1 hráč, spolek má skoro 30 členů, v menších spolcích by bylo rozumné toto upravit podle doby, kdy jsou hráči online) podávat výhradně 30ti - 40ti minutové výzvy - je jedno jaké typy, hlavní je, aby kdokoliv, kdo je zrovna online, měl každých 30 minut možnost získat 120 bodů do výzvy, aby zvyšoval žolík za půdu spolku
  - delší výzva může žolík navýšit víc než krátká, ale za dobu trvání delší výzvy se dá spustit několik krátkých a v součtu budou jak žolík k půdě, tak i body pro spolek větší
 • večer se spouští výzva na podpory a ostatní žolíky - mezi 1:00 v noci a 7:00 ráno ve spolku bývá mrtvo, výzvy by se stejně nepodávaly, proto volíme mezi 22:00 a 23:00 dlouhou výzvu na 10 - 11 hodin, je to příležitost získat i další žolíky a především získat věci z podpor výzvy, někdo má možnost zapojit se večer, další ráno
  - za tuto noční výzvu se zpravidla získá větší žolík k půdě - okolo 10%, i více, větší počet podpor, ale nepodaří se splnit žádnou z plodin na 100%, přicházíme tedy o násobitel, i o žolíky do první ranní výzvy, a získáme zpravidla ve výsledku i méně bodů (z krátké výzvy míváme 7 000 až 20 000 bodů, z dlouhé noční to bývá jen okolo 10 000 až 20 000)
 • nikdy se neopakuje výzva, která už jednou běžela (byla by bez podpor výzvy)
 • ranní výzvy se (po první lehké na aktivaci žolíků) dávají na 2x zpracování + něco, aby se využila hnojiva, humusy, krmiva pro krávy, a opakují se, dokud nepadnou, pak se zaměřujeme na chovy nebo pole - kvůli pšenici, a kravínům
 • během dne se dávají výzvy, které zpravidla obsahují alespoň 1x půdu - z půdy je nejvíce bodů, jednak se snáze plní, a druhak se uplatňují postupně narůstající žolíky
 • poslední den se jede hlavně půda, a pouze 30ti minutové výzvy, hráči se snaží maximálně využít nashromážděné žolíky pro zisk osobních odměn

5. Poznámky ke krátkým výzvám

 • aby se krátká výzva maximálně využila, je třeba každý produkt plnit na 200% - tj násobitel i žolík pro další výzvy (silní hráči mohou zvážit i použití řas, já je třeba používal na pšenici, abych zajistil násobitel a žolík)
 • i když je nějaká výzva splněna zcela, dále sklízejte, pokud máte, co se v ní chce, jelikož se bude celkový zisk násobit 2x, stojí každý bod za to, jen si případně nechte rezervu věcí, co se získávají dlouho (kravín, kačeny), pouze silní hráči
 • snažte se přesvědčit hráče, aby se zapojovalo co nejvíce z nich, i když je nezajímají osobní odměny ani podpory, protože žolík roste s každým hráčem, který získá v kterékoliv výzvě alespoň 120 bodů
 • preferujte půdu, díky žolíku se z ní získá více bodů, a vyhýbejte se sadům, v menším počtu hráčů se obtížně plní na 100% (200%) a je za ně málo bodů
 • mějte připravené produkty, které se v krátkých výzvách vyskytují:
Hlavní:
 • půda: může být cokoliv, od kvítí po pšenici
 • sady: jablka
 • chovy: cokoliv
 • zpracování: cokoliv, ale vyplatí se domluvit ve spolku, aby neměli všichni stejná krmiva
Gurma:
 • půda: pampeliška (speciální pampelišky jsou 1. největší zdroj bodů z půdy v akci! 0,64 bodu za jednotku)
 • sady: mandle
 • chovy: kozy, kachny
 • zpracování: krmivo pro kozy, humus, hnojivo, pekárna (jablečné taštičky, u ostatního si nejsem jist)
Květinka:
 • půda: aloe (2. největší zdroj bodů z půdy v akci! 0,97 bodu za jednotku)
 • sady: v krátkých nic
 • chovy: v krátkých nic
 • zpracování: tekuté hnojivo, olivový olej
Spolek Animagie (cs)
Aurea via media.
«13

Komentáře

 • Mineas (CZ1)Mineas (CZ1) CZ1 Komentářů: 2,232
  upraveno 07.10.2018
  Body za plodiny z půdy za jednotku
  ⦁    kukuřice - 0,29
  ⦁    tuřín - 0,29
  ⦁    pampeliška - 0,64
  ⦁    pšenice - 0,82
  ⦁    polníček - 0,82
  ⦁    aloe - 0,97

  Tématické kolo štěstí vesnické slavnosti
  Běžné otáčky:
  - žolík do vesnické slavnosti, 2 pole, varianty: žolík pro půdu, chovy, sady či zpracování
  - urychlující hnojivo, 1 pole
  - žeton, 1 pole
  - prvotřídní krmivo pro hlavní, 1 pole, varianty pro kuřata, prasata a krávy
  - prvotřídní krmivo pro gurmu, 1 pole, varianty pro kozy, kachny a osly
  - dolary, 1 pole
  - tekuté urychlující hnojivo, 1 pole
  Jackpotové otáčky: 2x , , , ,

  (odměny za umístění po pravdě byly tak špatné, především urychlující věci, že ani nestojí za vypisování)


  Poznámka na závěr:Pokud v textu najdete nepřesnosti, chyby nebo něco schází, pište komentáře. Kdyžtak časem upravím.
  Post edited by Mineas (CZ1) on
  Spolek Animagie (cs)
  Aurea via media.
 • Mineas (CZ1)Mineas (CZ1) CZ1 Komentářů: 2,232
  upraveno 13.11.2018
  Body z půdy - krátké výzvy (30 minut)
  • kukuřice - 0,29
  • tuřín - 0,29
  • pampeliška - 0,64
  • pšenice - 0,82
  • aloe - 0,97
  Body z půdy - střední (50 minut)
  • polníček - 0,82
  Body z půdy - dlouhé výzvy
  • ječmen - 0,92
  • vanilka - 1,47
  • levandule - 4,57
  Post edited by Mineas (CZ1) on
  Spolek Animagie (cs)
  Aurea via media.
 • JZDman (CZ1)JZDman (CZ1) CZ1 Komentářů: 653
  Je to bezva, akorát jsem stále nepochopil co chtěl básník říci ve filtru touto volbou.

  Dále by měli fakt zavést možnost ukončit výzvu při 100%, lidi čekaj, okusujou si 20min nehty, produkce stojí, a na pět výzev je to jen věčné čekání na 2hodiny. Zlatá ještěrka. A ještě jedna pitomost při psaní v poště pro spolek. Slovo hvězdička je označené jako sprosté("dick"), v chatu nikoliv.
 • Mineas (CZ1)Mineas (CZ1) CZ1 Komentářů: 2,232
  upraveno 27.10.2018
  Když bude výzva ukončitelná předčasně, z poklidné pohodové události se stane další hektický závod ala spolkovka. Pokud to udělají, pro mě tím slavnost zničí, to bych ji přestal hrát. Takhle se mi naopak líbí, že spolky, co jsou sehrané a spolupracují i díky hráčům nízkých levelů a díky dobrému plánování porazí větší ale méně aktivní spolky. Těch 20 minut navíc je dokonalých na to, aby se do výzvy zapojilo co nejvíc hráčů. Kdyby se odkládalo, podkope to mechaniku žolíků, jelikož 30 minut je tak akorát, aby se u nás zapojilo do výzvy 4-6 hráčů, v prvních 10 minutách to bývají tak 2.

  Třeba tahle výzva z dneška:

  Kdyby se po splnění na 100% odložila, zapojili by se 2 hráči. Ale během dalších 25 minut se nás do ní dostalo a získalo obě podpory dohromady 9. Ostatní by přišli o možnost sklidit aloi, z které je opravdu hodně bodů, a přitom dnes padla poprvé.

  Jinak tu volbu stav používám rád. Jelikož máme v přehledech na 60 splněných výzev, skrýt si je tím, že zaklepnu neodehrané a uvidím jen ty, co jsme ještě nedělali, je super.
  Post edited by Mineas (CZ1) on
  Spolek Animagie (cs)
  Aurea via media.
 • Bobby2 (CZ1)Bobby2 (CZ1) CZ1 Komentářů: 1,283
  Je někde žebříček po skončení? Odměny nikde.

   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět
 • Mineas (CZ1)Mineas (CZ1) CZ1 Komentářů: 2,232
  upraveno 27.10.2018
  Jediné, co se ukázalo mně, byla na konci tahle tabulka s výsledkem:
  Ale nevím, jestli se ukáže i spolkům, které nepostoupily nebo nesestoupily do jiné ligy.
  Truhy z odměn, dekorace i vzhled dorazily v pořádku.
  Spolek Animagie (cs)
  Aurea via media.
 • Bobby2 (CZ1)Bobby2 (CZ1) CZ1 Komentářů: 1,283
  Ani tato tabulka. Měli bychom skončit na 8mém místě. Tabulka nic, odměna nic. Asi se jim vykakám na spolkovku, protože se budu bát, že nedostanu žádnou odměnu. Hlavně, že ji nacpou hned po docela vyčerpávající soutěži. Jsou to nenažranci nenažraní.
   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět
 • krakatice11 (CZ1)krakatice11 (CZ1) CZ1 Komentářů: 658
  Nám se po skončení neukázala žádná tabulka a celý spolek nedostal žádnou odměnu a to jsme byli na 4 místě . Už mě to fakt přestává bavit. 
  "Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi."
  Kurt Cobain
 • eerikaa3 (SK1)eerikaa3 (SK1) SK1 Komentářů: 12
  Ani tabulka,ani odmeny ,boli sme na 5 mieste . 
 • Bobby2 (CZ1)Bobby2 (CZ1) CZ1 Komentářů: 1,283
  Na německém prý mají info, že se tomu hned v ponděli budou věnovat. Tady??? Dvě věci.
   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět
 • Mineas (CZ1)Mineas (CZ1) CZ1 Komentářů: 2,232
  upraveno 27.10.2018
  Ok, takže se tabulka zřejmě (jak to vypadá, je to z mé strany doměnka), ukáže jen prvním dvěma spolkům, co postupovaly, a možná těm, co se propadly. To by vysvětlovalo, proč jste ji neviděli. Ale jestli odměny v inventáři fakt nemáte (jejich připsání se neprojevilo ani u mě žádným zvukem, ničím, prostě se jen objevily v inventáři), asi nezbude než kontaktovat podporu (tak ne, podle moderátorů polského a německého fóra máme počkat do pondělka, kdy se na to programátoři podívají).

  Poznámka: Stejný problém hlásí spolky z nizozemského, německého, polského nebo třeba italského serveru, bez odměn, a to i spolek na 1. místě. Na anglickém fóru je toho plno.


  Spolek Animagie (cs)
  Aurea via media.
 • Bobby2 (CZ1)Bobby2 (CZ1) CZ1 Komentářů: 1,283
  Na podporu se můžu vyrůžit.
  Programátoři v GGS umějí opravdu prd a měli by jít na pracák.
   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět
 • blanche (SK1)blanche (SK1) SK1 Komentářů: 46
  u nás tiež odmeny pripísané neboli, ani tabuľka sa neobjavila
  blanche @ sk 1
 • dadau (CZ1)dadau (CZ1) CZ1 Komentářů: 7
  Byli jsme druzí,ale ani tabulka ani odměny se doposud neoběvili,spolek je naštvaný.
 • pexi (CZ1)pexi (CZ1) CZ1 Komentářů: 28,807
  dadau (CZ1) napsal(a):
  Byli jsme druzí,ale ani tabulka ani odměny se doposud neoběvili,spolek je naštvaný.
  Ahoj
  Je to globální chyba, zatím to řeší, nic více se neví. V Německu mají volno, možná se bude něco vědět do konce týdne. 
  pexi @ cs 1
 • marty.77 (CZ1)marty.77 (CZ1) CZ1 Komentářů: 5
  zdravím přátelé má někdo vysvětlení - radu ,proč nám poslední odpoledne přestali jet žolíky ? měli jsme 778% při krátkých výzvách na polích a zahradách a najednou  nic a dali jsme pokaždé jiný balík plodin- bronz liga výběr podle nás děkuju moc má li někdo doporučení- Marty z farmíků
  marty.77 @ cs 1
 • Bobby2 (CZ1)Bobby2 (CZ1) CZ1 Komentářů: 1,283
  upraveno 15.11.2018
  No - tak ještě, že jsme konec slavnosti vypustili a nehnali se za bednama.
  Za prvé hrozilo, že zas bude prdlajs a nyní, když koukám na odměny, tak nebylo za čím. To si fakt ty bedny mohli nechat.
  Objevila se mi sice hláška, že ve hře došlo k chybě a připsaly se další tři bedny, které však nešly otevřít a po restaru udělaly pápá a odletěly do ....pryč.
  Prostě GGS - neumí se omluvit a ještě si z nás dělají hnědý otvor.
   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět
 • pexi (CZ1)pexi (CZ1) CZ1 Komentářů: 28,807
  upraveno 15.11.2018
  Bobby2 (CZ1) napsal(a):
  No - tak ještě, že jsme konec slavnosti vypustili a nehnali se za bednama.
  Za prvé hrozilo, že zas bude prdlajs a nyní, když koukám na odměny, tak nebylo za čím. To si fakt ty bedny mohli nechat.
  Objevila se mi sice hláška, že ve hře došlo k chybě a připsaly se další tři bedny, které však nešly otevřít a po restaru udělaly pápá a odletěly do ....pryč.
  Prostě GGS - neumí se omluvit a ještě si z nás dělají hnědý otvor.
  Ahoj
  No asi nezbývá nic jiného než podpora.

  Promiň, nedostali jste náhodou těch beden dvojnásobný počet? pak jde otevřít jen to co jste měli dostat, je to chyba v zobrazení beden, nemůžeš otevřít víc než jsi dostal.(měl dostat)
  Post edited by pexi (CZ1) on
  pexi @ cs 1
 • Bobby2 (CZ1)Bobby2 (CZ1) CZ1 Komentářů: 1,283
  Ano - měli jsme dostat tři bedny.
  Jenže po hotfixu se mi objevila hláška, že je jim líto, že ve hře došlo k chybě a přijměte kompenzaci - 3 bedny.
  Ty ovšem nešly otevřít. Takže si kecali do úst a žádná kompenzace nebyla. Prostě vše v duchu GGS.
  Nešlo o dvakrát připsané bedny.
   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět
 • majda_ (CZ1)majda_ (CZ1) CZ1 Komentářů: 22

  Ahoj, dotaz, kde najdu vzhledy polí, které jsem získala jako odměnu a také vzhled vepřína? Děkuju.

  majda

 • stanley485 (CZ1)stanley485 (CZ1) CZ1 Komentářů: 157
  upraveno 16.11.2018
  majda_ (CZ1) napsal(a):

  Ahoj, dotaz, kde najdu vzhledy polí, které jsem získala jako odměnu a také vzhled vepřína? Děkuju.

  majda

  klikni na pole,najed na zelenou šipku a ujáže se ti nahoře kyblík s barvou,na něj klikni a tam sou všechny vzhledy
 • Bobby2 (CZ1)Bobby2 (CZ1) CZ1 Komentářů: 1,283
  Jen ještě - pole i vše ostatní by nemělo pracovat - být prázdné.
   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět
 • majda_ (CZ1)majda_ (CZ1) CZ1 Komentářů: 22
  Děkuji, vyzkouším to.
 • Helena123 (CZ1)Helena123 (CZ1) CZ1 Komentářů: 121
  Ve vesnici tam co byla vesnická liga se znovu objevila pole. Nevíte někdo proč? Nechystají snad znovu vesnickou ligu?
  Helča H.
 • mojda_micka (CZ1)mojda_micka (CZ1) Komentářů: 394
  Panebože to sand ne....... Osobně bych čekal, že je to jen a pouze další šotek, který prostě změnil pozadí farmy.
  Cenzura opět dočasně pryč - takže jsem si povolil občasný komentář.
  Mojda_micka; zástupce vedoucího spolku Důchodci sobě
  Spolku starších hráčů, kteří si to tu chtějí společně užít.
  Vždy rádi přijememe podobné naladěné duše......
 • Farmářka Alča (CZ1)Farmářka Alča (CZ1) CZ1 Komentářů: 982
  Pěkný večer. Prosím o radu. Může mi někdo říct, jak mám aktivovat odměny "podpory výzvy" ? Ať plním výzvy jak chci, tyhle odměny se ani nehnou. Stále stojí na 1 a žádné nepadají. Co dělám špatně ?
 • pexi (CZ1)pexi (CZ1) CZ1 Komentářů: 28,807
  Pěkný večer. Prosím o radu. Může mi někdo říct, jak mám aktivovat odměny "podpory výzvy" ? Ať plním výzvy jak chci, tyhle odměny se ani nehnou. Stále stojí na 1 a žádné nepadají. Co dělám špatně ?
  Ahoj
  Pokud se díváš na první stránku tak tam jsou akorát ukázané, jaké jsou, to se nehýbe. Odměny podpory výzvy se získají při plnění výzev, 30 minutové většinou dvě, ty delší 4 odměny a více, u každé to je napsané.
  pexi @ cs 1
 • Farmářka Alča (CZ1)Farmářka Alča (CZ1) CZ1 Komentářů: 982
  Asi jsem natvrdlá. Jak se získají třeba speciální semena nebo hnojivo. Kde se objeví ? Chápu ty procenta, ale to ostatní ne :-)

 • pexi (CZ1)pexi (CZ1) CZ1 Komentářů: 28,807
  Asi jsem natvrdlá. Jak se získají třeba speciální semena nebo hnojivo. Kde se objeví ? Chápu ty procenta, ale to ostatní ne :-)
  ty odměny podpora výzvy se ti ukazují přímo u konkrétní výzvy, za určitý počet bodů do výzvy získáš odměnu 1, za určitý počet bodů do výzvy získáš další odměny, záleží jakou výzvu máš.
  pexi @ cs 1
 • Farmářka Alča (CZ1)Farmářka Alča (CZ1) CZ1 Komentářů: 982
  Moc děkuju. Už tomu rozumím.
Sign In to comment.