Αρχική Greek Ενημέρωση αγροτών

*Σχέδιο εκδηλώσεων 31/08 - 15/09/2023**

-NEMESIS--NEMESIS- Moderator, Guest Αναρτήσεις: 7,753
**31/08 - 07/09 - Ονειρικός κόσμος της Tessa**
01/09 - 08/09 - Θεματική εκδήλωση: Hawaii
02/09 - 04/09 - Αρχιτέκτονας Τοπίου
**02/09 - 06/09 - Συνεταιριστικό Πρωτάθλημα**
**02/09 - 06/09 - Επείγουσα παράδοση**
03/09 - 29/10 - Νέα σεζόν αλόγων
03/09 - 05/09 - Μάντισσα 
06/09 - 08/09 - Αρχιτέκτονας Τοπίου
**06/09 - 09/09 - Παζάρι χωριού** (μετράει στην λίγκα αγροτών )
**06/09- 09/09 - Εκδήλωση σκληρά εργαζόμενου αλιείας**
**07/09 - 14/09 - Ονειρικός κόσμος της Greta**
09/09 - 16/09 - Θεματική εκδήλωση: επιστροφή στην φύση
**09/09 - 13/09 - Πάρκο διακοσμητικών**
**09/09 - 13/09 - Συνεταιριστικό Πρωτάθλημα**
10/09 - 12/09 - Μάντισσα
11/09 - 13/09 - Αρχιτέκτονας Τοπίου
**13/09 - 16/09 - Συνεταιριστικό γεγονός σκληρά εργαζόμενου**
**14/09 - 21/09 - Ονειρικός κόσμος της Greta**
15/09 - 17/09 - Μάντισσα 

Φιλικά
Sign In to comment.