Начало Bulgarian Официални съобщения
Ѽ Внимание! Ѽ Ако не можете да видите категориите на началната страница, моля последвайте тази връзка, за да ги направите отново "видими.
https://community.goodgamestudios.com/bigfarm/bg/categories/bulgarian

Нова актуализация - Фермерите също ловят риба!

The Deep Sea Fishing 2020

Здравейте фермери


Различни малки промени ви казват, че зимата бавно напредва към края си, а пролетта изпраща първите си пратеници.

Тази февруарска актуализация също ще доведе до някои нови промени, особено за вашия риболовен регион!


Улесняване живота на рибаря

Получих новини от Олег, че един от проектите му е приключил наскоро. През последните няколко месеца той работеше върху подобряването на своя риболовен бизнес. Сега е време да ви покаже някои от тези нови функции! Слезте до Риболовния район на Олег и се уверете сами!

  • Можете да създадете и запазите комплекти от оборудване за лодки за дълбоководен риболов.
  • Можете да запишете два комплекта безплатно, а допълнителни слотове можете да закупите със злато.
  • Нова функция Комплекти оборудване ще бъде налична като част от Пакета с удобства. Ако се абонирате за пакета, ще са отворени допълнителни слотове.

                 

Освен това задачите за отключване на Дълбоководния регион ще бъдат коригирани и ако достигнете определено ниво на фермата, можете да отключите региона, изпълнявайки само няколко куеста. А фермерите, които имат по-ниски нива на фермата, трябва да завършат всички свързани задачи, за да отключат региона.Новият диалог за хамбарите вече идва във всички временни ферми!

Както знаете, новият диалог за хамбарите, Управление на фермата, беше представен с последната актуализация. И сега този диалог ще бъде достъпен и за всички временни ферми!


Сделка на месеца - Група полярни сови

Група сови са седнали заедно на снежно дърво, потропват и наблюдават фермите ви! Тази сделка ще се появява в раздела за декорации в менюто за строеж от март!


          Snowy Owl

Размер: 3 x 3, Щастие:54, Селско щастие: 4 Качество: 8


Изчистване на бъгове

По-долу са изброени някои от основните грешки, които са били отстранени в тази актуализация:

  • Временни ферми - слотът се показва като заключен и се използва грешен слот
  • Нов диалог за награда - в някои случаи диалогът не може да бъде отворен
  • Периферни растения - Прозорецът за продажба не изчезва след продажба на продукти
  • Прозорец Хамбарът е пълен - Трябва да кликнете отново за прибиране на реколтата, след като изпратите продукт в хлебопекарната
  • Светът на сънищата - В диалога за събитията „Светът на сънищата“ се появява с различно време за изпълнение на събитието.


Sign In to comment.