Domů Místo pro setkávání hráčů a spolků farmářů

Forum Moravske farmy

Forum spolku Moravske farmy
Post edited by vypravci on
vypravci @ cs 1

Komentáře

 • vypravcivypravci Komentářů: 3
  upraveno 10.01.2014
  Vážení členové spolku farmářů,Abychom předešli neshodám a nastavili s Luckou zásadní pravidla fungování našeho farmářského spolku rozhodli jsme se s Luckou sepsat a dát na vědomí všem členům následující pravidla:

  Pravidlo 1

  Spolek přijímá členy ve věku 18 let a starší s levelem minimálně 25.Výjimky ohledně věku povoluje zakladatel a výjimky ohledně levelu se povolují na základě toho,že se za takového přijímaného člena zaručí člen spolku a ten mu pomáhá do dosažení 25 levelu radami a za jeho pokrok také odpovídá do levelu 25 zakladateli.

  Pravidlo 2

  Členové spolku se zavazují k pravidelné aktivitě a v případě plánované delší nepřítomnosti (více než 48 hodin) se zavazují oznámit toto s odůvodněním zakladateli spolku nebo jeho zástupci.Nepřítomnost delší než 48 hodin bez omluvy nebo udání důvodu může být a bude důvodem k vyhazovu člena!

  Pravidlo 3

  Cílem členů našeho spolku je aktivita a pravidelná účast na výzkumech a společných úkolech našeho spolku.Proto se všichni členové se zavazují podle svých možností se podílet na výzkumech a plnění společných úkolů spolku.Neomluvená neaktivita nebo neochota pomáhat bez odůvodnění může být důvodem k vyhazovu člena!

  Pravidlo 4

  Pravidelné příspěvky členů : Každý člen spolku se zavazuje k minimálnímu příspěvku ve výši 50000 dolarů 1x týdně,příspěvky ve zlaťácích jsou dobrovolné.Tato částka může být na základě dohody členů nebo když zakladatel uzná za potřebné zvýšena,ale pouze všem členům.O tomto musí být všichni členové informováni hromadnou zprávou ve hře.Týden začíná vždy v pondělí v 00:00 hod a končí v neděli ve 23:59 hod.

  Nezaplacení příspěvku v dolarech bez řádné omluvy nebo vysvětlení bude považováno za hrubé porušení pravidel spolku a je důvodem k vyhození člena (případná individuální dohoda o výjimce z tohoto pravidla se zakladatelem nebo zástupcem je možná,nutno zdůvodnit a požádat o ni písemně zprávou ve hře).

  Pravidlo 5

  Členové spolku se zavazují vzájemně si pomáhat a radit si,chovat se k sobě a jednat nezi sebou slušně a vstřícně a zachovat slušnost i při komunikaci a jednání s dalšími hráči ve hře.

  Pravidlo 6

  Každý člen se zavazuje seznámit se se Stanovami našeho spolku a sledovat nové
  příspěvky na fóru spolku na adrese
  http://cs.board.goodgamestudios.com/bigfarm/showthread.php?29383-Forum-Moravske-farmy
  a po svém vstupu a seznámení se s těmito stanovami se zavazuje vyslovit s jejich zněním souhlas nebo vznést případné námitky (písemně zprávou ve hře).

  Přejeme Vám všem příjemnou hru v pohodovém kolektivu a těšíme se na vzájemnou spolupráci.S pozdravem a přáním hezkého dne Lucie a Petr.
  vypravci @ cs 1
 • vypravcivypravci Komentářů: 3
  upraveno 10.01.2014
  Úvodem mi dovolte popřát vám všem,vážení členové spolku farmářů Moravské farmy
  pěkné páteční odpoledne a poděkovat vám všem za pomoc při plnění úkolů spolku a
  při účasti na výzkumu.Speciální poděkování patří zakladatelce chislev6 za to,že se na její náklady pořídili výzkumníci a zaplatila výzkum Posily(úroveň 2) a z tohoto důvodu je minimálně na 14 dní zbavena závazku platit poplatky do spolku at už v dolarech nebo ve zlaťácích !

  Dovolím si shrnout to,co se v posledních dnech událo:

  1.Dobrovolně nás opustila členka spolku moja gajinka a museli jsme se rozloučit s hráči rockerka7 a Sk1nN pro špatnou komunikativnost a místo nich jsme získali
  nového člena Naihonn a nové členky helca45 lejdy2 a Romczik.Věřím,že Naihonn,helca45,Romczik a lejdy2 se stali platnými a schopnými členy spolku.

  2.Před jistou dobou jsme se s Luckou dohodli,že všichni současní členové dostanou funkci
  zástupce,jednak jako projev důvěry,ale také jako důkaz,že ve spolku jsou
  si všichni jeho členové rovni(až na zakladatele) a v neposlední řadě také proto,
  aby měl každý člen spolku možnost přidávat sbírkové předměty
  potřebné k odstartování dalších společných úkolů spolku a také proto,aby
  mohl každý člen takový společný úkol odstartovat.Toto dělejte ideálně po dohodě více
  členů spolku,aby se předešlo tomu,že úkol nebude splněn.Ostatní funce,které jsou
  dostupné zástupcům,prosím nepoužívejte.Nově přijatí členové tyto pravomoce dostanou později pokud se to ukáže být účelné nebo pokud si to zaslouží.Helča získala funkci zástupce,gratulujeme!

  3.Úspěšně se nám podařilo dokončit výzkum Optimalizace postupů,výzkum Posily,výzkum Posily2,výzkum Biovejce a výzkum Zdravější prasata a probíhá výzkum Dotace.V současnosti díky tomu můžeme mít již 9 členů spolku a prodávat vejce a prasata za vyšší cenu(4 dolary za vejce a 6 dolarů za prase),na společné úkoly potřebujeme méně sbírkových předmětů a spolek získá bonus 5 % z příspěvku každého jeho člena v dolarech potom co výzkum Dotace bude dokončený.A protože máme dvě volná místa,tak pokud byste věděli o někom,kdo chce hrát,hra ho(ji) baví,je mu(jí) alespoň 18 let(nebo třeba i méně pokud ho znáte,ale nechceme děti) a má level 25 a vyšší a bude ochotný přispívat do spolku dle stanov,dejte nám vědět a rádi ho(ji) přijmeme mezi sebe.Aktuálně má náš spolek 7 členů,dvě místa jsou volná.
  Dále se nám daří úspěšně plnit společné úkoly spolku a náš spolek už má díky tomu úroveň 12 ! Děkujeme!
  4.A teď k tomu co nás čeká : Momentálně má náš spolek sedm členů a pokusíme se sehnat nové schopné členy,v tuto chvíli se nebudou zatím spouštět další výzkumy a společné úkoly s výjimkou kukuřice,vajec a jablek,dokud nás nebude víc,ale přesto prosím hráče a hráčky,aby doplnili sbírkové předměty u všech společných úkolů (tedy i u sýra,Sláma v kebuli nebo zelná hlava a Vařila myšička kašičku) pokud je budou mít.

  A nyní několik postřehů k uplynulému týdnu :

  1.Příspěvky:
  a) Všem hráčům děkuji za příspěvky na výzkumníky i na konto spolku.

  b)Protože výzkumy a chod spolku si žádá značné množství dolarů a k tomu,aby náš spolek dosáhl dalších pokroků a v neposlední řadě také proto,že většina členů už dosáhla alespoň level 25 na své farmě,bylo odsouhlaseno a vešlo v platnost následující:

  Každý člen,který má level 25 a vyšší,zavazuje přispívat týdně částkou minimálně 50 000 dolarů a hráč,který v daném týdnu dosáhne level 25,se zavazuje v tomto týdnu přispět částkou 25 000 dolarů a v dalších týdnech už částkou 50 000 dolarů jako každý člen.Příspěvky ve zlaťácích jsou dobrovolné,ale byli bychom rádi,kdyby každý,kdo má tu možnost,nadále přispíval ve výši 50 zlaťáků týdně.

  5.Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem za vzornou účast a pomoc při plnění společných úkolů a poblahopřát vám všem k pokroku,kterého jste všichni na svých farmách dosáhli.Přesto ale věnujte i nadále stejné úsilí vašim farmám a provozním nákladům,které na nich máte.


  Případné další podněty a připomínky k chodu spolku,k jednotlivým členům a také k tomu,jaké společné úkoly byste rádi v budoucnu plnili a jaké výzkumy byste chtěli ještě provést nám pošlete
  zprávou ve hře.

  P.S.Příspěvek o tom,jak se bude rozhodovat o dalších spouštěných společných úkolech byl smazán,pokud budete chtít nějaký společný úkol spustit přednostně,kontaktujte mne nebo zakladatele zprávou ve hře nebo jeho spuštění prodiskutujte a dohodněte s členy kteří jsou on line na chatu.Nadále však platí,prosba,aby jste nespouštěli žádný úkol sami,pokud si nebudete jisti tím,že ho v daném počtu jste schopni splnit.

  S pozdravem a přáním hezkého dne Petr a Lucie.
  vypravci @ cs 1
 • lejdy2 (CZ1)lejdy2 (CZ1) Komentářů: 3
  upraveno 22.01.2014
  Vcelku je to dobré až na pár maličkostí, které se týkají jen mé osoby.
  lejdy2 @ cs 1
Sign In to comment.