Αρχική Greek Ενημέρωση αγροτών

Events μέχρι τέλος 2/2024

-NEMESIS--NEMESIS- Moderator, Guest Αναρτήσεις: 7,753
επεξεργάστηκε 13.02.2024 σε Ενημέρωση αγροτών
                                               🎪 **Πρόγραμμα εκδηλώσεων 15/02 - 29/02** 🎪

15/02 - 24/02 - Διάσωση χρυσόψαρων
15/02 - 22/02 -  Ονειρεμένος Κόσμος της Tessa με Αποστολές
16/02 - 23/02 - event της Χαβάη
17/02 - 21/02 - Συνεταιριστικό Πρωτάθλημα
17/02 - 21/02 - Shinkei-Suijaku
19/02 - 21/02 - Αρχιτέκτονας Τοπίου
20/02 - 29/02 - Μάντης
21/02 - 24/02 - Παζάρι χωριού  (μετράει για την  League)
21/02 - 24/02 - Γεγονός σκληρά εργαζόμενου αλιείας 
22/02 - 29/02 - Ονειρεμένος Κόσμος της Greta
24/02 - 02/03 - Επιστροφή στην φύση!
24/02 - 28/02 - Διάσωση της Piggle
24/02 - 26/02 - Αρχιτέκτονας Τοπίου
24/02 - 28/02 - Πρωτάθλημα συνεταιρισμών
28/02 - 02/03 - Γεγονός σκληρά εργαζόμενου
29/02 - 28/03 - Candy Farm
29/02 - 07/03 - Ονειρεμένος Κόσμος της Greta

Φιλικά

Sign In to comment.