Domů Otázky ke hře Oficiální návody
MODERATOR WANTED

image
Are you a fan of Big Farm? Do you enjoy helping out your fellow players and community? Do you have regular time you can spend speaking directly with the Community and Game teams to help support your community? Then red through the recruitment form and apply HERE to be considered to join the team :)

Koňský ranč - návod ke hře - zjednodušená verze

black-.-angelblack-.-angel Moderator, Announcement_Rights_CS, ModDarkGreen Komentářů: 19,045
upraveno 20.02.2015 v Oficiální návody
Pokud ti stačí základní orientace ve fungování koňského ranče a nechceš se zaobírat detaily, pak je tato zjednodušená verze návodu určena právě tobě :)

Plnou verzi návodu včetně odkazů na oficiální oznámení a diskuze najdeš zde: http://cs.board.goodgamestudios.com/bigfarm/showthread.php?42411-Ko%C5%88sk%C3%BD-ran%C4%8D-%E2%80%93-n%C3%A1vod-ke-h%C5%99e-(pouze-pro-%C4%8Dten%C3%AD)

Seznam všech úkolů pro koňský ranč najdeš zde: http://cs.board.goodgamestudios.com/bigfarm/showthread.php?40663-Ko%C5%88sk%C3%BD-ran%C4%8D-%C3%BAkoly.

Ztrácíš se v pojmosloví ranče? Třeba ti pomůže tento slovníček: http://cs.board.goodgamestudios.com/bigfarm/showthread.php?42411-Ko%C5%88sk%C3%BD-ran%C4%8D-%E2%80%93-n%C3%A1vod-ke-h%C5%99e-(pouze-pro-%C4%8Dten%C3%AD)&p=548352&viewfull=1#post548352.K ČEMU JE KOŇSKÝ RANČ?

Koňský ranč zakončuje řetězec fungování okolí farmy. Zde můžeš koně kupovat, trénovat, šlechtit i závodit s nimi. Ranč je dostupný od 16. levelu.

Pro provoz ranče je třeba sbírat podkovy. Ty získáš nakládáním lodi – zejména slotů pro tropické a severské ovoce. To vypěstuješ ve skleníku ze semen, která nakoupíš u obchodníka s mušlemi, resp. obchodníka s runovými kameny. K tomu budeš potřebovat mušle, resp. runové kameny, které získáš hraním ostrovní, resp. vikingské farmy.Tento zkrácený návod používej pouze na vlastní nebezpečí, informace v něm z důvodu snazšího pochopení a přehlednosti byly redukovány a mohou působit zkresleně! :)
Post edited by black-.-angel on

black-.-angel @ cs 1

Komentáře

 • black-.-angelblack-.-angel Moderator, Announcement_Rights_CS, ModDarkGreen Komentářů: 19,045
  upraveno 20.02.2015
  Ve stáji získáš informace o všech svých koních a o počtu nasbíraných podkov a turnajových podkov. Můžeš zde také své koně šlechtit. Stáj má celkem 7 úrovní – čím vyšší je její úroveň, tím více koní můžeš vlastnit.

  ilcPyqjUxRnP7.png

  Podkovy získáš naložením produktů na loď, budeš je potřebovat pro trénování a šlechtění koní.

  Turnajové podkovy získáš závoděním s koněm, využiješ je pro nákup koní a vylepšení stáje a tréninkových drah.

  Ve stáji můžeš kupovat nové koně či je propouštět na svobodu. Nákup nového koně stojí 10 turnajových podkov. Takto zakoupený kůň není nijak vytrénován. Již trénovaného koně můžeš koupit na koňském trhu.

  Výběrem konkrétního koně v levé části se vpravo zobrazí bližší informace o něm:

  ibh4UfPcy1Yygr.png

  Jméno koně
  Ve hře je pro koně koupené ve stáji přednastavené jméno Goldy. První změna jména je zadarmo, každá další pak stojí 2 000 zlatých.

  Rodový strom
  Zde zjistíš informace o rodičích svého koně – jejich jména, chovné hodnoty a chovné kvality.

  Vlastnosti koně
  Koně můžeš trénovat ve třech vlastnostech – síle, vytrvalosti a obratnosti. Číslo ve hvězdičce znamená dosaženou úroveň vlastnosti. Číslo za hvězdičkou (např. „Ještě 10“) představuje počet tréninkových bodů, který je třeba získat pro dosažení další úrovně vlastnosti. Body získáš trénováním koně. Kliknutím na zelenou šipku otevřeš nabídku tréninku. Čím lépe je kůň trénovaný, tím větší šanci má uspět v závodech.

  Informace o koni – chovná hodnota, chovná kvalita a chovné efekty
  Chovná hodnota je počítána jako průměr úrovní vlastností koně.

  Chovnou kvalitu (= chovnou úroveň) můžeš získat v procesu šlechtění, není však zaručena - je zde určitá role náhody a pouze určitá šance na získání nové chovné úrovně.
  Čím vyšší chovná úroveň, tím lepší chovné efekty může kůň získat.
  Kůň může dosáhnout některé ze 6 úrovní kvality: Běžná kvalita, Neobvyklá kvalita, Vzácná kvalita, Výjimečná kvalita, Neuvěřitelná kvalita, Legendární kvalita.

  Chovné efekty získává kůň při šlechtění. Ve hře je celkem 6 chovných efektů – 3 na konkrétní vlastnost (síla, obratnost, vytrvalost) a 3 na závodní disciplínu (síla ve skoku pro parkur, elegance pro drezúru, rychlost pro dostihy).
  Kolik chovných efektů kůň může mít, závisí na jeho chovné hodnotě.

  black-.-angel @ cs 1
 • black-.-angelblack-.-angel Moderator, Announcement_Rights_CS, ModDarkGreen Komentářů: 19,045
  upraveno 20.02.2015
  Aby tvůj kůň obstál v závodech, je třeba ho trénovat. Každý kůň má 3 vlastnosti – sílu, obratnost a vytrvalost. Pro trénování každé z nich je v areálu koňského ranče postavena tréninková dráha: na cvalové dráze bude trénovat vytrvalost, na skokové dráze sílu a na kruhové dráze obratnost.

  Trénink vždy trvá 4 hodiny. Jeden kůň může v jednu chvíli trénovat pouze na jedné dráze. Na obsazené dráze nemůže trénovat žádný jiný kůň.

  Pro zahájení tréninku můžeš kliknout ve stáji u daného koně na zelenou šipku vybrané vlastnosti, kterou chceš trénovat, nebo přímo kliknutím na tréninkovou dráhu.

  ibqRNe5cbha9Mp.png

  Po výběru vlastnosti a koně rozhodneš a posuvníkem zvolíš, kolik podkov chceš do tréninku investovat. Do určité hranice je trénink běžný – poměr věnovaných podkov a získaných tréninkových bodů je v celé této oblasti stále 10:1, tj. za 10 věnovaných podkov získá kůň 1 tréninkový bod. Intenzivní trénink umožňuje věnování více podkov najednou a tedy získání více tréninkových bodů, ale spotřebovává větší množství podkov.

  Nejefektivnější využívání podkov je při prvním překročení do intenzivního tréninku, tato hranice se s úrovní vylepšení dráhy zvyšuje (až na 2 000 podkov). Stejně tak i bonus tréninkových bodů zdarma, který je jednorázově přičten k bodům za trénink (číslo na konci řádku, např. +5).

  ibhsDhU4Dnqe9q.png

  Pokud potřebuješ dosáhnout určité úrovně chovné hodnoty nebo trénované vlastnosti, trénuj přesně tak, aby počet tréninkových bodů těsně přesáhl tuto úroveň, je zbytečné na trénink věnovat více podkov.

  black-.-angel @ cs 1
 • black-.-angelblack-.-angel Moderator, Announcement_Rights_CS, ModDarkGreen Komentářů: 19,045
  upraveno 20.02.2015
  Šlechtění koní ti umožňuje chovat nové, výkonnější koně. Tato funkce je ve hře dostupná od 31. levelu.

  Největší výhodou šlechtění je, že šlechtěný kůň se trénuje mnohem rychleji. Pro dosažení dalších úrovní vlastností potřebuje výrazně méně tréninkových bodů než nešlechtěný kůň. Trénink na určitou úroveň vlastností (příp. chovné hodnoty) tak vyžaduje mnohem méně podkov, než kdybychom trénovali nešlechtěného koně. Šlechtěním však přicházíš o oba rodiče nového koně.

  Ke šlechtění potřebuješ mít 2 koně, kteří momentálně netrénují. Je ideální, aby byli přibližně stejných chovných hodnot.

  Pro zahájení šlechtění otevři stáj a nahoře vyber záložku „Šlechtit“.

  AfKFVPd.png

  Pomocí zelených šipek vyber koně, které chceš dát šlechtit. Vpravo vidíš hodnoty pro hříbě odchované z těchto rodičů. Jeho úrovně vlastností budou dány průměrem úrovní vlastností jeho rodičů, na základě průměru vlastností hříběte bude vypočtena jeho chovná hodnota.

  Vedle ní vidíš také, jestli máš šanci získat chovnou kvalitu. Ta není šlechtěním nikdy zaručena, pokud je u hříběte ale zobrazen symbol nové úrovně kvality, existuje zde šance, že ji získá. Čím vyšší chovná hodnota rodičů, tím větší by šance měla být, značnou roli zde hraje faktor náhody.

  Počet -% u jednotlivých vlastností hříběte udává, jak moc se rodiče odklonili od optimální cesty chovu, což znamená, že vysoká procenta jsou spíše nevýhodná, protože je třeba více podkov k dosažení nové úrovně vlastnosti. Čím nižší procento, tím blíže je kůň ideální cestě šlechtění. Pokud jsou koně shodných či velmi blízkých chovných hodnot (resp. úrovní vlastností) a procenta jsou vysoká, další trénování koní už je nevýhodné. Vyšší procenta také vzniknou výběrem dvou koní vzdálenějších úrovní, proto je ideální šlechtit koně stejně vytrénované, pak dojde k přiblížení optimální cestě šlechtění. Je tedy žádoucí šlechtit často, v zásadě jakmile se procenta odchylky objeví.

  Pro zahájení šlechtění je třeba mít na kontě 500 podkov. Po šlechtění získáš nového koně, o oba jeho rodiče přijdeš. Nový kůň má přednastavené jméno Goldy, proto se ti může zdát, že je to jeden z tvých původních koní (v případě, že jsi je nepřejmenoval/a).

  Chovné efekty

  Pokud mají rodiče chovnou hodnotu alespoň 10, při šlechtění bude generován náhodný chovný efekt, zároveň kůň může zdědit chovné efekty po svých rodičích. Na základě chovné hodnoty hříběte si můžeš vybrat určitý počet chovných efektů.

  irC6F9lxKdM94.png

  Teprve po výběru chovných efektů se vrátíš zpět do stáje, kde uvidíš svého nového koně. Pokud se ti v průběhu šlechtění podařilo získat chovnou kvalitu, toto označení u koně uvidíš až teď.

  black-.-angel @ cs 1
 • black-.-angelblack-.-angel Moderator, Announcement_Rights_CS, ModDarkGreen Komentářů: 19,045
  upraveno 20.02.2015
  SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY

  Ve hře můžeš závodit celkem ve třech disciplínách – v parkuru, drezúře a dostizích. Pro každou z těchto disciplín je třeba mít více vytrénovanou určitou vlastnost:
  • Parkur: Síla > Obratnost > Vytrvalost
  • Drezúra: Obratnost > Vytrvalost > Síla
  • Dostihy: Vytrvalost > Síla > Obratnost
  Dle úrovní vlastností bude pro jednotlivé disciplíny vypočtena síla do turnaje – tu zvyšují také případné chovné efekty. Čím vyšší tato síla je, tím větší šanci má tvůj kůň soupeře porazit. Sílu do turnaje vidíš u svého koně před zahájením výzvy hned vedle obrázku disciplíny, pod zobrazením úrovní jednotlivých vlastností. Výsledek výzvy je určen zejména touto silou do turnaje. Určitou roli však hraje také náhoda.

  SEZÓNA - ZÁVODY PROTI JINÝM HRÁČŮM

  V době aktivní turnajové sezóny můžeš vyzývat ostatní hráče na serveru. V turnajích můžeš získat turnajové podkovy a body do žebříčku. A za sbírání bodů obdržíš i zajímavé odměny pro svou farmu.

  Když vyzýváš jiné hráče

  Při otevření turnajového přepravníku ti naskočí okno „Turnajová výzva“, kde máš na výběr ze 3 protihráčů. Ti jsou vybíráni tak, aby měli podobnou úroveň v počtu nasbíraných bodů do žebříčku. Jakmile jednoho z hráčů vyzveš, na jeho místo bude nalosován nový hráč. Každých 12 hodin se pak celá trojice obměňuje.

  ibxOO8I79sgG72.png

  Při kliknutí na tlačítko „Zobrazit“ se ti objeví informace o vybraném soupeři a můžeš zde zahájit výzvu.

  iUgjLI6Mlwvwa.png

  Vlevo si můžeš vybrat svého koně, se kterým chceš závodit. Koně, který zrovna trénuje, nelze zvolit. Pod vybraným koněm je uvedena síla do turnaje pro danou disciplínu – čím vyšší je toto číslo, tím větší šanci porazit soupeře máš. Protivníkova hodnota je ale neznámá.
  Vpravo máš na výběr disciplínu, ve které chceš soupeřit – když si je prohlédneš, uvidíš, jaké koně si protihráč pro jednotlivé disciplíny vybral. Vidíš vždy jen jejich chovnou hodnotu. Opravdu doporučuji proklikat všechny tři disciplíny, občas se stane, že je tam kůň s velmi nízkou chovnou hodnotou oproti koním v jiných disciplínách.

  Po výběru koně a disciplíny lze zahájit výzvu. Pro dopravení koně na turnaj potřebuješ palivo do svého turnajového přepravníku. Jedna výzva ti ubere 12 jednotek paliva. Každou hodinu se pak automaticky obnoví 10 jednotek.

  V případě, že vyhraješ, získáš turnajové podkovy a 4 body do žebříčku.

  V případě, že prohraješ, získáš pouze turnajové podkovy.

  Palivové bonusy
  Otevři turnajový přepravník a následně poslední záložku – „Čerpací stanice“. Zde vidíš informace o bonusech, které jsou ve hře k dispozici pro lepší čerpání paliva.

  Typ bonusu Množství paliva
  Malé a velké množství paliva můžeš využít maximálně třikrát v jeden den. Časomíra se pak vynuluje o půlnoci a můžeš ho zakoupit znovu.
  Oba bonusy lze kupovat zároveň, od obou však pouze po třech balíčcích. Počet jednotek zakoupeného paliva se pak sečte.

  Typ bonusu Doplňovací kanystr
  Malý a velký doplňovací kanystr ti po dobu 24 hodin bude přidávat za 1 hodinu 1 nebo 2 jednotky paliva navíc. S každým dalším nákupem se prodlužuje doba aktivace, účinek bonusu se nenásobí.
  V případě zakoupení malého i velkého doplňovacího kanystru zároveň se účinek obou bonusů po společnou dobu aktivace bude sčítat.

  Typ bonusu Vylepšení nádrže
  Kapacitu nádrže můžeš ze základních 100 jednotek navýšit až na 300 jednotek. Pokud se rozhodneš koupit malé vylepšení, později ho můžeš vylepšit na velké, doplatíš pouze rozdíl v cenách, tj. 5 000 zlatých.


  Když tě vyzve jiný hráč

  Stejně jako ty můžeš vyzývat jiné hráče, i oni mohou vyzvat tebe. Výzvu nemůžeš přijmout ani odmítnout, probíhá automaticky. Výzva od jiného hráče tě nestojí žádné palivo.

  Výběr koně
  Otevři turnajový přepravník, klikni na druhou záložku – „Příprava na turnaj“. Zde si můžeš pro každou disciplínu vybrat koně, který bude automaticky nasazován do výzev, kdy někdo jiný vyzve tebe. Kůň může klidně trénovat, tuto volbu to nijak neovlivní, protihráč tě může vyzvat kdykoli. Ideálně vyber koně, který má nejvyšší sílu do turnaje v dané disciplíně. Můžeš samozřejmě závodit s jedním koněm ve všech třech disciplínách.

  iVCzr5zWn0hJ9.png

  Přehled výzev
  Když otevřeš Nástěnku, dostaneš se k informacím o turnajové sezóně. Když nahoře otevřeš druhou záložku „Zprávy z turnaje“, zobrazí se ti zprávy o turnaji, ale především seznam výzev, kdy jiní hráči vyzvali tebe, včetně výsledků.

  V případě, že jsi vyhrál/a, získáváš turnajové podkovy.
  Pokud výzvu prohraješ, můžeš ztratit body do žebříčku. To závisí na tom, v jaké jsi lize. Pouze v počáteční bronzové o body nepřicházíš, s každou další jich ztrácíš o něco více.


  Turnajová sezóna

  V době aktivní turnajové sezóny můžeš měřit své síly s ostatními hráči ze serveru. Sezóna trvá zhruba 6 až 12 týdnů. Tvým cílem je nasbírat co nejvíce bodů do žebříčku během výzev s ostatními hráči.
  Informace o probíhající sezóně získáš přes Nástěnku – první záložku „Přehled sezóny“.

  Ve hře je celkem 5 lig: Bronzová, Stříbrná, Zlatá, Platinová a Diamantová. Kromě Diamantové ligy jsou všechny následně rozděleny do tříd, při získání bodů do žebříčku pro vstup do vyšší třídy či ligy vždy získáš odměnu pro svou farmu. Od stříbrné ligy výše také dostáváš podkovy navíc a v případě prohry, když tě vyzve jiný hráč, ztrácíš body do žebříčku. Aby ses dostal/a do diamantové ligy, je třeba nejprve porazit 50 hráčů, když jsi v Platinové I., jakmile jsi v ní, už z ní nemůžeš spadnout níže.

  ie2aITQ3RP2gC.png


  SOUTĚŽ - ZÁVODY PROTI POSTAVÁM BIGFARM

  Během sezóny i mimo ni můžeš také závodit proti Georgeovi, Lesterovi a Tesse. Každý se specializuje na jednu disciplínu. George s jeho Minnie na parkur, Lester s Dustym na drezúru a Tessa s Dakotou na dostihy. Tyto výzvy nespotřebovávají žádné palivo.

  Otevři turnajový přepravník a zvol třetí záložku – „Soutěž“. Zde si vyber soupeře a klikni na „Výzva“. Následně se ti otevře okno, kde si můžeš pro danou disciplínu vybrat svého nejsilnějšího koně. Jeho síla do turnaje je dána úrovní vytrénovaných vlastností a chovnými efekty. Čím zelenější je pole s danou vlastností, tím více ovlivňuje vybranou disciplínu.

  iOSiTAYUmdYuU.png

  V případě výhry získáš turnajové podkovy a toho samého soupeře můžeš okamžitě vyzvat znovu. Zároveň se s tvou výhrou zvýší úroveň soupeře, což znamená, že příště bude těžší ho porazit. Za svou další výhru ale dostaneš vždy o jednu turnajovou podkovu více než v předchozí úspěšné výzvě.
  V případě, že prohraješ, nic nezískáváš, ale ani neztrácíš. Téhož soupeře můžeš znovu vyzvat až po 3 hodinách.

  black-.-angel @ cs 1
 • black-.-angelblack-.-angel Moderator, Announcement_Rights_CS, ModDarkGreen Komentářů: 19,045
  upraveno 20.02.2015
  Skrze koňský trh můžeš pořizovat nové, již trénované nebo šlechtěné koně i mít přístup k čerpací stanici. Je dostupný od 21. úrovně. Pro nákup nových koní je ale třeba mít ve stáji alespoň jednoho koně s chovnou hodnotou 40 a více a mít pro nového koně volné místo.

  ibgdeZF32lGFfL.png

  Otevře se ti časově omezená nabídka, kdy máš na výběr ze 3 koní. Po vypršení limitu bude nabídka obměněna. Tento čas lze přeskočit za zlaté.
  V nabídkách budou k dispozici koně za turnajové podkovy, za zlaté i za turnajové podkovy a zlaté dohromady.

  U nového koně máš uvedené úrovně vlastností a jeho chovnou hodnotu. Může být zobrazena také chovná kvalita a chovný efekt, pokud je kůň má. V nabídce mohou být i chovné efekty výrazně vyšších hodnot, než jaké můžeš získat při šlechtění.
  Nabídka koní by měla odpovídat tomu, jaké koně momentálně vlastníš. Obecně platí, že čím dražší kůň, tím by měl být lepší. Ovšem i nejlepší nabízený kůň bude mít pořád značně nižší chovnou hodnotu než tvůj nejlepší kůň ve stáji.

  Celkem je k dispozici 5 úrovní nabídek koní dle jejich kvality. Čím vyšší úroveň, tím má kůň lepší chovatelské atributy - chovné hodnoty, kvalitu a efekty. Jsou-li nabídky označeny vlaječkou, jedná se o výhodnou nabídku, co se kvality i ceny koně týče. 1. a 2. úroveň je bez vlajky, 3. a 4. úroveň je po levé straně označena zelenou vlajkou, 5. úroveň vlajkou žlutou.

  ibfQiyqjpU7K71.png

  0XCi98K.png

  black-.-angel @ cs 1
Tato diskuze je zavřená.