Αρχική Greek Ιδέες, έπαινοι και κριτική

''Καράβι-Νησί''

Θα ήθελα να προτείνω  οι θυρίδες (κυβώτια) 5-6 στη φόρτωση του καραβιού να ανοίγουν μόνο όταν θέλουμε να συμμετέχουμε στα ''ιβέντ'' με τα νησιά.
Και αυτό διότι καθυστερούν τον απόπλου.

*Σημείωση ότι πολλοί παίχτες δεν συμμετέχουν πάντα στα νησιά και είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν να συμπληρωθεί ο χρόνος απόπλου.

Ευχαριστώ

Σχολιάστε

Έντονη γραφήΠλάγια γραφήΔιαγραφήOrdered listΜη ταξινομημένη λίστα
Χαρακτήρες Emoji
Εικόνα
Στοίχιση αριστεράΣτοίχιση στο κέντροΣτοίχιση δεξιάΕναλλαγή προβολής HTMLΕναλλαγή πλήρους σελίδαςΕναλλαγή φωτισμού
τοποθέτησε την εικόνα/αρχείο